Skip to content
Om Granlund Group

Välbefinnande för människor, byggnader och miljö.

Granlund är en expertgrupp på stark tillväxt i bygg- och fastighetssektorn som har specialiserat sig på att förbättra sektorns produktivitet, främja digitalisering, nya energilösningar och ansvar. Vårt mål är att främja människors välbefinnande i den byggda miljön.

Granlund i siffror

63

år

129,2 M€

omsättning

1 400

experter

6 %

av omsättningen investerad i innovation

60 års erfarenhet

Granlund grundades 1960 och är en företagsgrupp som är verksam i fastighets- och byggsektorn och ägs i sin helhet av sina anställda. Vårt främsta mål är att göra fastigheter mer funktionella och smarta och att förbättra människors välbefinnande i den byggda miljön. Våra verksamhetsområden är installationsprojektering, tjänster och programvara för fastighetsförvaltning, energi-, miljö- och fastighetssektorrådgivning, byggledning och byggnadsförvaltning.

Vårt huvudkontor finns i Helsingfors i Finland. Vi är den finska marknadsledaren inom installationsprojektering och vår position är stark även inom våra andra affärsområden. Utanför Finland har Granlund även verksamhet i bland annat Asien, Mellanöstern, Norden, Baltikum och Storbritannien. Vi anställer 1 400 experter.

Mot en hållbar och smart framtid. Tillsammans.

Granlunds Plan G-strategi tar sikte på 2025. Vår verksamhet kommer under kommande år att påverkas starkt genom stöd för hållbar tillväxt, klimatförändringar, den fjärde industriella revolutionen, urbanisering och en allt äldre befolkning. Plan G syftar till att hantera alla dessa utmaningar.

Granlund genererade ett bra resultat

År 2022 var mycket lönsamt för bygg- och fastighetskoncernen Granlund. Koncernen ökade sin omsättning med 18,5 % på årsbasis till 129,2 miljoner euro. Rörelsevinster var 11,9 miljoner euro. Granlund fortsätter expandera i enlighet med strategin som sträcker sig fram till 2025, och under året genomfördes sju förvärv vilket är rekord.

Bygga en bättre morgondag

Vi vill vara med och bygga en bättre morgondag tillsammans med våra kunder och intressenter. Vi tar ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar för vårt arbete. Vårt mål är att vara koldioxidneutrala 2021 och att maximera vårt koldioxidhandavtryck.

Vi gör stora investeringar i innovation

Varje år investerar vi cirka 6–8 procent av vår omsättning i utvecklings- och innovationsarbete. Utöver framtida innovation är den långsiktiga produktutvecklingen av programvara och tjänster viktig för oss. Ett av de viktigaste målen med vår innovationsstrategi är att se allt vi gör ur slutanvändarnas perspektiv.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av de senaste nyheterna och trenderna kring Granlund och fastighets- och byggsektorn

Sök