Skip to content
Projektutveckling och konsultation

Projektutveckling och konsultation

Som installationsprojekterings- och energikonsult i projektutvecklingsfasen fokuserar vi på att förstå och främja er verksamhet. Vi ser till att projektutveckling och planering styrs utifrån kostnads-, energi– och kvalitetsmål.

Tjänster i projektutvecklingsfasen stödjer affärsframgångar

Vår nyckeluppgift som projektkonsulter och projektörer är att förstå kundens verksamhet. Under projektutvecklingsfasen hittar vi de bästa sätten att utveckla nya fastigheter för egen användning, försäljning eller uthyrning. Du får hjälp av vårt projektutvecklingsteam och nordiska experter på energi- och miljölösningar. Vi har erfarenhet av internationella projektutvecklingsprojekt gällande exempelvis datacenter.

Kostnadsmedvetenhet och ansvar betonas i projektutvecklingsfasen

I projektutvecklingsfasen är det viktigt att hantera kostnadskonsekvenserna för olika implementeringsalternativ. Kontinuerlig kostnadsstyrning möjliggör övervakning av ett byggprojekts kostnadsutveckling i realtid. I projektutvecklingsfasen är det också viktigt att tänka på energi- och ansvarsfrågor. Vi undersöker till exempel fastighetens målenergiförbrukning, samt möjligheterna för användning av förnybar energi och miljöcertifiering. Beräkning av koldioxidavtryck kan också startas i projektutvecklingsfasen.

I projektplaneringen anges installationsprojekteringens mål

Vi hjälper er att gå från projektutveckling till projektering på ett snabbt men kontrollerat sätt. Vi sammanställer nödvändiga baslinjedata och definierar installationsprojekteringens mål. Målen kan innefatta effektiv användning av utrymmet, flexibilitet, säkerhet eller låga koldioxidutsläpp.

I Smart Building-projekt ser vi till att smarta IoT-lösningar till stöd för lokalanvändningen specificeras tidigt och att inga alternativ är exkluderas. I projektplaneringsfasen jämför vi också de olika genomförandealternativen så att vi till exempel innovativt kan maximera den golvyta som säljs.

Från projektutveckling till driftsättning med målmedvetna steg

Installationsprojekteringslösningar som valts med rätt noggrannhet i projektutvecklingen minskar risken för överraskningar i efterföljande skeden i byggprojektet. Det är också viktigt att säkerställa att de tekniska byggnadssystemen fungerar korrekt när byggnaden färdigställts. Här kan vi hjälpa till med våra driftsäkringstjänster för fastigheter i bruk.

”Var ni än befinner er i projektet kan vi ge de råd ni behöver för att förverkliga visionen och nå era mål. Vi har allt ni behöver för att få jobbet gjort, från projektutveckling och uppskattningar till projektledning och övergripande kostnadsstyrning.”

Våra projektutvecklingsfastjänster

  • Installationsprojektering, alltså specificering av kvalitetsnivå och utrymmesavsättningar
  • Specificering av miljö- och ansvarsmål
  • Kartläggning och jämförelse av energilösningar, till exempel med förnybar energi och områdesspecifika energisystem
  • Hänsyn till cirkulär ekonomi och materialeffektivitet
  • Miljöcertifieringar (BREEAM, LEED och RTS)
  • Koldioxidsnål byggnation och beräkningar av CO2-riktmärken
  • Smart Building-rådgivning, till exempel IoT-lösningar
  • Beräknings- och modelleringstjänster, som till exempel MOBO-optimering och flödessimulering
  • Kostnadsstyrning

Vår andra tjänster

Har du något annat du vill diskutera gällande projektutveckling och konsultarbete?

Marcus Karlsson

VD
Granlund Sweden AB

Jan Strömberg

VD
Granlund Stockholm AB

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Sök