Skip to content
Nytt Ember-datacenter använder endast förnybar energi

Nytt Ember-datacenter använder endast förnybar energi

20.11.2023 – Centret uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna, drivs endast med förnybar energi och erbjuder ett unikt övervakningssystem utformat för att kapa kostnader och utsläpp. Detta är Embers nya datacenter.

Branscher
Datacenter
Platser
Lidköping

Det nya Ember-samlokaliseringscentret som ligger mitt emellan de skandinaviska huvudstäderna – cirka 300 km från Stockholm, Oslo och Köpenhamn – vänder sig till både detalj- och grossistkunder. Med en redundans N +1 inklusive el, kylning och brandsäkerhet uppfyller datacentret den högsta säkerhetsklassningen 3.

Eftersom kostnaden för data och molnlagring ökar såg Ember behovet av mer flexibla och kostnadseffektiva datacentertjänster. ”Företag övergår allt mer till hybriddatalösningar – de återgår till att köpa egna servrar för att minska behovet av molnlagring och kapa datakostnader”, säger Andreas Aronsson, vd för Ember.

Granlund har hjälpt Ember att skapa en pre-start-konceptdesign och kostnadsanalys för att verifiera att affärsplanen och byggprojektet är gångbara och lönsamma. Granlund har även ansvarat för el, VVS, tele- och säkerhetsprojektering såväl som projekt- och byggledning.

”Vår roll på Granlund var att hålla allt och alla på rätt spår och enligt tidsplanen, så att Ember kan fokusera på sin kärnverksamhet”, säger vd för Granlund Sweden, Marcus Karlsson.

Företag övergår allt mer till hybriddatalösningar – de återgår till att köpa egna servrar för att minska behovet av molnlagring och kapa datakostnader.

Andreas Aronsson, vd för Ember

Mindre utsläpp, mer lokalt samarbete

Datacentret använder endast förnybar energi från certifierade källor. För att hålla koldioxidutsläppen låga utnyttjas till exempel solkraft som produceras på datacenterplatsen. Luft används för kylning och datacentrets frikylningssystem använder främst kall svensk utomhusluft.

Ember utvecklar dessutom hela tiden sätt att minska och återanvända spillvärme. Som Marcus Karlsson från Granlund påpekar, så kommer återanvändningen av spillvärme som genereras av datacenter att ta ett jättesprång under de kommande 3–5 åren.

”Senast 2025 måste alla nya datacenter återanvända sin spillvärme i Sverige. Det innebär till exempel att ansluta datacenter till fjärrvärmenät där spillvärmen används för att värma bostäder och kontor i närområdet”.

Genom att arbeta med lokala projekterare, entreprenörer och leverantörer har projektet gått snabbare och smidigare. Enligt Andreas Aronsson stämmer detta extra bra med tanke på att datacenterprojektet genomfördes under covid 19-pandemin.

Granlund hanterade anskaffningen av entreprenörer och leverantörer och samordnade installationerna. Granlund ledde även driftsättning och testning. Tillsammans med Ember utbildade Granlund personalen i att använda de tekniska systemen och hur man sköter drift och underhåll av datacentret, vilket är nödvändigt för tillförlitlig drift och en lång livslängd.

”Framöver kommer välrenommerade lokala samarbetspartner som Granlund att göra underhåll och vidareutveckling mer flexibelt. Vi planerar för nya projekt och jag kan se Granlund som en långsiktig projekterings- och projektledningspartner”, säger Andreas Aronsson.

Senast 2025 måste alla nya datacenter återanvända sin spillvärme i Sverige. Det innebär till exempel att ansluta datacenter till fjärrvärmenät där spillvärmen används för att värma bostäder och kontor i närområdet.

Marcus Karlsson, vd för Granlund Sweden

Nytt Ember-
datacenter

 • Samlokaliseringsplats
 • Kapacitet 4 MW
 • Två separata serverhallar i säkerhetsklass 3
 • Redundant N + 1 (el-, kylnings- och brandsäkerhetslösningar)
 • All energi kommer från certifierade förnybara källor
 • Datacenter med låga utsläpp
 • Mer information om Ember

Granlunds tjänster

 • Byggledning
 • Projektledning
 • Elprojektering
 • VVS-projektering
 • Tele- och säkerhetsprojektering
 • Kostnadskontroll och beräkning
 • Driftssäkring och driftsättning
 • Fastighetsutveckling och konsultarbete
Andreas Aronsson ser Granlund som en långsiktig projekterings- och projektledningspartner.

Unik övervakning ger skjuts åt kostnadseffektivitet och energibesparingar

Som dataföretag är Ember av naturen intresserade av att använda data till fullo. Kombinerat med deras teknologiska expertis har Ember skapat ett eget fastighets- och anläggningsövervakningssystem.

Embers övervakningssystem integrerar data som till exempel elförbrukning i realtid och på dagsbasis, spotpris på el och utomhustemperatur. Dessa öppna data hjälper datacenterkunderna att skala och justeras sin arbetsbelastning.

”Kunderna kan till exempel ställa sin arbetsbelastning som inte är knuten till en viss tidpunkt i kö och köra den när elkostnaden är låg och utomhustemperaturen tillräckligt låg för att minska den energi som används för kylning”, förklarar Andreas Aronsson. Övervakning och optimering bidrar även till att datacentrets maskinvara håller längre, vilket innebär lägre totala livscykelkostnader.

Vill du veta mer?

Marcus Karlsson, Granlund Sweden

Marcus Karlsson

Managing Director
Granlund Sweden AB

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av de senaste nyheterna och trenderna kring Granlund och fastighets- och byggsektorn

Sök