Skip to content
Installationstekniken på Brosjukhuset möjliggör en flexibel verksamhet

Installationstekniken på Brosjukhuset möjliggör en flexibel verksamhet

13.11.2023 – De projekteringsmässiga hörnstenarna i den nya HNS-sjukhusbyggnaden var enkel och effektiv konstruktion, anpassningsförmåga och energieffektivitet.

Branscher
Sjukhus och vård
Tjänster
VVS-projektering, Styr- och reglerprojektering, Elprojektering, Tele- och säkerhetsprojektering, Brandsäkerhetsprojektering, Energirådgivning och -projektering
Bild: AW2 Architects Oy

Nya Brosjukhuset i Mejlans sjukhusområde i Helsingfors, tillhörande Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS), kommer att ersätta Tölö sjukhus och delar av Onkologiska avdelningen. Det bildar en sammanhängande helhet med Mejlans tornsjukhus, Triangelsjukhuset och Onkologiska avdelningen.

Projektet som lanserades 2017 är värt cirka 300 miljoner euro och projektledningen genomfördes som ett samarbetsprojekt vilket möjliggjorde samtidig planering och byggnation med en stram tidsplan. Konsultgruppen Granlund-Ramboll ansvarade för projekteringen av installationsteknik (VVS, el och styr- och reglerteknik), fast medicinsk utrustning och energirådgivning för Brosjukhuset.

År 2020 hyllades Brosjukhuset vid internationella Tekla Global BIM Awards som det bästa projektet i offentlig sektor.

Stränga krav i installationsprojekteringen

Sjuksbyggnader har strängare krav för inomhusluftens kvalitet. Luftfiltreringsklassen inomhus är högre än normen och luftvolymerna per kvadratmeter är högre. Vissa av aktiviteterna kräver också mycket avancerad kontroll av temperatur, luftfuktighet och tryckförhållanden. Vid VVS-projekteringen ställdes högst krav på operationssalar, renrum och isoleringsrum – exempelvis har operationssalar rumsspecifika luftbehandlingsenheter och rumsspecifik styrning av temperatur, luftfuktighet och tryckförhållanden.

Brosjukhuset har stränga krav för inomhusluftens kvalitet

När det gäller fast medicinsk utrustning fanns flera krävande komponenter i projektet. Tretton identiska operationssalar byggdes för krävande kirurgiska och neurokirurgiska ingrepp. Det finns också tre operationssalar med möjligheter till angiografi. Brosjukhuset kommer att vara det första sjukhuset i Europa med en operationssal för traumakirurgi med en så kallad RAPTOR-enhet (Resuscitation with Angiography, Percutaneous Techniques and Operative Repair) för svårt skadade pateinter. 58 identiska intensivvårdsstationer byggdes, alla med kapacitet för att också behandla neurokirurgipatienter.

Ett energieffektivt sjukhus

Vid installationsprojekteringen ägnades särskild uppmärksamhet åt energi- och livscykelkostnader eftersom sjukhuset har många olika typer av utrustning och system som använder el, och luftvolymerna är betydande. Investeringarna i energieffektivitet har inbegripit lösningar för värme- och energiåtervinning. Mer än 40 % av den värmeenergi som byggnaden behöver erhålls med hjälp av ett energiåtervinningssystem.

Investeringarna i energieffektivitet har inbegripit lösningar för värme- och energiåtervinning

Utmaningar för samordningen

Datamodellering spelade en avgörande roll i projektet. Moderna sjukhus har komplicerade tekniska system och automationslösningar, och samordningen av dessa installationer kräver ett omfattande samarbete mellan de olika parterna. Brosjukhusets avancerade datamodellering underlättade samarbetet och hanteringen av de stora datamängderna.

Brosjukhuset är Granlunds första projekt där väggritningarna togs fram direkt från en datamodell. Detta underlättade både projekteringen och installationsprocessen.

Datamodelleringen bidrog också lokalflexibiliteten. Flexibiliteten beaktades när tekniska anläggningar, teknikschakt och installationsanläggningar dimensionerades, på ett sådant sätt att central utrustning och tekniska system har kapacitet för både utbyggnad och nya lokaler.

