Skip to content
Energieffektivitet

Energieffektivitet påverkar vårt koldioxidavtryck och vår ekonomi

Vår energieffektivitetsexpertis har alltid varit vår styrka. Vårt koldioxidhandavtryck täcker hela fastighetens livscykel.

Energiomställningen är här

För fastighets- och byggsektorn avser energiomställningen framför allt ny energiteknik och en närmare integrering av fastigheter i energinät.

För fastighetsägare öppnar energiomställningen upp en ny spelplan som är väl värd att utnyttja. De hetaste frågorna idag inkluderar energilösningar med låga utsläpp, förändringar på energimarknaden och fluktuerande energipriser.

Miljövänlig energiproduktion och energieffektivitet spelar en avgörande roll för att hindra klimatförändringen.

Vi måste agera snabbt för att avskaffa fossila bränslen och bygga framtidens energisystem på förnybar energi.

Energieffektivitet

Energitjänster för olika utgångspunkter och mål

I samarbete med våra kunder utforskar vi de möjligheter som energiomställningen erbjuder för varje fastighet. Som ledande experter söker vi ständigt efter lösningar som främjar den gröna omställningen.

Vi har en jättes koldioxidavtryck

Mer än hälften av den miljöbelastning som genereras under en fastighets livscykel beror på energianvändningen. Vi har hundratals experter som hjälper er minska fastighets koldioxidavtryck, vare sig den ska gå in i projekteringsfasen eller redan är i underhållsfasen.

Våra energiexperter hjälper till att definiera varje fastighets mest rimliga medel och mest ekonomiskt lönsamma åtgärder.

Koldioxidneutralitet kräver nya energilösningar

Finland siktar på att vara koldioxidneutralt till år 2035, vilket kräver betydande energiinvesteringar i fastighets- och byggsektorn.

Att investera i nya energilösningar och skapa decentraliserad energiproduktion ger rimlig och framåtblickande energiplanering.

Förnybar energi är framtidens energi

Förnybar energi kan ge en betydande minskning av behovet av köpt energi i en fastighet, och också minska koldioxidavtrycket. Mest lönsamt blir det om förnybar energi kan produceras, lagras och utnyttjas lokalt.

Att utnyttja byggnader för att producera åtminstone en del av den energi de själva behöver har möjliggjort avsevärt minskande behov av fossilbränslebaserad energiproduktion. Framför allt har värmepumpsteknik och solenergi gett goda resultat.

Våra projektörers specialistkunskap täcker den senaste tekniken inom alla typer av förnybar energi.

Pionjärer inom avancerade energilösningar

Vår styrka är bedömningen av olika energilösningar och deras effektivitet i såväl enskilda fastigheter som hela fastighetsportföljer. Våra experter har omfattande expertis inom energiberäkningar, nya energilösningar och avancerade hybridenergisystem.

När det gäller energiprojektering tänker vi alltid på era behov först. Tillsammans kommer vi att ta fram de mest effektiva lösningarna till stöd för er verksamhet och förverkliga era hållbarhetsmål. Vi strävar efter en modell med ständiga förbättringar så att vi kan ta hänsyn till energifrågor på ett allt mer mångsidigt och heltäckande sätt.

Prisbelönt energiexpertis

Tillsammans med K Group utvecklade vi en energiåtervinningsmodell för livsmedelsbutiker som i bästa fall minskar värmeförbrukningen med 95% vilket gör byggnaden nästan koldioxidneutral ur energisynpunkt. Motiva belönade systemet med priset Energigeni 2019.

Mölnlycke Health Cares fabrik i Mikkeli, Finland vann priset Energigeni 2023 för vår lösning för återvinning av processvärme. Energibesparingarna motsvarar årsförbrukningen för cirka 240 privatbostäder och fjärrvärmebehovet är cirka 60% lägre än tidigare.

Solid specialistkunskap inom energiplanering

Inom energiplanering driftsätter vi paket och koncept för olika platser. Vi kan identifiera vilket energisystem som behövs i allt från en enskild fastighet till områdesspecifika nätverk. Läs mer om energiplanering!

