Skip to content
Brandsäkerhetsprojektering

Brandsäkerhetsprojektering

Brandsäkerhetsprojektering tar hand om säkerheten för fastigheten och dess användare. Vi agerar flexibelt utifrån brandsäkerhetstekniska behov vid projektering, rådgivning och konstruktion av automatiska brandsläckningssystem.

Brandsäkerhetsprojektering beaktar säkerhetskraven

Bränder orsakar betydande skador på fastigheter. Vid brandförebyggande arbete är det viktigt att välja rätt brandbekämpningsutrustning för byggnaden. En brand utvecklas skrämmande snabbt inomhus. Brandbekämpningsutrustning underlättar räddningsinsatserna och begränsar eller släcker en brand som upptäcks, och informerar personerna i byggnaden och byggnadens system samt räddningstjänsten om branden. Föreskrifterna kategoriserar utrustningen i sprinklersystem, gasbrandsläckningssystem och andra släcksystem, såsom vattendimsystem.

Vi erbjuder specialistkunskap inom brandsäkerhetsteknik för alla system

Granlunds brandtekniska experter hjälper byggnadsprojektets entreprenör att säkerställa att den projekterade byggnaden uppfyller brandsäkerhetskraven. Granlund erbjuder experter för alla typer av system och projekt. Vi agerar flexibelt utifrån våra kunders behov vid projektering, rådgivning och konstruktion av automatiska brandsläckningssystem.

Utöver lägenheter och affärslokaler har vi också erfarenhet av brandsläckningssystem i mer krävande utrymmen. Vi bedömer behov och kostnader för nya brandsläckningssystem och specificerar dimensionerings- och projekteringskriterier. Vi utför även bedömningar och tester av brandsläckningsutrustningens status. Vi kan minimera underhållsbehov och risker kopplade till systemen i flera decennier.

Sprinklerprojektering förbättrar byggnadens brandsäkerhet

En sprinkler ökar brandsäkerheten avsevärt – den är ett takmonterat vattensläckningssystem som arbetar automatiskt och snabbt i händelse av brand. Ett sprinklersystem förbättrar möjligheten för personer i byggnaden att lämna den eller bli räddade i händelse av brand. Det släcker ofta branden helt, eftersom sprinklern reagerar på situationen innan branden hinner sprida sig och orsaka mer omfattande skador. Granlunds brandskyddsingenjörer har många års gedigen och omfattande kompetens inom sprinklerprojektering.

Gassläcksystem skyddar viktiga system

Gassläcksystem är en del av brandsäkerhetstekniken och skyddar exempelvis kritiska anläggningar som datacenter, elrum, UPS-anläggningar, maskiner, utrustning och värdefulla museisamlingar. Ett gasläcksystem är ett bra val för anläggningar som inte kan släckas med vatten, pulver eller skum. Systemet rapporterar snabbt bränder och släcker i ett tidigt skede. Våra gassläckningsingenjörer hjälper dig att hitta bästa lösningen för din lokal.

Brandutredning är en del av våra brandtekniska tjänster

En brand är alltid en tragedi för de berörda människorna. Vi undersöker noggrant och systematiskt drabbade lokaler. Vi hjälper myndigheter, försäkringsbolag och privata fastighetsägare att utreda även de svåraste bränderna och deras orsaker.

Våra brandtekniska tjänster

 • Projektering av automatiska släcksystem
 • Sprinklerprojektering
 • Projektering av gassläcksystem
 • Projektering av dimsläcksystem
 • Behovsbedömningar
 • Kostnadsberäkning
 • 3D-datamodellering
 • Statusbesiktningar för brandförebyggande system
 • Brandsäkerhetsprojektering
 • Byggprojektledning
 • Val, jämförelse och anbudsprocesser för släcksystem

Har du något annat du vill diskutera gällande brandsäkerhetsprojektering?

Patrick Daniels

Tele och säkerhetsprojektering
Granlund Stockholm AB

Hampus Walin

Tele och säkerhetsprojektering
Granlund Stockholm AB

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Sök