Skip to content
Om Granlund Group

Välbefinnande för människor, byggnader och miljö.

Granlund är en expertgrupp på stark tillväxt i bygg- och fastighetssektorn som har specialiserat sig på att förbättra sektorns produktivitet, främja digitalisering, nya energilösningar och ansvar. Vårt mål är att främja människors välbefinnande i den byggda miljön.

Granlund Group i siffror

64

år

139,3 M€

omsättning

1 400

experter

6 %

av omsättningen investerad i innovation

60 års erfarenhet

Granlund grundades 1960 och är en företagsgrupp som är verksam i fastighets- och byggsektorn och ägs i sin helhet av sina anställda. Vårt främsta mål är att göra fastigheter mer funktionella och smarta och att förbättra människors välbefinnande i den byggda miljön. Våra verksamhetsområden är installationsprojektering, tjänster och programvara för fastighetsförvaltning, energi-, miljö- och fastighetssektorrådgivning, byggledning och byggnadsförvaltning.

Vårt huvudkontor finns i Helsingfors i Finland. Vi är den finska marknadsledaren inom installationsprojektering och vår position är stark även inom våra andra affärsområden. Utanför Finland har Granlund Group kontor i Sverige och Storbritannien. Vi anställer 1 400 experter.

Mot en hållbar och smart framtid. Tillsammans.

Granlund Groups strategi tar sikte på 2025. Vår verksamhet kommer under kommande år att påverkas starkt genom stöd för hållbar tillväxt, klimatförändringar, den fjärde industriella revolutionen, urbanisering och en allt äldre befolkning. Strategi syftar till att hantera alla dessa utmaningar.

Granlund Group gjorde ett bra resultat i ett krävande marknadsläge

Granlund Group klarade sig bra år 2023, trots att läget på fastighets- och byggmarknaden var utmanande. Koncernen ökade sin omsättning med 8 % på årsbasis till 139,3 miljoner euro. Rörelsevinster var 12,7 miljoner euro. Vi nådde inte helt upp till tillväxtmålen, men som helhet var resultatet mycket bra.

Bygga en bättre morgondag

Vi vill vara med och bygga en bättre morgondag tillsammans med våra kunder och intressenter. Vi tar ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar för vårt arbete. Vårt mål är att vara koldioxidneutrala 2021 och att maximera vårt koldioxidhandavtryck.

Stora investeringar i innovation

Varje år investerar vi cirka 6–8 procent av vår omsättning i utvecklings- och innovationsarbete. Utöver framtida innovation är den långsiktiga produktutvecklingen av programvara och tjänster viktig för oss. Ett av de viktigaste målen med vår innovationsstrategi är att se allt vi gör ur slutanvändarnas perspektiv.

Aktuellt hos Granlund

Grundare av K-Lab: Paul Compensato, Karl Lambert och Graham Edge

Granlund förvärvar strategisk majoritet i K-Lab Projektering AB

27.06.2024 – Granlund, ledande inom datacenterprojektering och konsultationsexpertis i Norden, kommer att utöka sin datacenterverksamhet i Sverige genom ett strategiskt majoritetsförvärv i…

News

Granlund stärker tillväxtplanerna genom samarbete med ICG som ny investerare

19.06.2024 – Granlund Group tillkännagav idag ett nytt partnerskap med den globala alternativa kapitalförvaltaren ICG. Enligt villkoren i partnerskapet kommer ICG gå…

News

Finland och Sverige är de bästa länderna för datacenter

11.06.2024 – Av alla världens länder lönar det sig att välja Finland eller Sverige som placeringsort för ett datacenter. Vi har många…

News
Pekka Metsi, CEO of Granlund

Granlund fortsätter starkt

30.05.2024 – Koncernens omsättning ökade med cirka 12 % jämfört med samma period föregående år. Arbetsbelastningen är bra inom alla affärsområden.

News

Telia ökar datacentereffekten – artificiell intelligens ökar datacentrens behov av kapacitet

20.05.2024 – Spridningen av AI-tjänster ökar datacentrens behov av kapacitet med cirka 30 procent varje år i Norden. I Telia Helsinki Data…

News

De flesta fastighetssytemen är föråldrade

13.05.2024 – Fastighetssystemen är ofta föråldrade och överensstämmer inte med dagens krav. Föråldrade system orsakar problem för alla som behöver aktuell och…

News

Strikt kostnadskontroll över underhållsprojekt

06.05.2024 – Data från projekt- och driftsfasen för byggnader har förts närmare varandra. De viktigaste fördelarna med integrationen mellan Granlund Manager och…

News

Träffa oss på Energimässan och Tech Show i Stockholm

11.04.2024 – På Energimässan berättar vi om vårt arbete inom Energieffektivisering, Elprojektering och vår mjukvara Granlund Manager. På Techshow får du veta…

News

Utfasning av lysrör

19.03.2024 – Lysrören fasas ut – ett viktigt steg mot en mer effektiv och miljövänlig belysning i framtidens fastigheter.

News

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av de senaste nyheterna och trenderna kring Granlund och fastighets- och byggsektorn

Sök