Skip to content
VVS-projektering

VVS-projektering

Vår VVS-projektering tryggar fastighetsanvändarnas välbefinnande och säkerställer ett behagligt inneklimat. Vi tar hänsyn till energieffektivitet och miljöansvar i VVS-projekteringen. Vi projekterar VVS-lösningar med fokus på mål och kostnader.

Med VVS-projektering säkerställer du användarnas välbefinnande

Ren inomhusluft? Behaglig temperatur? Med VVS-projektering kan du på ett genomgående sätt bidra till fastighetens funktionalitet och välbefinnandet för dess användare. Rätt VVS-projekteringslösningar säkerställer funktionaliteten hos värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem. Detta garanterar ett sunt och säkert inomhusklimat för användarna. Samtidigt minskar energiförbrukningen och fastigheten förvaltas på ett allt mer ansvarsfullt sätt.

VVS-projektering baserad på behov och mål

På Granlund erbjuder vi expertis inom alla delar av VVS-projekteringen. Vår projektering bygger på ett nära samspel mellan projektets olika intressenter. Vi kartlägger noggrant behoven och specificerar basdata. Detta säkerställer att våra VVS-projekteringslösningar är i linje med målen.

Framtida VVS-projekteringsverktyg stöttar fastigheten redan i dag

Genom vår starka innovations- och utvecklingsverksamhet erbjuder vi avancerade och pålitliga alternativ. Vi genomför även gemensamma pilot- och utvecklingsprojekt med våra kunder. Vi säkerställer funktionaliteten på våra VVS-lösningar genom tekniska simuleringar i projekteringsfasen, före upphandling och installation.

Vi använder de senaste digitala verktygen inom VVS-projektering, som dynamiska energi- och inneklimatssimuleringar, optimering och virtuella modeller. Datamodellering sitter djupt i ryggraden hos våra projektörer och vi använder alltid den senaste virtuella tekniken. Vi deltar också i buildingSMART Finlands verksamhet.

Omfattande VVS-projekteringsexpertis till nytta för er

Specialistkunskapen hos våra VVS-projektörer används vid renoverings- och nybyggnadsprojekt. Vi har lång erfarenhet av exempelvis krävande projektering av transport-, kultur- och skolbyggnader, datacenter, sjukhus och industrianläggningar. Vår specialistkunskap inbegriper även brandsäkerhetsteknik och funktionell, hälsosam och estetisk VVS-projektering på känsliga historiska platser.

Våra andra projekteringstjänster

Har du något annat du vill diskutera gällande VVS-projektering?

Marcus Karlsson

Marcus Karlsson

VD
Granlund Sweden AB

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Sök