Skip to content
Driftssäkring och driftsättning

Driftssäkring och driftsättning

Systematisk driftsäkring och noggrann driftsättning hjälper er att säkerställa att fastigheten fungerar som tänkt från dag ett. Bra driftsättning sparar tid och pengar både nu och i framtiden.

Säkerställ fastighetens funktionalitet med en korrekt driftsättning

En avbrottsfri produktionsanläggning. Ett incidentfritt datacenter. Ett köpcentrum med behagligt inomhusklimat. Endast en väl fungerande fastighet kan också vara lönsam.

Med driftsäkring får du en kostnadseffektiv fastighet och nöjda användare

Med noggrann driftsäkring och driftsättning säkerställer vi att fastighetens installationsprojektering fungerar som den ska. Du kan vara trygg i förvissningen att fastigheten fungerar tillförlitligt och att inomhusklimatet är fortsatt gott. Ni slipper oväntade reparations- och underhållskostnader och håller energiförbrukningen under kontroll.

Arbetet att säkerställa fastighetens funktion sträcker sig från projekteringen ända till underhållet

Vi fördjupar oss i målen för er verksamhet och fokuserar på fastighetens driftkrav genom driftsäkring. Målen som satts upp för fastighetens funktion, inneklimat och energieffektivitet under projekteringsfasen styr driftsäkerheten.

Från kvalitetssäkring av installationsprojekteringen till övervakning av genomförandet går vi mot driftsättningen under vilken utrustningens och systemens funktion justeras och verifieras genom funktionstester och testanvändning. Efter driftsättningen fortsätter driftsäkringen med efterföljande inspektioner och övervakning under garantitiden. Med våra digitala tjänster övervakar och styr vi fastighetens status och funktion under hela dess livscykel.

Vi anpassar driftsättningslösningarna efter platsen

Projekteringen och konstruktionen involverar ett stort antal aktörer som var och en har en viktig roll att spela i projektets genomförande. Det finns många tekniska system och utrustningstyper. Noggrann driftsättning säkerställer att de fungerar smidigt tillsammans.

Vi anpassar alltid driftsättningstjänsterna för varje byggarbetsplats. Till exempel är driftsättningen av ett datacenter en helt annan process än den för en handels- eller kontorsfastighet.

Ju mer komplicerade tekniska processer, som krävande kyl- och elsystem, eller ju högre krav som ställs på anläggningens tillförlitlighet, desto viktigare blir driftsättningen. Med driftsättning säkerställer vi att platsen fungerar som planerat, även i exceptionella situationer.

Vårt omfattande expertteam ger dig stöd vid driftssäkring och driftsättning

Våra experter inom installationsprojektering, byggprojektledning och fastighetsförvaltning tillhandahåller driftsäkrings- och driftsättningstjänster baserade på era behov. Vi har även lång erfarenhet av driftsättning av tekniskt krävande anläggningar, som datacenter och industrianläggningar.

”En kontinuerlig process från projektstart till färdig status i syfte att optimera tillgångens operativa effektivitet och hantera alla operativa risker.”

”Att säkerställa att installationerna är projekterade och konstruerade för att uppfylla krav och mål avseende säkerhet, drift, tillförlitlighet och underhåll.”

Våra tjänster relaterade till driftssäkring och driftsättning

Driftssäkring och driftsättning är en klok investering

  • Ni kan se till att installationsprojekteringen fungerar
  • Ni kan förbättra kostnadseffektiviteten under hela fastighetens livscykel
  • Ni kan säkerställa fastighetens goda inomhusklimat
  • Ni kan hålla energiförbrukningen under kontroll och minska fastighetens koldioxidavtryck

Har du något annat du vill diskutera gällande driftssäkring och driftsättning?

Marcus Karlsson

Marcus Karlsson

VD
Granlund Sweden AB

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Sök