Skip to content
Kostnadskontroll och beräkning

Kostnadskontroll och beräkning

Kontinuerlig kostnadskontroll hjälper till att styra ett byggprojekts totala kostnader redan i projekteringsprocessen. Vi styr kostnadsutvecklingen i realtid med regelbundna kostnadsuppskattningar och kostnads- och livscykelkalkyler.

Kontinuerlig kostnadskontroll som täcker hela byggnadens livscykel

Det är viktigt att utvärdera, beräkna och styra kostnadsutvecklingen opartiskt genom hela byggprojektet. Kontinuerlig kostnadsstyrning i realtid sker redan i planeringsfasen. På så vis kan vi säkerställa att projektet håller sig innanför budget och att vi omedelbart reagerar på eventuella risker, vilket bidrar till att onödig planering undviks. Vi tar fram uppdaterad kostnadsinformation som täcker hela byggnadens livscykel, från behovsbedömnings- och projektplaneringsfasen till genomförandet. Kontinuerlig kostnadsstyrning gör också planeringslösningarna enklare, eftersom jämförelseinformation kan tas fram i god tid.

Livscykelkostnadsberäkning utformas så att den säkerställer byggnadens funktion

Med livscykelkostnadsberäkning ger vi information om byggnadens drift-, underhålls- och rivningskostnader och energiförbrukning. Ansvarsmål är en viktig del av helheten, och därför efterlever kostnadsberäkningsdokumentationens noggranhetsnivå kraven för BREEAM- och LEED-miljöcertifieringarna. Det är också viktigt att ta hänsyn till livscykelkostnadshanteringen för att säkerställa att fastigheten fungerar.

Pålitliga kostnads- och mängdberäkningar för installationsprojektering

Utöver konstruktionssystem specialiserar vi oss på kostnadsstyrning för installationsprojektering. Värdet av specialistkunskap inom installationsprojekteringsberäkningar betonas i alla projekt, men är särskilt viktig i sjukhus-, energieffektivitets- och Smart Building-projekt. Ni får en mängdbaserad VVS- och automationskostnadsberäkning redan i projekteringsfasens början, vilket gör det möjligt att styra projektet med utgångspunkt i korrekta basdata. Det blir också enklare att jämföra anbud. BIM-baserade mängdförteckningar är användbara till exempel i projektledningstjänster för byggprojekt.

Utvecklingen av kostnadsuppskattningar övervakas i det visuella situationsrummet

Vi vill dela aktuell kostnadsinformation öppet och transparent med de olika parter som är involverade i ett byggprojekt. BIM-baserad kostnadsstyrning möjliggör många digitala arbetssätt som hjälper er att fatta välgrundade beslut. I det digitala situationsrummet följs kostnadsuppskattningar och kostnadsutvecklingen i realtid.

En omfattande kostnadsstyrning tar hänsyn till flera målsättningar

Vi förbättrar kostnadsstyrningen i projekteringsfasen med Lean-metoden. En Target Value Design som matchar klientens mål gör kostnadsstyrningen mer detaljerad. TVD-metoden tar hänsyn till olika projekteringslösningars inverkan på både kostnader och andra mål, som slutanvändarnas behov. TVD bidrar också till att undvika kostsam nyprojektering och kompromisser med kvaliteten. Läs mer om byggnation i enlighet med Lean-principerna.

Våra kostnadsstyrningstjänster

  • Kostnadsstyrning genom hela byggprojektet
  • Kostnadsberäkningar och kostnadsuppskattningar för byggnation, VVS, automation och elsystem
  • Mängdberäkningar för byggnation, VVS, automation och elsystem
  • Mängbaserad kostnadsberäkning
  • Beräkning, undersökning och analys av livscykelkostnader
  • Jämförelser av arkitekturmodelleringar
  • Jämförande beräkningar med andra kostnadsuppskattningar
  • Kostnadsbedömningar inom områdesbyggnation

Se också våra följande tjänster

Har du något annat du vill diskutera gällande kostnadsstyrning och beräkning?

Marcus Karlsson

Marcus Karlsson

VD
Granlund Sweden AB

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Sök