Skip to content
Sjukhus och vård

Sjukhus och vård

Vid projektering av sjukhus har vi som utgångspunkt att verksamhetsmiljön är i fokus tillsammans med det dagliga arbetet för vårdpersonalen. Vårt mål är att skapa användarorienterade och pålitliga sjukhusinrättningar.

En användarorienterad sjukhusmiljö är också säker och funktionell

Funktionalitet och säkerhet är alltid av största vikt i en sjukhusmiljö. Våra experters mål är att skapa användarorienterade, bekväma och trevliga sjukhuslokaler. Vi tar dessutom hänsyn till att lokalerna är säkra och pålitliga under exceptionella situationer och förhållanden. Kontinuerlig kostnadskontroll ger stöd i beslutsprocesser och säkerställer att budgeten följer plan.

Sjukhusprojektering kräver ett nära samarbete mellan projektörer och inrättningens användare. I projekteringsarbetet är det en viktig del att vårdpersonalens erfarenheter tillvaratas så att lokalerna tillsammans med utrustning och tekniska system blir så funktionella och effektiva som möjligt för vårdarbetet.

Vi tillhandahåller effektiva sjukhuslösningar

Mer än 60-års erfarenhet av olika sjukhusprojekt har utvecklat våra processer till att vara funktionella och effektiva. Vi är väl bekanta med de krav som ställs på sjukhusbyggnation, hygien och säkerhet samt särskild teknisk utrustning. Informationen vägleder och hjälper oss att implementera verkligt effektiva sjukhuslösningar.

Våra branschtjänster

Nya barnsjukhuset, Helsingfors

Sjukhusfastighetsförvaltning

Vården kräver fastigheter där kontinuerlig översyn av information om fastigheten är en förutsättning för att upprätthålla rätt funktion. Fastighetsförvaltning under hela livscykeln är av största vikt för att upprätthålla korrekt information om fastigheternas underhållsplaner och framtid.

Livscykelhanteringen av fastigheter är komplicerad – men vi strävar efter att göra den enklare. Målen inbegriper ofta hållbarhet, energieffektivitet, att säkerställa ett bra inneklimat och höja fastighetens värde. Dessa mål förverkligas med bra beslutsunderlag samt planering och styrning av underhållet.

Energieffektiva sjukhusprocesser som bygger på driftsäkerhet

Sjukhusfastigheter är energikrävande. Vi tar hänsyn till energieffektiviteten i varje steg av processen utan att kompromissa med driftsäkerheten. Vi säkerställer energieffektiva projekteringslösningar och interoperabilitet mellan olika system genom 3D-modeller och datamodellering.

Ta energieffektiviteten till nästa nivå

Sjukhusfastigheter använder mycket energi. Energianvändningen bör övervakas och analyseras aktivt i syfte att identifiera potentiella energibesparingsmöjligheter. Energioptimering blir i sin tur aktuellt när förbrukare kan identifieras och beslut kan fattas om att hantera dem.

Energieffektiviseringens betydelse växer ständigt, och därför lyfts omfattande energieffektivitet ofta fram i stora fastighetsportföljer. Vi har utvecklat tjänster för målinriktade och ansvarsfulla fastighetsägare som vill utveckla sina lokalers ekonomiska effektivitet, värde, miljöansvar och praktiska inneklimat.

Ett digitalt sjukhus är flexibelt

Digitala tjänster som använder informationssystem och ny teknik förbättrar brukarupplevelsen och frigör tid för patientarbete åt vårdpersonalen. Vi använder digitalisering, den senaste tekniken och innovation till stöd för både projektering och driftsättning av sjukhuset och underhållet av fastigheten. Granlund Manager-underhållssystemet används i hög grad av våra kunder i vårdsektorn.

Genom flexibilitet tar vi hänsyn till sjukhusens föränderliga verksamhetsmetoder och behov. Vi ingår i en europeisk arbetsgrupp som standardiserar ventilation på sjukhus, vilket gör att vi kan ta hänsyn till framtida krav i vår nuvarande projektering.

Digitala lösningar stöttar vården på nytt barnsjukhus

Digitala projekteringslösningar bidrar till världens bästa vård för unga patienter. På det nya barnsjukhuset är teknikens driftsäkerhet garanterad i alla situationer.

Med Granlund Manager kan du ta fastighetsförvaltningen till en helt ny nivå

Genom att effektivisera fastighetsförvaltningen kan du spara tid, energi och pengar samtidigt som du investerar i människors och fastigheters välbefinnande. Granlund Manager-programvaran är rätt lösning för smart och professionell fastighetsförvaltning.

Har du något annat du vill diskutera? Kontakta oss!

Jan Strömberg

VD
Granlund Stockholm AB

Martin Lantz

Elprojektering
Granlund Stockholm AB

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av de senaste nyheterna och trenderna gällande Granlund och fastighets- och byggsektorn

Sök