Skip to content
Styr- och reglerprojektering

Styr- och reglerprojektering

Funktionaliteten hos en byggnads automationssystem påverkar i hög grad användarnas välbefinnande. Smart Building-automation är också det viktigaste sättet att säkerställa energieffektiviteten hos en fastighet.

Styr- och reglerteknik är avgörande för energieffektiviteten

Väl utformad och implementerad styr- och reglerteknik ger fastigheten ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat. Samtidigt säkerställer vi med rätt anpassningar och styrning av byggnadsautomationen att fastighetens energiförbrukning hålls under kontroll.

Digitaliseringen ger nya möjligheter att utveckla en fastighets användarorientering och produktivitet. Vi använder styr- och reglerteknik och digitala applikationer för att förbättra fastighetens användning, användarupplevelse och energieffektivitet. Med hjälp av digitala tjänster säkerställer vi att en fastighets styr- och reglerteknik fungerar på bästa möjliga sätt vad gäller inneklimat och energieffektivitet under hela livscykeln.

Smart Building-automation gynnar både användare och ägare

Vi tillhandahåller värdefull information om användning och underhåll av fastigheten redan i projekteringsfasen. Med digitala verktyg som BIM (Building Information Modeling) och analys kan data från fastighetsautomationssystem effektivt utnyttjas till stöd under hela fastighetens livscykel.

Den digitala databasen som skapas under projekteringsfasen kompletteras allt eftersom bygget fortskrider. Vi exporterar data direkt till Granlund Manager-underhållssystemet så att övergången till fastighetens användnings- och underhållsfas går smidigt. Ett optimerat underhåll återspeglas i ökad kundnöjdhet och förbättrad produktivitet i fastigheten.

Verkliga specialister på styr- och reglerteknik

Granlund erbjuder omfattande kompetens inom styr- och reglerprojektering vid både nybyggnation och renovering och alla faser i automationssystemens livscykel.

Vi har flertalet konstruktörer inom styr- och reglerteknik och kan säkerställa att våra projekt levereras av branschens bästa kompetens. Vi deltar aktivt i IoT- och Smart Building-utvecklingsprojekt och uppmuntrar våra kunder att implementera nya lösningar.

Våra styr- och reglertjänster

  • Besiktningar och undersökningar
  • Rådgivning om energistrategi
  • Säkerställer praktisk funktionalitet
  • Styr- och reglerstrategier och livscykelgenomgångar
  • Styr- och reglerprojektering
  • Byggprojektledning
  • Smart Building-rådgivning
  • Övervakningstjänster under garantin
  • Kvalitetssäkring vid överlämning och driftsättning

Se också våra följande tjänster

Har du något annat du vill diskutera gällande styr- och reglerprojektering?

Marcus Karlsson

Marcus Karlsson

VD
Granlund Sweden AB

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Sök