Skip to content
Kraftprojektering

Kraftprojektering

Våra kraftprojektörer hjälper er att projektera väl balanserade kraftanläggning med funktion och kvalité i fokus. Vi ser alltid till projektets intresse och tar fram lösningar skräddarsydda för varje enskilt projekt.

Kraftprojektering som säkerställer funktion, driftsäkerhet och ekonomi.

Vi är er oberoende rådgivare inom kraftprojektering. Vi arbetar för att leverera kostnadseffektiva anläggningar med hög drift- och personsäkerhet från förstudie till färdig anläggning. Under projektets inledande fas kartlägger vi ert behov i enlighet med mål och budget.

Vi som oberoende rådgivare utvärderar och redovisar olika system och väljer lösning baserat på kostnad, tid och kvalité tillsammans med er.

Vi projekterar kraftsystem för olika verksamheter, allt i från kontor till datacenter och industri.

Digitala verktyg säkerställer kvalitén

Vi använder avancerade dimensionerings- och beräkningsprogramvaror för att säkerställa hög elkvalité och för att erhålla selektivitet. Vi använder även digitala elprojekteringsverktyg, vilket gör att vi kan presentera komplexa frågeställningar på ett illustrativt sätt. Building Information Modelling (BIM) och olika visualiseringsmetoder är en viktig del av vår projekteringsprocess.

Kundorienterade specialister

Våra specialister har kunskap inom flera projektformer. Vi har utvecklat väl beprövade verksamhetsmodeller för framför allt parallell projekterings- och byggproduktion. Vi deltar aktivt i branschutvecklingen och tillhandahåller nya effektiva lösningar snabbt. Vi upprätthåller en nära kontakt under hela projektet så att ni känner er trygga med hur projekteringen fortskrider.

Inom kraftprojektering ingår:

  • Mellanspänningsnät
  • Lågspänningsnät
  • UPS- och reservkraftsanläggningar
  • Nätstationer och ställverk
  • Transformatoranläggningar
  • Elkvalité – mätningar och analyser
  • Mätningar av fastighetsförbrukning
  • Solcellsanläggningar
  • Åskskydd och Potentialutjämning

Har du något annat du vill diskutera gällande kraftprojektering?

Max Bladström

Kraftprojektering
Granlund Stockholm AB

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Sök