Skip to content
Energiföretag

Energiföretag

Vi hjälper våra partner förstå den omställning som sker i energibranschen och tar fram lösningar som garanterar energibolagens konkurrenskraft både i dag och i framtiden.

Energi spelar en avgörande roll på föränderliga marknader

Energibolag har traditionellt producerat energi och överfört den till fastigheter genom fjärrvärme, fjärrkyla och elnät. Nu genomgår energiproduktionen en omvandling. Fastighetsägande företag och hushåll kan redan själva producera energi och sälja överskottsenergin till energibolag. Energin rör sig i båda riktningarna och i framtiden kommer vem som helst kunna producera, lagra och sälja energi.

Våra väl utformade lösningar gör beslutsprocesserna enklare

Vi erbjuder konsult- och projekteringstjänster som baseras på omfattande kunskap och erfarenhet av nya energilösningar och beprövade affärsmodeller. Våra tjänster tar alltid hänsyn till kundens behov, vare sig det gäller konsultation inom koldioxidneutralitet, företagsansvarstjänster eller energiplanering. Rätt utformade och väldimensionerade lösningar bidrar till att minska koldioxidavtryck och livscykelkostnader genom hela energisystemet.

Våra branschtjänster

Vi vill vara länken mellan fastighets- och energisektorerna och hjälpa de olika parterna att samarbeta närmare varandra.

Ville Reinikainen, Affärsutvecklingsdirektör, Granlund Oy

Krymp koldioxidavtrycket genom partnerskap

Samarbetet mellan fastighets- och energibolag kommer att avgöra hur mycket koldioxidavtrycket minskar under kommande år, både i fastighetsbranschen och i energisektorn. Även om vi representerar energibolaget i energiprojekt förstår vi också motpartens – alltså fastighetsägarens – perspektiv.

Framför allt handlar det om att bygga partnerskap och förståelse på ett nytt sätt. Tillsammans kan vi till exempel minska förbrukningen av fossila bränslen i energisystemet.

Områdesspecifika energilösningar ger energiföretag möjligheter

Konventionella fjärrvärme- och fjärrkylavtal fungerar inte längre med nya områdesspecifika energilösningar, eftersom syftet är att återvinna energi på ett intelligent sätt utifrån utbud och efterfrågan. Områdesspecifika energilösningar kommer att skaka om marknaden, men de kommer också att erbjuda nya möjligheter.

Områdesspecifika energilösningar ger oftast bara vinnare, och våra experter hjälper till att hitta lösningar som tillgodoser både energibolagets och fastighetsägarens behov. Samtidigt upprätthåller och fördjupar vi vårt partnerskap med våra kunder.

Vår gedigna specialistkunskap ligger i energibolagets intresse

Vi utnyttjar decennier av erfarenhet och omfattande specialistkunskap inom energisektorn till nytta för våra energibolagspartner. Till exempel utvärderar vi investeringar och prissättningar. Vi tillhandahåller även vår fastighetsexpertis till energibolag som kan använda den i anbudsprocesser.

Vi erbjuder banbrytande specialistkunskap inom ett brett spektrum av tillämpningar, som ny värmepumpsteknik eller geotermiska lösningar, på allt från megawattnivå till individuella fastigheter. Vi erbjuder också specialistkunskap inom krävande projekt, som att upprätta färdplaner mot koldioxidneutralitet i fjärrvärmesystem, hybridenergiprojekt och optimeringsuppgifter, samt snabba anbudsprocesser för övergripande energilösningar.

Kontakta våra experter

Björn Sundell

Kraftprojektering
Granlund Stockholm AB

Max Bladström

Kraftprojektering
Granlund Stockholm AB

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av de senaste nyheterna och trenderna gällande Granlund och fastighets- och byggsektorn

Sök