Effektiva beräkningar för bästa möjliga lösning

Flermålsoptimering gör det enklare att fatta beslut i energirenoveringsprojekt. Flermålsoptimering kan styras med olika mål, som till exempel koldioxidavtryck, utsläppskontroll eller avfallsminskning.

Lönsamma energieffektivitetsprojekt

Energieffektivitetsprojekt kan leda till betydande minskningar av utsläpp och kostnader. Väl utformade och genomförda energieffektivitetsprojekt är mycket lönsamma investeringar om ger positiv avkastning redan under första året. Avkastningen från ett välplanerat energieffektivitetsprojekt är nästan alltid tvåsiffrig.

Energieffektivitetsprojekt bör förutses och planeras på ett smart sätt som en del av andra renoverings- och byggprojekt. När rätt investeringar görs på rätt plats och vid rätt tidpunkt kan eftersläpningen i underhållet hållas under kontroll.

Avkastningen från ett välplanerat energieffektivitetsprojekt är nästan alltid tvåsiffrig.

Upp till 40 % subventionering vid energieffektiviseringsprojekt

Nya innovativa energieffektivitetsprojekt kan ge energisubventioner på upp till cirka 40 % av projektpriset. Fastigheter beviljas ett grundbidrag som uppgår till 20 % av utgifterna vid omställning till exempelvis bergvärme eller solvärme. Vi hjälper er förstå vilka typer av finansieringslösningar som finns tillgängliga och ger råd i arbetet att ansöka om bidrag.

Olika genomförandemodeller för energieffektivitetsprojekt

Vi genomför energieffektivitetsprojekt med olika genomförandemodeller, från en traditionell konsultdriven modell till nyckelfärdig tjänsteleverans. I Granlunds projektledningsmodell tar vi ett större ansvar för byggprojektet och erbjuder ett enkelt sätt att ta din fastighets energieffektivitet till nästa nivå.

Energieffektivitet vid nybyggnation

Vid nybyggnation kan energirelaterade frågor lyftas på ett kostnadsneutralt sätt. Mer energieffektiva lösningar ökar inte nödvändigtvis byggkostnaderna när projekten planeras på ett smart sätt och fokus redan från början ligger på rätt systemval.

Det finns även stora skillnader i olika byggnaders energieffektivitetspotential. Datacenter kräver till exempel enorma mängder energi, men har också stor potential för sekundär energianvändning. Fastigheter kan i bästa fall fungera som kolsänkor om investeringar görs i deras energilösningar på ett fördomsfritt och smart sätt. Vi hjälper er att identifiera och implementera krävande energilösningar för olika typer av anläggningar.

Mer energieffektiva lösningar ökar inte nödvändigtvis byggkostnaderna när projekten planeras på ett smart sätt och fokus redan från början ligger på rätt systemval.

Energieffektivitet tas längst i datacenter

Kuopio

LUMI är världens mest energieffektiva och ekologiska superdator

Service

Datacenterprojektering

Industry

Datacenter

Förhållandena i norra Finland skapar den perfekta miljön för ett energieffektivt och driftsäkert datacenter som är hållbart ur ett livscykelperspektiv.…
Reference
Helsinki

Nytt Ember-datacenter använder endast förnybar energi

Service

Energieffektivitet

Industry

Datacenter

Centret uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna, drivs endast med förnybar energi och erbjuder ett unikt övervakningssystem utformat för att kapa kostnader…
Reference

Telias datacenter i Helsingfors – drömmen för en ingenjör

Service

VVS-projektering, Elprojektering, Styr- och reglerprojektering, Tele- och säkerhetsprojektering

Industry

Datacenter

Telia Helsinki Data Center är Nordens största co-location datacenter.. Granlund utförde detaljprojekteringen och driftsättningen av det nya datacentret.
Reference

Miljövänlig kylning av en superdator

Service

Datacenterprojektering

Industry

Datacenter

Granlund har projekterat datacentret för den europeiska superdator som ska placeras i Kajana. Datacenterverksamheten är koldioxidneutral – miljöbelastningen kan till…
Reference

Experter på områdesspecifika energilösningar för samman energi- och fastighetssektorn

Våra konsulttjänster hjälper fastighets- och energisektorerna att tillsammans hitta de mest kostnadseffektiva metoderna för att minska koldioxidavtrycket. Vi förstår de områdesspecifika behoven och hittar de bästa lösningarna.

