Skip to content
Energirådgivning och -projektering

Energirådgivning och -projektering

Energirådgivning och -projektering är ett starkt kompetensområde, och vi erbjuder expertis inom allt från moderna produktionslösningar till att förbättra byggnaders energieffektivitet. Kontakta oss så kan vi tillsammans utforska vilka möjligheter energiomställningen kan erbjuda er.

Omfattande utbud av energieffektivitetstjänster

Den pågående energiomställningen kommer att påverka oss alla, eftersom vi i syfte att begränsa klimatförändringarna snabbt måste röra oss bort från fossila bränslen. För företag innebär detta både nya utmaningar och möjligheter, och vår långa erfarenhet inom energisektorn och vårt starka framtidsfokus hjälper er att analysera dem.

När det gäller energirådgivning och -projektering erbjuder vi ett omfattande utbud av tjänster inom allt från energieffektivitets- och tillståndshantering för enskilda byggnader till en förbättrad övergripande verksamhetseffektivitet. Vi använder moderna energiproduktionslösningar i vårt arbete.

Vi är väl förtrogna med behoven hos både stora och små kunder och kan välja rätt energilösningar för alla slags anläggningar, vare sig det handlar om enskilda hyreshus, koncept för flera fastigheter eller stora köpcentra. 

Energiplanering i byggprojekt

Initierad energiplanering är en förutsättning för energieffektiv byggnation och fastighetsanvändning. Utöver den mest avancerade energiberäkningsexpertisen erbjuder vi erfarna specialister inom praktisk implementering. Våra experter tittar på helheten istället för att detaljoptimera, och kan på så vis fokusera på det som är mest relevant. Utöver detta säkerställer vi efter driftsättning att den implementerade lösningen uppfyller målen.

Kostnads- och miljömedvetna fastighetsutvecklare och ägare tillämpar energiprojektering redan i planeringen av byggprojekt. På så vis kan energilösningar på ett heltäckande sätt utgå ifrån platsens energibehov och de mest lämpliga energikällorna för ändamålet identifieras. Med våra energiplaneringstjänster hittar ni också de bästa alternativen för att minimera en fastighets livscykelkostnader och koldioxidavtryck.

Inom energiplanering driftsätter vi paket och koncept som tillgodoser era behov. Vi kan identifiera vilket energisystem som behövs i allt från en enskild fastighet till områdesspecifika nätverk.

Våra energitjänster

 • Energieffektivitetsprojekt (projektering, design, projektledning och övervarkning)
 • Energi- och livscykelstyrning
 • Lösningar för energiåtervinning och -återhämtning
 • Nya energilösningar som värmepumpar och markvärme
 • Förnybara energilösningar
 • Energiberäkning och analys
 • MOBO-flermålsoptimering
 • AI Energy Survey
 • Lösningar vid flexibel efterfrågan
 • Energiförvaltningsmodeller
 • Energikartläggning

Energieffektivitetsprojekt lönar sig

Väl utformade och genomförda energieffektivitetsprojekt är lönsamma investeringar. De minskar en fastighets utsläpp och driftskostnader och förbättrar komforten. När energieffektivitetsprojektering genomförs på rätt sätt är den mycket lönsam på många olika sätt. Den hjälper till i arbetet mot klimatkrisen samtidigt som fastighetens värde och avkastning ökar på kort och lång sikt, eftersom energibesparande investeringar minskar driftskostnaderna och underhållsbördan.

Energieffektivitetsprojekt kan också effektivt minska koldioxidutsläppen, när fastigheten investerar i återvinning av spillvärme och förnybar lokal energiproduktion. Dessutom kan energieffektivitetsprojekt förbättra flexibiliteten, inomhusklimatet och den smarta fastighetsförvaltningen.

Stark simuleringskompetens

Vår energirådgivning bygger på en stark simuleringskompetens som blivit internationellt prisbelönt flera gånger om. Vi använder de mest avancerade digitala verktygen i våra simuleringar för att minimera fastighetens energiförbrukning och investerings- och livscykelkostnader.

I projektstyrningsarbetet och när vi jämför olika energieffektivitetsalternativ i byggprojekt använder vi exempelvis toppmodern så kallad ”Multi Objective Building Optimization” (MOBO), vilket möjliggör snabba och kostnadseffektiva jämförelser av ett stort antal alternativa kombinationer. MOBO är en modern och kostnadseffektiv metod för att utvärdera byggnaders energi- och miljölösningar.

Granlunds prisbelönta AI Energy Survey är ett automatiskt beräkningsverktyg som kan användas för att snabbt bestämma energieffektivitetspotentialen för en fastighet eller en fastighetsportfölj. Systemet beräknar och simulerar högsta möjliga energibesparingar och potentiella utsläppsminskningar baserat på energicertifikatsdata.

Energiförvaltning

Energieffektivitet spelar en viktig roll i modern fastighetsportföljhantering och utveckling. Energianvändningen bör övervakas och analyseras effektivt. Samtidigt ska energieffektiviteten utvecklas på ett samordnat och planerat sätt varvid nya möjligheter och lösningar inom sektorn följs upp.

Det är också värt att notera att det inte räcker att bara investera i ny utrustning – utrustningens funktionalitet måste också kontinuerligt övervakas och finjusteras. Det är inte värt att investera i en fastighet förrän den har trimmats in och fungerar som tänkt.

Granlunds energiförvaltningstjänster är utformade för målinriktade och ansvarsfulla fastighetsägare som vill stärka energieffektiviteten och utveckla sina lokalers ekonomiska effektivitet, värde, miljöansvar och praktiska inneklimat.

Våra energiförvaltningstjänster består av branschledande specialistkunskap och mångsidiga moderna lösningar inom områdena energiförvaltning, installationsprojektering och digitala fastighetstjänster.

Tydliga tjänstepaket för olika grundläggande situationer och målsättningar

1. Få ordning på energiövervakningen och installationsprojekteringen och börja utnyttja data

Vi ser till att energimätningar och installationsprojektering fungerar och att energiuppföljning möjliggör ett effektivt utvecklingsarbete.

2. Ta energieffektiviteten till nästa nivå

Vi lyfter analysen och utvecklingen av energieffektivitet till en mer målinriktad och långsiktig nivå.

3. Långsiktig energiförvaltning

Vi hjälper till att skapa strategier och färdplaner för att sedan omsätta dem i praktiken. Tillsammans utvecklar vi datorstödd affärsanalys (Business Intelligence), upphandlingsprocesser och innovativa lösningar.

Har du något annat du vill diskutera gällande energirådgivning och -projektering?

Jan Strömberg

VD
Granlund Stockholm AB

Marcus Karlsson

VD
Granlund Sweden AB

Ville Reinikainen

Affärsutvecklingsdirektör
Granlund Oy

Kristian Martin

Projektledare
Granlund Oy

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Sök