Skip to content
Smart Building

Smart Building

Smart Building effektiviserar arbetsdagarna, minskar koldioxidavtrycket och förenklar underhåll och service. Vi hjälper er att på ett kontrollerat sätt introducera en ny typ av intelligens i fastigheten, med fokus på användarbehov istället för teknik.

Smart Building – från smarta lösningar till en verkligt klok fastighet

Smart Building är mångsidigt. Dessa lösningar kan till exempel inkludera teknik som använder geospatiala data för att göra arbetet smidigare. När du kommer till en smart fastighet på morgonen talar en app på din mobiltelefon direkt om var du kan hitta en ledig parkeringsplats. Hissen tar dig automatiskt till våningen där din arbetsstation finns. Med appen kan du hitta och boka en ledig arbetsstation eller ett mötesrum.

Liknande system är också mycket användbara på till exempel sjukhus. De vägleder kunder, personal och material till rätt plats i en stor fastighet – till exempel en patient till rätt reception eller undersökningsrum.

Smart Building fungerar till stöd för hållbar utveckling, underhåll och service

Intelligens kan också användas för att göra en fastighet mer energieffektiv och miljövänlig och för att minska koldioxidavtrycket. Betydelsen av smarta styrsystem betonas hos självförsörjande förnybara energilösningar.

Intelligens gör det också enklare att dra nytta av flexibilitet i efterfrågan och rikta energin dit den behövs. Till exempel kan anläggningens uppvärmning, kylning och ventilation övervaka antalet personer som för närvarande finns på plats och anpassa driften därefter.

Smart Building kan också stötta fastighetens underhåll. När data som produceras av utrustningen analyseras med hjälp av artificiell intelligens kan verksamheten effektiviseras och resurser fördelas på ett bra sätt.

Tydlighet i appdjungeln

Det finns massor av smarta lösningar för fastigheter. Problemet är dock att det finns många applikationer och system som kanske inte kommunicerar med varandra. Individuella smarta lösningar räcker inte långt. Projektering som utgår i från helheten behövs.

Vi finns här för att hjälpa er på vägen mot en riktigt smart och klok fastighet. Vi tar oss an utmaningen med fokus på behoven istället för tekniken.

Helheten styr

Arbetssätt, behovet av arbetsytor och deras användning förändras för närvarande snabbt. Vi hjälper er att hitta lösningar till stöd för denna nya arbetskultur. Vi kan också vara din fastighets Smart Building-huvudprojektör och hjälpa till att samordna lösningarna med installationsprojektering och genomförande.

I det här fallet ser vi till att till exempel el-, VVS– och automationsplanerna harmoniserar med det smarta paket som ni har definierat.

Har du något annat du vill diskutera gällande Smart Building?

Marcus Karlsson

Marcus Karlsson

VD
Granlund Sweden AB

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Sök