Uppenbara kostnadsbesparingar och mindre miljöbelastning med energiförvaltning

Energiförvaltningstjänster bidrar till att minska miljöbelastningen och energiräkningen. Förbättringar av energieffektiviteten återspeglas tydligt i dina fastigheters koldioxidutsläpp och även i deras värde.

Våra energiförvaltningstjänster hjälper er att övervaka energianvändningen och analysera data från den. Vi hjälper till att utveckla energieffektiviteten på ett samordnat, systematiskt och transparent sätt.

Våra energiförvaltningsexperter hjälper till att förbättra era fastigheters ekonomi, värde, miljöansvar och förutsättningar.

Kontrollerad energiförvaltning med Granlund Manager

Verktyg för energiförvaltning och miljöeffektsövervakning i Granlund Manager-programvaran gör energiförvaltningen enklare. Alla energiförbrukningspunkter i er fastighet kan inkluderas i Granlund Manager. Programvarans avancerade rapporteringsmöjligheter gör det enkelt att spåra energidata och att åtgärda avvikelser i tid.

Läs våra kundberättelser

Helsinki

Scandic Grand Central Helsinki ställde höga krav på installationstekniken

Service

VVS-projektering, Styr- och reglerprojektering, Energirådgivning och -projektering

Industry

Hotell och restaurang

Granlunds erfarna VVS-projektörer fick en intressant utmaning när ett välkänt landmärke vid Helsingfors järnvägsstation renoverades till ett hotell i världsklass.…
Reference
Helsinki

Finlands största energiåtervinningssystem projekterat för Jumbo

Service

Energirådgivning och -projektering

Industry

Kommersiella anläggningar och detaljhandel

Energieffektivitetsinvesteringen på köpcentret JumboShopping minskar varje år energiinköpen till ett värde motsvarande användningen av cirka 300 småhus.
Reference

Installationstekniken på Brosjukhuset möjliggör en flexibel verksamhet

Service

VVS-projektering, Styr- och reglerprojektering, Elprojektering, Tele- och säkerhetsprojektering, Brandsäkerhetsprojektering, Energirådgivning och -projektering

Industry

Sjukhus och vård

De projekteringsmässiga hörnstenarna i den nya HNS-sjukhusbyggnaden var enkel och effektiv konstruktion, anpassningsförmåga och energieffektivitet.
Reference

Citycon förbättrar energieffektiviteten i köpcentrum med Granlund Manager

Service

Granlund Manager, Energirådgivning och -projektering

Industry

Energieffektivitet

Granlund Manager har haft en framstående roll när Citycons köpcentrum har lyckats att i betydande grad förbättra sin energieffektivitet och…
Reference

Vill du diskutera ämnet mer detaljerat? Kontakta oss

Teemu Salonen

Avdelningsdirektör
Granlund Oy

Asta Autelo

Chef, Energi och hållbarhet
Granlund Oy

Ville Reinikainen

Affärsutvecklingsdirektör
Granlund Oy

Vår andra styrkor

Data och digitalisering

På Granlund tror vi att data och digitala verktyg tjänar alla fastighets- och byggsektorns parter, från investerare och utvecklare till fastighetsanvändare och underhållspersonal.

Ansvar

Ansvar är en central del i Granlunds verksamhet. Vi kan också hjälpa er att bli en god kraft: ansvar ingår i alla våra tjänster.

Produktivitet

Nya affärsmodeller, förfinat samarbete, moderna IT-lösningar och starka livscykelledningsmodeller behövs för att förbättra produktiviteten i byggsektorn.

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av de senaste nyheterna och trenderna kring Granlund och fastighets- och byggsektorn

Sök