Skip to content
Tele- och säkerhetsprojektering

Tele- och säkerhetsprojektering

Våra specialister inom tele- och säkerhetsprojektering tillhandahåller högsta möjliga kvalitet i högsäkerhetsprojekt som sjukhus, stora infrastrukturprojekt och hemliga myndighetsprojekt.

Tele- och säkerhetsprojektering ökar driftsäkerheten

Vår projektering och rådgivning är ett omfattande samarbete med kund där den funktionella helheten är den helt avgörande faktorn. Vi planerar alltid våra tjänster individuellt för varje kund och väljer funktioner och system efter kundens behov.

Genom riskbedömningar/analyser förutser vi tillsammans med kunden de faktorer som kan äventyra affärsverksamheten. Därefter säkerställer den fysiska säkerheten med planering och kalkyler samt är behjälpliga med upphandling av entreprenörer.

Vi arbetar också normalt med andra discipliner såsom tex brandingenjörer och tillgänglighetskonsulter och givetvis även täta samarbeten med andra områden inom bygg och anläggning.

Vi har flera behöriga ingenjörer för brandlarm utrymningslarm, inbrottslarm och kamerasystem alla hos SBSC.

Vi ligger i framkant i tele- och säkerhetsbranschen genom samarbete

Våra specialister brinner för sina uppdrag med projektledning och projektering av tele, kommunikation, fysiskt skydd och säkerhetssystem.

Specialisterna tillhandahåller sina insatser i projekt som sjukhus, kontor, flygplatser, myndigheter samt stora infrastrukturprojekt och säkerhetsklassade projekt.

I de allra flesta nybyggnationer och ombyggnationer av byggnader förekommer det allt oftare många olika typer av tele, kommunikation och säkerhetssystem. Ofta rör det sig både system för fastighetens egen funktion för drift och även hyresgästernas egna system. Ibland ska de systemen helst interagera med varandra för att få bra och tillförlitliga system som nyttjarna enkelt kan manövrera dagligen.

Våra tele- och säkerhetsprojekteringstjänster

  • Brandlarm
  • Utrymningslarm
  • Utrymningslarm talat meddelande
  • Patientlarm
  • Kallelsesignalsystem
  • Nödlarm

Har du något annat du vill diskutera gällande tele- och säkerhetsprojektering?

Patrick Daniels

Tele och säkerhetsprojektering
Granlund Stockholm AB

Hampus Walin

Tele och säkerhetsprojektering
Granlund Stockholm AB

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Sök