Skip to content
Köp och försäljning av fastigheter

Köp och försäljning av fastigheter

Företagsbesiktningsprocessen ger objektiv information vid köp eller försäljning av fastigheter. Vi hjälper till att minimera riskerna förknippade med köp och försäljning av både enskilda fastigheter och omfattande fastighetsportföljer, och effektiviserar också transaktionsprocessen.

Riskhantering och smidighet vid köp och försäljningar av fastigheter

Att köpa och sälja fastigheter innebär alltid risker och det ligger i alla parters intresse att minimera dem. Med våra experter får du oberoende och pålitlig information om fastigheterna till stöd för ditt beslut.

Företagsbesiktningar med fokus på tekniska och miljömässiga frågor ger en realistisk överblick av transaktionen. Utöver teknisk information får du väl underbyggda förslag som rör bland annat fastighetens framtida reparationsbehov och förväntade reparationskostnader.

Våra konsulter tillhandahåller de TEDD-rapporter du behöver för fastighetstransaktioner som en nyckelfärdig tjänst. Tack vare vårt rikstäckande nätverk av experter och internationella partner har våra DD-rapporter hög kvalitet och är kostnadseffektiva, flexibla och aktuella.

Finansiella risker vid köp och försäljning av fastigheter

Företagsbesiktningsprocessen handlar om riskhantering inom fastighetstransaktioner. Vid köp och försäljning av fastigheter ser vi till att all relevant information om fastigheten lämnas ut innan transaktionen. Vid en köpprocess är vi också beredda att hjälpa kunden ta över fastigheten efter transaktionen.

I projekt under uppförande kartlägger vi byggprojektets risker och skulder under projektets gång. Efter företagsbesiktningen kan vi säkerställa att bygget sker enligt överenskommelse.

Under företagsbesiktningsprocessen utvärderar vi fastighetens tekniska och miljömässiga finansiella risker, vilket gör dem lättare att ta hänsyn till i förhandlingar mellan parterna.

De mest betydande ekonomiska riskerna i samband med fastighetstransaktioner kan röra förorenad mark, som kan leda till extremt höga kostnader. Riskfaktorer förknippade med hälsa och säkerhet kan också få oväntat stora effekter på fastighetens användbarhet och kostnader. Om exempelvis återkommande fastighetsbesiktningar har ignorerats eller fastigheten har problem med inneklimatet eller brandsäkerheten kan även mindre skador få stora konsekvenser.

Vår TEDD-tjänst tillhandahåller en objektiv expertvy av transaktionsobjektet, vilket gör att du kan hantera riskerna i samband med en fastighetstransaktionen utan att därmed ta bort fastighetens positiva aspekterna ur ekvationen.

Stöd under hela processen vid köp och försäljning av fastigheter

När du köper eller säljer fastigheter kommer du att få stöd av våra experter under hela transaktionsprocessen. Våra TEDD-tjänster anpassas helt efter era behov.

Vanligtvis innefattar företagsbesiktningsprocessen en bedömning av fastighetens status och kartläggning av miljörisker, officiella rapporter och granskningar av markanvändningsplanen, bygglov och servitutsrelaterade ärenden. Företagsbesiktningstjänsten kan dessutom inbegripa granskningar kopplade till underhållsansvar och kostnader för fastigheten, golvytans storlek och undersökningar av konverteringspotentialen.

I anslutning till bedömningen av fastighetens status går vi även igenom dokumentation från periodiska kontroller av systemen och lyfter fram eventuella inaktuella besiktningar eller kvarstående reparationsbehov som konstaterats vid besiktningarna. Vid behov kan vi även fokusera på till exempel fastighetens flexibilitet, underhållsnivå och hyresgästskulder.

Fastighetens energieffektivitet och möjligheten till miljöcertifiering utreds allt oftare i samband med fastighetsaffärer. Miljöbedömningar betonas i internationella transaktioner. Det finns många lokala bygg- och miljöbestämmelser, och därför kan en lokal expertpartner vara särskilt viktig om säljaren eller spekulanten är utländsk.

ESG-paketet (Environmental, Social, Governance) som ingår i våra TEDD-tjänster ger information om fastighetens hållbarhet. Fokus på slutanvändaren och bedömning av användarnöjdheten hör till våra DD-processers specifika egenskaper. Med våra marknadsundersökningar får ni information om köpare i regionen och konkurrenssituationen utifrån hyresgästernas affärsverksamhet, som ni kan skapa era planer utifrån.

Samarbetsinriktat och konfidentiellt

Våra tjänster relaterade till köp och försäljning av fastigheter sker genom interaktiv rådgivning som ger dig uppdaterad information under hela processen. Våra aktiviteter relaterade till DD-processen är alltid konfidentiella och sekretessbelagda. Vi krypterar, skyddar och namnger noggrant våra DD-projekt.

Vårt omfattande utbud av tjänster kan skräddarsys för att tillgodose era behov. Vi förser er med alla tänkbara fastighetskonsulttjänster, som stödtjänster vid uthyrning, renoveringsplanerings- och utvecklingstjänster samt Granlund Manager-programvaran för effektiv fastighetsförvaltning.

Fastighetstransaktioner är krävande processer. Kontakta oss så hjälper vi dig minimera riskerna!

Stöd vid köp och försäljning av fastigheter

 • Energieffektivitet och energicertifikat
 • ESG-tjänstepaket
 • Inredning och hyresgästbyten
 • Markanvändnings-, bygglovs- och servitutsärenden
 • Bedömning av reparationsbehov och -kostnader samt långsiktiga reparationskostnadsbedömningar (underhållsplan)
 • Statusbesiktningar 
 • Användarnas välbefinnande
 • Flexibilitet och analys av konverteringspotential
 • Golvytemätningar
 • Risker och skulder i byggprojekt (tillvaratagande av kundens intressen)
 • Officiella inspektioner och periodiskt underhåll
 • Utvärdering av underhållskvalitet
 • Underhållsansvar och kostnader
 • Kartläggning av miljörisker
 • Miljöcertifieringar

Har du något annat du vill diskutera gällande fastighetsförsäljning?

Marcus Karlsson

Marcus Karlsson

VD
Granlund Sweden AB

Ritva Rissanen

Affärschef
Granlund Oy

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Sök