Skip to content
Scandic Grand Central Helsinki ställde höga krav på installationstekniken

Scandic Grand Central Helsinki ställde höga krav på installationstekniken

13.11.2023 – Granlunds erfarna VVS-projektörer fick en intressant utmaning när ett välkänt landmärke vid Helsingfors järnvägsstation renoverades till ett hotell i världsklass. Det förra huvudkontoret för Finlands statliga järnvägsbolag innehåller mångsidiga lokaler med gamla tekniska lösningar som inte kunde återanvändas. Den imponerande renoveringen kunde tas i bruk vid öppningen i april 2021.

Branscher
Hotell och restaurang
Tjänster
VVS-projektering, Styr- och reglerprojektering, Energirådgivning och -projektering
Platser
Huvudkontor
Bild: Scandic Grand Central Helsinki

Den 15 april öppnades nya Scandic Grand Central Helsinki i lokaler som tidigare var huvudkontor för Finlands statliga järnvägsbolag och ritades av Eliel Saarinen år 1909. I fastigheten som ägs av investmentbolaget Exilion ingår även en ny byggnad på över 5 000 kvadratmeter.

”Vi är specialiserade på fastigheter av betydande storlek, men nya Scandic är ändå ett exceptionellt projekt”, säger investeringschefen Jussi Ojamo från Exilion. Under en färgstark historia på över hundra år har byggnaden exempelvis inrymt ett postkontor och ett sjukhus. ”Historien skapar en fantastisk miljö för ett nytt kapitel i byggnadens berättelse.”

I projektledningskontraktet renoverade NCC närmare 500 hotellrum, en balsal, en restaurang, bastuanläggningar och konferenslokaler för bygg- och renoveringsprojektet om cirka 36 000 bruttokvadratmeter. Projektering och konstruktion fortskred sida vid sida i cirka två år. Granlunds VVS-projektörer fick en verklig utmaning i att utveckla funktionella lösningar för ett exceptionellt mångsidigt och omfattande projekt.

”Nästan all teknik byttes ut i den gamla delen, och enbart de gamla gjutjärnsradiatorerna lämnades kvar i hotellrummen”, berättar Arto Ekström, Chief HVAC Specialist som ansvarade för renoveringsprojektet. ”Datamodellen visar hur alla tänkbara punkter har fyllts med installationsteknik.”

Eftersom det inte fanns någon chans att återanvända någon del av den gamla tekniken fick formgivarna i uppgift att lösa riktigt komplicerade utmaningar på ett innovativt sätt.

Jussi Ojamo, Exilion

En anpassad teknisk lösning för varje hotellrum

Den gamla fastigheten har otaliga små detaljer, överraskande små skrymslen och vrår och källargångar med lågt i tak, vilket sammantaget krävde mycket detaljplanering. ”Eftersom det inte fanns någon chans att återanvända någon del av den gamla tekniken fick formgivarna i uppgift att lösa riktigt komplicerade utmaningar på ett innovativt sätt”, berättar Jussi Ojamo.

Tekniken får inte synas på den gamla delens skyddade fasad eller inne i trappor och korridorer, varav de längsta är 150 meter långa. På grund av den unika layouten var det inte möjligt att bygga vertikala teknikschakt genom byggnaden. ”Vanligtvis är våningarna på hotell identiska och badrummen överlappar varandra snyggt. Våningarna i den här fastigheten har olika höjd och rummens skyddade dörröppningar har olika placeringar i korridorerna, vilket skapar en annorlunda rytm”, säger Arto Ekström.

Skräddarsydda dragningar för tekniska lösningar utvecklades för vart och ett av de drygt 370 rummen i den gamla delen och det fanns även över 60 modellrum för inredningen. Ventilationsutrusningen placerades på den gamla delens låga vind, vars skyddade tak inte gick att höja. ”På grund av de bärande delarnas kapacitetsgränser installerades ventilationsmaskinerna ovanpå balklinjerna, vilket ytterligare minskade det vertikala utrymmet. Utifrån kan tekniken bara synas på det lutande taket från gårdssidan”, berättar Arto Ekström.

Bild: Scandic Grand Central Helsinki

Projekteringslösningarna ska hålla i de kommande 20 åren och samtidigt uppfylla våra hållbarhetskriterier. Vi ansöker om LEED-certifiering för fastigheten – inte illa för en fastighet som är över 100 år gammal.

Jussi Ojamo, Exilion

100 år gammal fastighet ansöker om LEED-certifiering

På begäran av fastighetsägaren användes tekniska lösningar med lång livslängd för hotellet, och alla avloppsrör är till exempel av plast. ”Projekteringslösningarna ska hålla i de kommande 20 åren allra minst och samtidigt uppfylla våra hållbarhetskriterier”, säger Jussi Ojamo. Detta mål har uppnåtts och hotellet ansöker om ett LEED-certifikat. ”Inte illa för en fastighet som är över 100 år gammal!”

På grund av den krävande byggarbetsplatsen och dess bevarandevärden kunde energiekonomin inte förbättras med solpaneler eller bergvärme. ”Ventilationen är emellertid genomgående utrustad med värmeåtervinning, eftersom även värmen i frånluften från köken återvinns”, säger Arto Ekström. Dessutom tas kondensvärmen från kylrummen tillvara vid uppvärmningen av hotellet.

