Skip to content
Statusbesiktning och tekniska undersökningar

Statusbesiktningar och tekniska undersökningar

Statusbesiktningar och tekniska undersökningar ger värdefull information om er fastighets status och underhållsbehov. Vi har specialisterna för statusbesiktningar och undersökningar under hela fastighetens livscykel.

Värdefull information från statusbesiktningar och tekniska undersökningar

Vi förser såväl fastighetsägare som investerare och bostadsbolag med specialistkunskap och effektiva rapporteringsverktyg för statusbesiktningar, behovsbedömningar och tillståndsrapporter för byggnadens tekniska system och konstruktioner. Våra tjänster täcker fastighetens hela livscykel från nybyggnation och renovering till underhåll och service.

Utöver enstaka bedömningar och granskningar av inneklimat och status genomför vi även fortlöpande genomgångar av fastigheten. Detta inkluderar fastighetsinvesteringar, kvalitetsrevisioner, kontroll av serviceavtal och kontroll av hyresgästens åtaganden.

Du bör välja en pålitlig specialist med erfarenhet av statusbesiktning och tekniska undersökningar. Granlund har bred specialistkunskap inom alla områden av byggnation och installationsprojektering.

Statusbesiktningar bidrar till att bestämma fastighetens reparationsbehov

Med statusbesiktningar undersöker vi skicket på konstruktionen och systemen för exempelvis stora kontors-, handels- och bostadsfastigheter, och minimerar risken för okontrollerade framtida kostnader. Bland våra kunder inom statusbesiktningar och tekniska rapporter återfinns fastighetsägare och operatörer med ansvar för bygg- och underhållsprojekt.

Med statusbesiktningar kan vi kartlägga fastighetens framtida reparationsbehov och dess kostnader. De kan också användas för att ta reda på orsakerna till problem som har uppstått i fastigheten. Dessutom kan en omfattande statusbesiktning styra det systematiska och behovsstyrda underhållet av fastigheten. Vi genomför även statusbesiktningar i samband med fastighetsaffärer, vilket gör att du som part i affären kan få viktig information om den aktuella fastighetens tekniska skick. Våra tjänster inkluderar även statusbesiktningar kopplade till Företagsbesiktningstjänster.

Vid mer detaljerade undersökningar kommer vi att genomföra statusbesiktningen för en begränsad del av byggnaden och vid behov även öppna upp och återställa konstruktionen.

Energibesiktningar bidrar till energibesparingar

En energiöversyn ger konkreta förslag på kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärder. Vi beräknar både kostnader och energibesparande påverkan, vilket gör det möjligt att i stor utsträckning använda data i energieffektiviseringsprojekt, energiförvaltning och underhållsplanering. Vi kan använda fjärranslutningar till fastighetsautomation samt underhållsmanualer och energirapporter från Granlund Manager i genomgångarna.

Statusgenomgångar säkerställer ett friskt inneklimat

Vi utför olika typer av statusgenomgångar vid både nybyggnationer och renoveringar. Vi är alltid noggranna när det gäller människors säkerhet, och kartläggning av exempelvis skadliga ämnen kan ge information om ämnen som påverkar priset på renoveringar av konstruktioner, isolering eller ytskikt. Renlighetshantering redan i byggskedet förebygger problem med inomhusluften och säkerställer hälsosamma förhållanden för alla.

Digitala statusbesiktningar sparar tid

Digitala rapporteringsverktyg gör fastighetsförvaltningen och underhållet tydligare, mer effektivt och mer systematiskt. Vid behov använder vi Granlund Manager som sammanställer fastighetsinformation i digitalt format på en samlad plats. Samtidigt blir statusbesiktningsprocessen snabbare eftersom det är enkelt att uppdatera data och rapporten blir klar direkt. Tack vare mobilapplikationen kan insamlade data och observationer även registreras i systemet på plats.

Våra statusbesiktningar och tekniska undersökningstjänster

  • Statusbesiktningar och undersökningar
  • Energiutredningar
  • Undersökningar av asbest och andra skadliga ämnen
  • Rökkanalsundersökningar i samband med stambyten
  • Termografering
  • Mätningstjänster (luftflöden, vattenflöde, luftfuktighet)
  • Underhållsplan
  • Statusbesiktningar och undersökningar av elektrisk utrustning
  • Teknisk analys och mätningar

Har du något annat du vill diskutera gällande statusbesiktningar och tekniska undersökningar?

Marcus Karlsson

Marcus Karlsson

VD
Granlund Sweden AB

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Sök