Skip to content
Data och digitalisering

Data och digitalisering öppnar dörren till framtiden

Data och digitalisering förbättrar produktiviteten i fastighets- och byggsektorn.

Data för fastighets- och byggsektorn

Hos Granlund tror vi att data och digitala verktyg tjänar alla inom fastighets- och byggsektorn, från investerare och utvecklare till byggnadsanvändare och underhållspersonal.

Digitalisering leder till förbättrad produktivitet

När information flödar och hanteras digitalt i alla skeden av fastighetens livscykel kan tydliga kostnadsbesparingar uppnås, effektiviteten i projektering och konstruktion förbättras, produktionen optimeras och underhållsprocesserna effektiviseras.

Det är dags att glömma de traditionella arbetssätten där aktörerna i byggvärdekedjan håller inne på information och delar den sparsamt med andra.

Tero Järvinen

Undersökning: Bristen på högkvalitativ data utgör ett hinder för digitaliseringen inom fastighets- och byggsektorn

Enligt vår marknadsundersökning om digital ekonomi 2023 är hindren för digitaliseringen i sektorn brist på högkvalitativa data, överlappande system och bristfällig förståelse av användningen av data. En annan utmaning är att data inte delas mellan aktörerna i sektorn.

Ladda ned rapporten för att läsa mer om undersökningsresultaten!

Nu är det dags att lyfta fram livscykeltänkandet och komma bort från sektorns silos och fragmentering.

Francisco Forns-Samso, Director for Digital Business Design, Granlund

Ladda ned rapporten

Standardiserad information påskyndar utvecklingen

Framväxten av ett digitalt ekosystem inom fastighets- och byggsektorn kräver att data som överförs från projektering till byggnation och vidare till underhåll standardiseras. Vi behöver standardiserade verktyg och standardiserad datahantering som är gemensam för alla projektparter.

För att få de olika systemen att fungera tillsammans måste man definiera format och plats för data. Datakonnektivitet och korrekt klassificering spelar en avgörande roll.

Nå nya höjder med ett digitalt språng!

”Ett digitalt språng inom fastighetsförvaltning är bara till nytta när det ger användarna äkta mervärde och underlättar deras arbete”, skriver vår expert Jani Säisä.

Vi får ofta feedback från våra kunder om framgångarna med det digitala språnget. I det långa loppet ger en övergång till systematiskt och proaktivt fastighetsunderhåll stora kostnadsbesparingar. 

Jani Säisä

Smart Building – det handlar helt om enkelhet, produktivitet och användarnas välbefinnande

Tjänsten Smart Building arbetar till stöd för lokalens användare och tar automatiskt hänsyn till användarnas behov baserat på antalet personer som befinner sig i byggnaden och deras profiler eller preferenser. För bästa möjliga resultat måste smarta lösningar beaktas redan när målen sätts för projektet.

Användarupplevelsen i fokus i smarta byggnader

Vi hjälper kunderna identifiera de byggnadsegenskaper som både skapar värde för deras verksamheter och tillgodoser behoven hos framtida användare av lokalen. Om vi kan diskutera med användare i ett tidigt skede blir det lättare att få en insikt i vilka funktioner de förväntar sig av fastigheten och hur dessa funktioner påverkar till exempel installationsprojekteringen.

Data och digitalisering som stödjer byggprojekt

I byggprojekt betonar vi allt mer vikten av att skapa en gemensam överblick för alla parter i projektet, vilket blir särskilt viktigt i större projekt med många rörliga delar. Utan digitala verktyg skulle projektdatahanteringen bli omöjlig i dagens krävande projekt.

Granlunds projektutvecklingstjänster baseras på data

Projektutvecklingsfasen är en viktig del av ett lyckat byggprojekt eftersom det är då som projektmålen gällande energi, hållbarhet, livscykel och kvalitet sätts upp.

För att stödja projektutveckling har vi utvecklat en riktmärkesdatabas för tillförlitlig uppskattning av kostnader redan i projektets tidiga skeden.

Digital fastighetsförvaltning

Med data och digitala lösningar kan vi uppnå högre kvalitet med mindre insats. Tillförlitliga data gör det lättare att fatta rätt beslut.