Resultatet är något fastighetsägaren med all rätt kan vara stolt över. ”Tekniken som en modern hotellverksamhet kräver har placerats ut på ett diskret sätt i de gamla konstruktionerna, samtidigt som byggnadens anda och bevarandevärden har skyddats”, säger Jussi Ojamo. Han berömmer hela projekterings- och implementeringsorganisationens långsiktiga och smidiga samarbete. ”Det fanns en fantastisk laganda i projektet, och alla aktörer uppvisade enorm professionalism.”

Tekniken som en modern hotellverksamhet kräver har placerats ut på ett diskret sätt i de gamla konstruktionerna, samtidigt som byggnadens anda och bevarandevärden har skyddats.

Jussi Ojamo, Exilion

Scandic Grand Central Helsinki

  • Art Nouveau-byggnad som utformades av Eliel Saarinen och färdigställdes 1909
  • Ny byggnad slutförd 2021 (vinnare av arkitekturtävlingen ”Hermes” av Futudesign)
  • 491 rum totalt
  • Konferens- och bankettutrymmen

Granlunds tjänster

  • VVS-, styr- och reglerprojektering samt energiberäkning för renovering och nybyggnation
  • Energieffektiv ventilation och omfattande värmeåtervinning
  • Användning av kondensvärme från kylrum i hotellets uppvärmning
  • Energieffektivitet på LEED-nivå

Vill du veta mer?

Arto Ekström

Ledande expert
Granlund Oy

Referenser

Scandic Grand Central Helsinki ställde höga krav på installationstekniken

LUMI är världens mest energieffektiva och ekologiska superdator

Service

Datacenterprojektering

Industry

Datacenter

Förhållandena i norra Finland skapar den perfekta miljön för ett energieffektivt och driftsäkert datacenter som är hållbart ur ett livscykelperspektiv.…
Referens
Lidköping

Nytt Ember-datacenter använder endast förnybar energi

Service

Scandic Grand Central Helsinki ställde höga krav på installationstekniken

Industry

Datacenter

Centret uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna, drivs endast med förnybar energi och erbjuder ett unikt övervakningssystem utformat för att kapa kostnader…
Referens
Huvudkontor

Scandic Grand Central Helsinki ställde höga krav på installationstekniken

Service

VVS-projektering, Styr- och reglerprojektering, Energirådgivning och -projektering

Industry

Hotell och restaurang

Granlunds erfarna VVS-projektörer fick en intressant utmaning när ett välkänt landmärke vid Helsingfors järnvägsstation renoverades till ett hotell i världsklass.…
Referens
Huvudkontor

Finlands största energiåtervinningssystem projekterat för Jumbo

Service

Energirådgivning och -projektering

Industry

Kommersiella anläggningar och detaljhandel

Energieffektivitetsinvesteringen på köpcentret JumboShopping minskar varje år energiinköpen till ett värde motsvarande användningen av cirka 300 småhus.
Referens
Scandic Grand Central Helsinki ställde höga krav på installationstekniken

Installationstekniken på Brosjukhuset möjliggör en flexibel verksamhet

Service

VVS-projektering, Styr- och reglerprojektering, Elprojektering, Tele- och säkerhetsprojektering, Brandsäkerhetsprojektering, Energirådgivning och -projektering

Industry

Sjukhus och vård

De projekteringsmässiga hörnstenarna i den nya HNS-sjukhusbyggnaden var enkel och effektiv konstruktion, anpassningsförmåga och energieffektivitet.
Referens
Scandic Grand Central Helsinki ställde höga krav på installationstekniken

Citycon förbättrar energieffektiviteten i köpcentrum med Granlund Manager

Service

Granlund Manager, Energirådgivning och -projektering

Industry

Scandic Grand Central Helsinki ställde höga krav på installationstekniken

Granlund Manager har haft en framstående roll när Citycons köpcentrum har lyckats att i betydande grad förbättra sin energieffektivitet och…
Referens
Scandic Grand Central Helsinki ställde höga krav på installationstekniken

Karlskrona kommuns tydliga energibesparningar och ett strukturerat arbetsätt

Service

Granlund Manager

Industry

Kommuner och städer

Karlskrona kommun i Blekinge har åstadkommit tydliga samlade besparingar med fastighetsförvaltningslösningen Granlund Manager – femtio miljoner kronor under de senaste…
Referens
Huvudkontor

Elteknik och digitala lösningar åt Nya Barnsjukhuset

Service

Elprojektering, Tele- och säkerhetsprojektering, Brandsäkerhetsprojektering

Industry

Sjukhus och vård

Granlund ansvarade för eltekniken på Nya Barnsjukhuset.
Referens
Huvudkontor

Byggnadstekniska tjänster åt OP:s nya huvudkontor

Service

Elprojektering, Ljusdesign, Brandsäkerhetsprojektering, Tele- och säkerhetsprojektering

Industry

Kontor

Granlund ansvarade för projekteringen av el, belysning och sprinkler samt för företags- och anläggningssäkerheten vid renoveringen av OP Groups Hiidenkivi-kontor…
Referens
Huvudkontor

Västra terminalen 2 vägleder passagerarna med funktionell belysning

Service

Elprojektering, Ljusdesign

Industry

Scandic Grand Central Helsinki ställde höga krav på installationstekniken

Granlund ansvarade för projekteringen av el, AV och belysning samt dagsljussimuleringen på Västra terminalen 2 i Helsingfors, som är Europas…
Referens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av de senaste nyheterna och trenderna gällande Granlund och fastighets- och byggsektornerna.

Sök