Skip to content
Energieffektivitet

Energieffektivitet påverkar vårt koldioxidavtryck och vår ekonomi

Vår energieffektivitetsexpertis har alltid varit vår styrka. Vårt koldioxidhandavtryck täcker hela fastighetens livscykel.

Vi har en jättes koldioxidavtryck.

Mer än hälften av det koldioxidavtryck som genereras under en fastighets livscykel beror på energianvändningen. Vi har hundratals experter som hjälper er minska koldioxidavtrycket för er fastighet, vare sig den ska gå in i projekteringsfasen eller redan är i underhållsfasen.

Under Granlunds mer än 60 år som företag har energi varit kärnan i vår strategi, och vi har utökat vårt koldioxidavtryck till hela fastigheterns livscykel. Vi utvecklar vår omfattande energikompetens på både miljömässiga och ekonomiska grunder, utan att glömma slutanvändarna.

Våra energiexperter hjälper till att definiera varje fastighets mest rimliga medel och mest ekonomiskt lönsamma åtgärder.

Pionjärer inom avancerade energilösningar

Vår styrka är bedömningen av olika energilösningar och deras effektivitet i såväl enskilda fastigheter som hela fastighetsportföljer. Våra experter har omfattande specialistkunskap inom energiberäkningar, nya energilösningar och avancerade hybridenergisystem.

När det gäller energiplanering tänker vi alltid på era behov först. Tillsammans kommer vi att ta fram de mest effektiva lösningarna till stöd för er verksamhet och förverkliga era hållbarhetsmål. Vi strävar efter en modell med ständiga förbättringar så att vi kan ta hänsyn till energifrågor på ett allt mer mångsidigt och heltäckande sätt.

Prisbelönt energiexpertis

Vi har vunnit ett flertal tävlingar för våra energilösningar och tilldelades till exempel den finska titeln Energigeni 2019 tillsammans med livsmedelskedjan K Group.

Energirevolutionen är här

Byggnader integreras i allt större grad i energinätverk. Många byggnader producerar och lagrar redan åtminstone en del av den energi de behöver, men flexibiliteten i energianvändningen kommer att göra det möjligt för dem att ta på sig en allt större roll som balanserande kraft i framtidens energinät.

Ur fastighets- och byggsektorns perspektiv avser energiomvandlingen framför allt ny energiteknik och en närmare integrering av fastigheter i energinät. Detta kommer emellertid inte att hända över en natt. Fältet är fragmenterat och nya affärs- och tjänstemodeller håller fortfarande på att skapas. Den nya energimarknaden som helhet håller också bara på att ta form.

Koldioxidneutralitet kräver nya energilösningar

Betydande energiinvesteringar i fastighets- och byggsektorn krävs för att uppnå koldioxidneutralitet. Att investera i nya energilösningar och skapa decentraliserad energiproduktion ger rimlig och framåtblickande energiplanering.

Experter på områdesspecifika energilösningar för samman energi- och fastighetssektorn

Våra konsulttjänster hjälper fastighets- och energisektorerna att tillsammans hitta de mest kostnadseffektiva metoderna för att minska koldioxidavtrycket. Vi förstår de områdesspecifika behoven och hittar de bästa lösningarna.

Förnybar energi är framtidens energi

Förnybar energi kan ge en betydande minskning av behovet av köpt energi i en fastighet, och också minska koldioxidavtrycket. Mest lönsamt blir det om förnybar energi kan produceras, lagras och utnyttjas lokalt. Dessutom kan den energi som produceras av fastigheten föras över till energibolagets nät.

Att utnyttja byggnader för att producera åtminstone en del av den energi de själva behöver har redan gjort det möjligt att avsevärt minska behovet av fossilbränslebaserad energiproduktion. Framför allt har värmepumpsteknik och solenergi gett goda resultat.

Våra projektörers specialistkunskap täcker den senaste tekniken inom alla typer av förnybar energi.

Lönsamma energieffektivitetsprojekt

Energieffektiviseringsprojekt kan minska utsläppen och energikostnaderna med tiotals procent. Investeringar i projekt som finansierats på ett smart sätt kommer också att vara kassaflödespositiva redan under det första året om de planeras och genomförs rätt. Avkastningen från ett välplanerat energieffektiviseringsprojekt är nästan alltid tvåsiffrig, och den kommer av flera olika anledningar hela tiden att utvecklas positivt.

Dessutom förbättrar projekten fastigheternas flexibilitet och inomhusklimat samt möjligheten till intelligent förvaltning. När energieffektivitetsprojektering genomförs på rätt sätt är den mycket lönsam.

Ett energieffektivitetsprojekt är en möjlighet att göra bättre affärer – samtidigt som energieffektiviteten och villkoren förbättras minskar driftskostnaderna och eftersläpningen i underhållet. I många gamla fastigheter kan dokumentationen lyftas till dagens standard. Detta innebär att ett energieffektiviseringsprojekt ger ytterligare en produkt i form av uppdaterad digital dokumentation av fastighetens tekniska system, vilket väsentligt underlättar fastighetsunderhållet och planeringen av framtida renoveringsprojekt.

Energieffektivitetsprojekt bör förutses och planeras på ett smart sätt som en del av andra renoverings- och byggprojekt. När rätt investeringar görs på rätt plats och vid rätt tidpunkt kan eftersläpningen i underhållet hållas under kontroll.