Fördelarna med dataanvändning kan till exempel ses genom kostnadsbesparingar i energiförbrukningen, pålitlig drift av tekniska system och effektiv förvaltning av servicenätet. En byggnads förvaltade skick och effektiva inneklimatsstyrning påverkar också dess kassaflöde och hyresintäkter.

Så kan fastighetsunderhållet digitaliseras med lyckat resultat

1.

Data är digitaliseringens bränsle. Volymen av data är inte avgörande – kvaliteten är. Med enorma datamängder behöver du identifiera vad som är nödvändigt och eftersträva hög kvalitet.

2.

Var beredda på växande datamängder i takt med att verksamheten digitaliseras. Se till att vald teknik är tillräckligt bra och tillåter dataflöde och insamling i rätt format.

3.

Utöver automatiska sensorer bör data också samlas in från människor. Sättet data registreras på måste därför beaktas när processerna planeras.

4.

Säkerställ att verksamhetsprocesser är ordentligt specificerade, att ledningssystemet arbetar till stöd för dataanvändningen och att användningens metoder och ansvarsområden är tydliga.

Lyckade integreringar – funktionell dataöverföring

Granlund Manager är ett omfattande och lättanvänt program för underhållsledning. En mängd integreringar är möjliga: till dags dato har Granlund Manager integrerats i över tusen system och program.

Vi är ambitiösa när det gäller integreringar av alla storlekar, oavsett om det är ett litet jobb som tar några timmar eller ett enormt sådant som tar månader att genomföra. Oavsett omfattning, så möjliggör våra integreringar dataflöde och -användning.

Digital Twin visualiserar data och gör den lättare att hantera

Att hantera de enorma datamängder som genereras av en fastighets olika datakällor manuellt eller med hjälp av separata datorbaserade system är en krävande uppgift. Digital Twin är en efterlängtad lösning i byggnadsinformationshanteringen.

En digital tvilling är ett sätt att koppla samman den fysiska och digitala världen genom en visuell 3D- eller 2D-modell. Tvillingen kan till exempel visa lokalens energiförbrukning i olika färger eller varna med en symbol om underhåll behövs på en specifik plats.

Pionjärer inom informationsmodellering

Trots olika utmaningar går byggsektorn ständigt framåt. Ett typexempel på en framgång är informationsmodellbaserad projektering, som fram tills för drygt femton år sedan ansågs vara för krångligt för att kunna bli standardpraxis och en utopi för många operatörer.

Vi har använt byggnadsinformationsmodellering i våra projekt sedan 1990-talet och numera använder vi – utöver på byggarbetsplatsen – också samordnade BIM-modeller till stöd för fastighetsunderhållet. Till exempel kan vårt egenutvecklade fastighetsförvaltningsprogram Granlund Manager använda byggnadsinformationsmodellen från projekteringsfasen.

Våra projektörer använder de bästa digitala verktygen, BIM-objekten och projekteringsprogramvarorna som finns. Vi skapar byggnadsinformationsmodeller med Revit-, MagiCAD- och CADMATIC-programvara och kompletterar detta med våra egenutvecklade informationshanteringslösningar, som till exempel Equipment-programvaran för datahantering.

Därför används Revit allt mer inom elprojektering – fördelar och utmaningar

Revit har revolutionerat BIM-baserad projektering, även om det fortfarande finns utrymme för förbättringar. För elprojektörer är Revit det föredragna verktyget i BIM-projekt och det är i allt högre utsträckning ett krav från klienter.

Revit använder förbättrad kommunikation mellan projektör och underlättar projekteringsarbetet.

Timo Kamppuri

Vill du diskutera ämnet mer detaljerat? Kontakta oss

Ville Reinikainen

Affärsutvecklingsdirektör
Granlund Oy

Juho Lepistö

Affärschef
Granlund Oy

Vår andra styrkor

Energi

Energi har varit kärnan i vår verksamhet under hela vår mer än 60 år långa existens. Vi har utökat vårt koldioxidhandavtryck till hela fastighetens livscykel.

Ansvar

Ansvar är en central del i Granlunds verksamhet. Vi kan också hjälpa er att bli en god kraft: ansvar ingår i alla våra tjänster.

Produktivitet

Nya affärsmodeller, förfinat samarbete, moderna IT-lösningar och starka livscykelledningsmodeller behövs för att förbättra produktiviteten i byggsektorn.

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av de senaste nyheterna och trenderna kring Granlund och fastighets- och byggsektorn

Sök