Skip to content
Om Granlund Group

Välbefinnande för människor, byggnader och miljö.

Granlund är en expertgrupp på stark tillväxt i bygg- och fastighetssektorn som har specialiserat sig på att förbättra sektorns produktivitet, främja digitalisering, nya energilösningar och ansvar. Vårt mål är att främja människors välbefinnande i den byggda miljön.

Granlund Group i siffror

64

år

139,3 M€

omsättning

1 400

experter

6 %

av omsättningen investerad i innovation

60 års erfarenhet

Granlund grundades 1960 och är en företagsgrupp som är verksam i fastighets- och byggsektorn och ägs i sin helhet av sina anställda. Vårt främsta mål är att göra fastigheter mer funktionella och smarta och att förbättra människors välbefinnande i den byggda miljön. Våra verksamhetsområden är installationsprojektering, tjänster och programvara för fastighetsförvaltning, energi-, miljö- och fastighetssektorrådgivning, byggledning och byggnadsförvaltning.

Vårt huvudkontor finns i Helsingfors i Finland. Vi är den finska marknadsledaren inom installationsprojektering och vår position är stark även inom våra andra affärsområden. Utanför Finland har Granlund Group kontor i Sverige och Storbritannien. Vi anställer 1 400 experter.

Mot en hållbar och smart framtid. Tillsammans.

Granlund Groups strategi tar sikte på 2025. Vår verksamhet kommer under kommande år att påverkas starkt genom stöd för hållbar tillväxt, klimatförändringar, den fjärde industriella revolutionen, urbanisering och en allt äldre befolkning. Strategi syftar till att hantera alla dessa utmaningar.

Granlund Group gjorde ett bra resultat i ett krävande marknadsläge

Granlund Group klarade sig bra år 2023, trots att läget på fastighets- och byggmarknaden var utmanande. Koncernen ökade sin omsättning med 8 % på årsbasis till 139,3 miljoner euro. Rörelsevinster var 12,7 miljoner euro. Vi nådde inte helt upp till tillväxtmålen, men som helhet var resultatet mycket bra.

Bygga en bättre morgondag

Vi vill vara med och bygga en bättre morgondag tillsammans med våra kunder och intressenter. Vi tar ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar för vårt arbete. Vårt mål är att vara koldioxidneutrala 2021 och att maximera vårt koldioxidhandavtryck.

Stora investeringar i innovation

Varje år investerar vi cirka 6–8 procent av vår omsättning i utvecklings- och innovationsarbete. Utöver framtida innovation är den långsiktiga produktutvecklingen av programvara och tjänster viktig för oss. Ett av de viktigaste målen med vår innovationsstrategi är att se allt vi gör ur slutanvändarnas perspektiv.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av de senaste nyheterna och trenderna kring Granlund och fastighets- och byggsektorn

Sök