Flera genomförandemodeller för energieffektivitetsprojekt

Vi genomför energieffektivitetsprojekt med olika genomförandemodeller, från en traditionell konsultdriven modell till nyckelfärdig tjänsteleverans. I Granlunds projektledningsmodell tar vi ett större ansvar för byggprojektet och gör det möjligt att på ett enkelt sätt lyfta er fastighets energieffektivitet till en ny nivå.

Solid specialistkunskap inom energiplanering

Inom energiplanering driftsätter vi paket och koncept för olika platser. Vi kan identifiera vilket energisystem som behövs i allt från en enskild fastighet till områdesspecifika nätverk. Läs mer om energiplanering!

Effektiva beräkningar för bästa möjliga lösning

Flermålsoptimering gör det enklare att fatta beslut i energirenoveringsprojekt. Flermålsoptimering kan styras med olika mål, som till exempel koldioxidavtryck, utsläppskontroll eller avfallsminskning.

Upp till 40 % subventionering vid energieffektiviseringsprojekt

Nya innovativa energieffektivitetsprojekt kan ge energisubventioner på upp till cirka 40 % av projektpriset. Fastigheter beviljas ett grundbidrag som uppgår till 20 % av utgifterna vid omställning till exempelvis bergvärme eller solvärme. Vi hjälper er förstå vilka typer av finansieringslösningar som finns tillgängliga och ger råd i arbetet att ansöka om bidrag.

Energieffektivitet vid nybyggnation

Vid nybyggnation kan energirelaterade frågor lyftas på ett kostnadsneutralt sätt. Energieffektiviseringsinvesteringar ökar inte nödvändigtvis byggkostnaderna när projekten planeras på ett smart sätt och fokus redan från början ligger på rätt systemval. När byggkostnaderna balanseras mot fastighetsanvändningen kan energieffektivisering framför allt ses som en källa till mervärde för fastighetens användare.

Det finns också stora skillnader i olika byggnaders energieffektivitetspotential. Datacenter kräver till exempel enorma mängder energi, men har också stor potential för sekundär energianvändning. Fastigheter kan i bästa fall fungera som kolsänkor om investeringar görs i deras energilösningar på ett fördomsfritt och smart sätt. Vi hjälper er att identifiera och implementera krävande energilösningar för många olika typer av anläggningar.

Uppenbara kostnadsbesparingar och mindre koldioxidavtryck med energiförvaltning

Energieffektivitet spelar en viktig roll i modern fastighetsportföljhantering och utveckling. Förbättringar återspeglas tydligt i dina fastigheters koldioxidutsläpp och även i deras värde. En utvecklad energieffektivitet ökar fastighetsvärdet under hela dess livscykel.

Våra energiförvaltningstjänster hjälper er att övervaka energianvändningen och analysera data gällande den. Vi hjälper till att utveckla energieffektiviteten på ett samordnat, systematiskt och transparent sätt. Vi tar hand om identifiering, prioritering och hantering av nödvändiga utvecklingsaktiviteter och reparationsbehov.

Vi säkerställer att utvecklingsaktiviteter bygger på en tydlig överblick över situationen. Dessutom arbetar vi med mentorskap inom långsiktig projektering och innovation. Vi övervakar också för er räkning de nya möjligheter och lösningar som dyker upp i branschen.

Våra energiförvaltningsexperter hjälper till att förbättra era fastigheters ekonomi, värde, miljöansvar och förutsättningar. Vår specialistkunskap består av mångsidiga moderna lösningar inom områdena energiförvaltning, installationsprojektering och digitala fastighetstjänster.

Tydliga tjänstepaket för olika grundläggande situationer och målsättningar

1. Få ordning på energiövervakningen och installationsprojekteringen och börja utnyttja data

Vi ser till att energimätningar och installationsprojektering fungerar och att energiuppföljning möjliggör ett effektivt utvecklingsarbete.

2. Ta energieffektiviteten till nästa nivå

Vi lyfter analysen och utvecklingen av energieffektivitet till en mer målinriktad och långsiktig nivå.

3. Långsiktig energiförvaltning

Vi hjälper till att skapa strategier och färdplaner och omsätta dem i praktiken. Vi utvecklar tillsammans Business Intelligence, upphandlingsprocesser och innovativa lösningar.

Kontrollerad energiförvaltning med Granlund Manager

Verktyg för energiförvaltning och miljöeffektsövervakning i Granlund Manager-programvaran gör energiförvaltningen enklare. Alla energiförbrukningspunkter i er fastighet kan inkluderas i Granlund Manager. Programvarans avancerade rapporteringsmöjligheter gör det enkelt att spåra energidata och att åtgärda avvikelser i tid.

Vill du diskutera ämnet mer detaljerat? Kontakta oss

Vår andra styrkor

Data och digitalisering

På Granlund tror vi att data och digitala verktyg tjänar alla fastighets- och byggsektorns parter, från investerare och utvecklare till fastighetsanvändare och underhållspersonal.

Ansvar

Ansvar är en central del i Granlunds verksamhet. Vi kan också hjälpa er att bli en god kraft: ansvar ingår i alla våra tjänster.

Produktivitet

Nya affärsmodeller, förfinat samarbete, moderna IT-lösningar och starka livscykelledningsmodeller behövs för att förbättra produktiviteten i byggsektorn.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av de senaste nyheterna och trenderna kring Granlund och fastighets- och byggsektorn

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Sök