Skip to content
Elprojektering

Elprojektering

Med god elprojektering kan du säkerställa fastighetens funktionalitet och dess användares välbefinnande. Vi hjälper till att implementera elprojekteringslösningar som uppfyller målen utan kompromisser med driftsäkerheten.

Elprojekteringen vägleds av tillförlitlighet och användarorientering

Vi är er samarbetspartner inom elprojekteringen från projektrapporteringen ända till underhåll och hyresgästanpassningar. Under projektets inledande fas kartlägger vi elprojekteringsmöjligheterna i enlighet med mål och budget.

Vi hjälper er att jämföra olika alternativ vad gäller kostnader, kvalitet och potentiella risker. Detta säkerställer att vår elprojektering fungerar till stöd för målen på bästa möjliga sätt.

Elprojektering inom allt från elnät till presentationsteknik och ljudmiljöer

Vi projekterar energi- och kostnadseffektiva el- och telesystem som garanterar goda inomhusförhållanden och välbefinnande och säkerhet för användarna. Förutom kritiska elnät projekterar vi till exempel krävande IT- och säkerhetssystem.

Vi implementerar belysnings-, video- och ljudsystem för olika arbetsmiljöer och affärslokaler samt teatrar och museer med mera. Utöver den tekniska projekteringen av systemen skapar vi innehåll för användarkomfort, som till exempel ljudmiljöer.  

Digitala verktyg illustrerar elritningar och förbättrar kostnadsstyrningen

Utöver de tekniska elprojekteringslösningarna producerar vi information om olika lösningars kostnadskonsekvenser till stöd för era beslutsprocesser. Med kostnadsstyrning kan vi tillsammans se till att elprojekteringslösningarna håller sig innanför budget.

Vi använder modern dimensionerings- och beräkningsprogramvara och digitala elprojekteringsverktyg, vilket gör att vi kan presentera även komplexa frågeställningar på ett illustrativt sätt. Datamodellering och olika visualiseringar är en viktig del av vår projekteringsprocess.

Ett kundorienterat elprojekteringsteam till er tjänst

Våra projektörer har specialistkunskap inom olika typer av nybyggnads- och renoveringslösningar och projektformer inom alla typer av elprojektering. Vi har utvecklat beprövade verksamhetsmodeller för framför allt parallella projekterings- och byggprojekt. Vi deltar aktivt i branschutvecklingen och tillhandahåller effektiva nya lösningar snabbt. Vi upprätthåller en nära kontakt under hela projektet så att ni vet hur projekteringen fortskrider.

Våra elprojekteringstjänster

Har du något annat du vill diskutera gällande elprojektering?

Jan Strömberg

VD
Granlund Stockholm AB

Martin Lantz

Elprojektering
Granlund Stockholm AB

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Sök