Skip to content
Byggprojektledning

Byggprojektledning

Våra byggprojektledningsexperter ser till att byggprocessen genomförs på ett effektivt sätt. Vi tar hand om byggprojektledning på ett heltäckande och flexibelt sätt.

Stor specialistkunskap inom byggprojektledning

Våra experter inom byggprojektledning har gedigen kompetens och lång erfarenhet av förberedelse, projekteringskontroll och ledning av renoveringar och nybyggnationer. Vi erbjuder allt ni behöver för att genomföra en byggprocess på ett effektivt sätt med hög kvalitet.

Vi erbjuder ett heltäckande utbud av fastighetsutvecklings-, övervaknings- och projekteringstjänster för ert projekt. Vi har även en stor specialistkunskap inom implementering av kostnadsuppskattningar, kontinuerlig kostnadsstyrning och kostnadsberäkning. Våra specialkompetensområden inbegriper även skyddade och säkerhetsklassade anläggningar, övervakning av efterlevnaden för utrustning och installationer med högspänning samt säkerhetsrådgivning.

Vår specialistkunskap inom byggprojektledning är branschledande. Vid installationstillsyn drar ni nytta av våra experters omfattande kunskap om installationsbestämmelser. Genom att utnyttja kunskapen från våra experter inom installationstillsyn kan ni säkerställa att era installationer är säkra och klarar efterlevnaden.

Effektiv byggprojektledning garanterar ett lyckat projekt

Framgångsrik fastighetsutveckling kräver ett skickligt team som driver byggprojektet framåt. Våra byggprojektledningsexperter hjälper till att utifrån era behov leda projektet, både på ett övergripande plan och i den mer detaljerade projekteringen och genomförandet.

Inom projektledningen ser vi till att byggprojektet fortskrider som planerat, vid allt från små renoveringar till de största utvecklingsprojekten. Vi kan även ta hand om tester i leveransfasen, vilket gör det enklare att driftsätta byggnaden. Våra konsulter hjälper å sin sida till med projektstudier och kostnadsberäkningar i byggprojektet.

Effektiv byggprojektledning ligger i ert intresse

Med våra experter behåller ni kontrollen över projektets kostnader, kvalitet, tidsplan, risker, avtal och information. Vi leder projektet och tillvaratar era intressen.

”Hos Granlund får ni en lyhörd och kompetent partner som har er verksamhet och produkt i fokus.”

”Vår byggprojektledningstjänst ger stor flexibilitet med större möjlighet att påverka projekt och slutresultat under hela processen. Kunden har fullständig insyn och kontroll genom hela projektet. Som kund väljer du också hur delaktig du vill vara i olika frågor under processen och vilken information och rapportering du vill ha.”

Våra byggprojektledningstjänster

 • Byggledning
 • Renoveringar
 • Projektledning
 • Byggarbetsledning
 • Byggarbetsledning av VVS-arbete
 • Tillsyn vid elektriska installationer
 • Tillsyn av styr- och reglerinstallationer
 • Kostnadsuppskattning, kostnadsberäkning och lönsamhetsberäkning
 • Renlighetshantering
 • Fukthantering
 • Tekniska undersökningar
 • Säkerhetssamordning
 • Projektplan
 • Underhållsplanering

Ett väl genomfört projekt innehåller följande:

 • Behovsbedömning
 • Projektplanering
 • Projekteringsförberedelser
 • Kontroll av förslag och generell projektering
 • Byggnadstillståndsuppgifter
 • Översyn av genomförandeplanering
 • Byggförberedelser 
 • Byggprojektledning 
 • Driftsättning och dess tillsyn 
 • Garantitid och hantering av garantiåtaganden 
 • Projektledning och ledarskap

Som byggprojektledare betjänar vi även byggnadens användare

Våra kunder är vanligtvis företag, professionella byggherrar och bostadsbolag, så vi som byggprojektledare och arbetsledare vet hur vi ska ta hänsyn och interagera med slutanvändarna.

Vårt ansvar slutar inte med driftsättningsfasen – vi styr projekteringen i en flexibel riktning som även tar hänsyn till framtida användare. Garantiperiodsövervakning, testning och realisering av utlovad funktion spelar en viktig roll i vår verksamhet.

Vi förser er med slutdokumentation till stöd för underhållet av fastigheten och underlättar planeringen av framtida projekt. Vårt övergripande ansvar inbegriper val av de mest lämpliga avtalsformerna, verktygen och arbetssätten. Vi kan också på ett flexibelt sätt använda workshops, kombinationsinformationsmodeller, den elektroniska Granlund Manager-underhållshandboken, visualiseringsverktyg och olika avbildningsmetoder, från värmekameror till drönare.

Kontakta oss om du vill veta mer om våra byggprojektledningstjänster!

Har du något annat du vill diskutera gällande byggprojektledning?

Marcus Karlsson

Marcus Karlsson

VD
Granlund Sweden AB

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Sök