Vill du veta mer? Kontakta oss

Brosjukhuset

  • Färdigställdes i juni 2022, verksamheten startas upp 2023
  • Finns i Mejlans sjukhusområde i Helsingfors, tillhörande Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS)
  • Det största byggprojektet i HNS historia
  • Brosjukhuset ersätter Tölö sjukhus och delar av Onkologiska avdelningen
  • Mejlans Tornsjukhus, Triangelsjukhus och Brosjukhus bildar ett enhetligt komplex
  • På Brosjukhuset finns akutmottagning, operationsavdelning, intensivvårdsavdelningar, polikliniker, dagsjukhus och slutenvårdsavdelningar
  • Sjukhuset har även undervisnings- och föreläsningslokaler samt restaurang, café och affärslokaler
  • Brosjukhusets tema är Helsingfors levande centrummiljöer, vilket återspeglas till exempel i ytmaterial, färger, skyltar och konst

Granlunds projekteringsuppdrag

Benjam Lytz

Gruppchef
Granlund Oy

Antti Pohjonen

Gruppchef
Granlund Oy

Teemu Salonen

Avdelningsdirektör
Granlund Oy

Fler referenser

Installationstekniken på Brosjukhuset möjliggör en flexibel verksamhet

LUMI är världens mest energieffektiva och ekologiska superdator

Service

Datacenterprojektering

Industry

Datacenter

Förhållandena i norra Finland skapar den perfekta miljön för ett energieffektivt och driftsäkert datacenter som är hållbart ur ett livscykelperspektiv.…
Referens
Lidköping

Nytt Ember-datacenter använder endast förnybar energi

Service

Installationstekniken på Brosjukhuset möjliggör en flexibel verksamhet

Industry

Datacenter

Centret uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna, drivs endast med förnybar energi och erbjuder ett unikt övervakningssystem utformat för att kapa kostnader…
Referens
Huvudkontor

Scandic Grand Central Helsinki ställde höga krav på installationstekniken

Service

VVS-projektering, Styr- och reglerprojektering, Energirådgivning och -projektering

Industry

Hotell och restaurang

Granlunds erfarna VVS-projektörer fick en intressant utmaning när ett välkänt landmärke vid Helsingfors järnvägsstation renoverades till ett hotell i världsklass.…
Referens
Huvudkontor

Finlands största energiåtervinningssystem projekterat för Jumbo

Service

Energirådgivning och -projektering

Industry

Kommersiella anläggningar och detaljhandel

Energieffektivitetsinvesteringen på köpcentret JumboShopping minskar varje år energiinköpen till ett värde motsvarande användningen av cirka 300 småhus.
Referens
Installationstekniken på Brosjukhuset möjliggör en flexibel verksamhet

Installationstekniken på Brosjukhuset möjliggör en flexibel verksamhet

Service

VVS-projektering, Styr- och reglerprojektering, Elprojektering, Tele- och säkerhetsprojektering, Brandsäkerhetsprojektering, Energirådgivning och -projektering

Industry

Sjukhus och vård

De projekteringsmässiga hörnstenarna i den nya HNS-sjukhusbyggnaden var enkel och effektiv konstruktion, anpassningsförmåga och energieffektivitet.
Referens
Installationstekniken på Brosjukhuset möjliggör en flexibel verksamhet

Citycon förbättrar energieffektiviteten i köpcentrum med Granlund Manager

Service

Granlund Manager, Energirådgivning och -projektering

Industry

Installationstekniken på Brosjukhuset möjliggör en flexibel verksamhet

Granlund Manager har haft en framstående roll när Citycons köpcentrum har lyckats att i betydande grad förbättra sin energieffektivitet och…
Referens
Installationstekniken på Brosjukhuset möjliggör en flexibel verksamhet

Karlskrona kommuns tydliga energibesparningar och ett strukturerat arbetsätt

Service

Granlund Manager

Industry

Kommuner och städer

Karlskrona kommun i Blekinge har åstadkommit tydliga samlade besparingar med fastighetsförvaltningslösningen Granlund Manager – femtio miljoner kronor under de senaste…
Referens
Huvudkontor

Elteknik och digitala lösningar åt Nya Barnsjukhuset

Service

Elprojektering, Tele- och säkerhetsprojektering, Brandsäkerhetsprojektering

Industry

Sjukhus och vård

Granlund ansvarade för eltekniken på Nya Barnsjukhuset.
Referens
Huvudkontor

Byggnadstekniska tjänster åt OP:s nya huvudkontor

Service

Elprojektering, Ljusdesign, Brandsäkerhetsprojektering, Tele- och säkerhetsprojektering

Industry

Kontor

Granlund ansvarade för projekteringen av el, belysning och sprinkler samt för företags- och anläggningssäkerheten vid renoveringen av OP Groups Hiidenkivi-kontor…
Referens
Huvudkontor

Västra terminalen 2 vägleder passagerarna med funktionell belysning

Service

Elprojektering, Ljusdesign

Industry

Installationstekniken på Brosjukhuset möjliggör en flexibel verksamhet

Granlund ansvarade för projekteringen av el, AV och belysning samt dagsljussimuleringen på Västra terminalen 2 i Helsingfors, som är Europas…
Referens

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av nyheter från Granlund och byggsektorn.

Sök