Skip to content
LUMI är världens mest energieffektiva och ekologiska superdator

LUMI är världens mest energieffektiva och ekologiska superdator

19.3.2024 – Förhållandena i norra Finland skapar den perfekta miljön för ett energieffektivt och driftsäkert datacenter som är hållbart ur ett livscykelperspektiv. Installationstekniken kring LUMI kommer att hålla från en maskingeneration till nästa.

Branscher
Datacenter
Tjänster
Datacenterprojektering

EuroHPC:s flerfaldigt prisbelönta superdator LUMI nådde full produktionskapacitet i slutet av 2023. LUMI togs emellertid i bruk redan två år tidigare i CSC:s nya datacenter i Kajana. På så sätt fick superdatorn den allra senaste tekniken.

”Utvecklingen av superdatorer går så snabbt att LUMI:s databehandlingskapacitet hann fördubblas mellan projekteringsstarten och driftsättningen”, säger Granlunds senior datacenterkonsult Jaakko Nuottimäki.

Även datacentrets installationstekniska lösningar utvecklades under driftsättningsåren. Enligt Nuottimäki är det helt naturligt att utformningen av datacentret håller jämna steg med utvecklingen av superdatorn.

”Vi utformade redan från början LUMI:s kylanslutningar och elanslutningar för att vara flexibla, vilket gjorde att vi kunde påbörja planeringen mer än sex månader innan exakta maskindata bekräftades.”

Norra Finland är det förlovade landet för datacenter

I ett datacenter som är nästan lika stort som två tennisbanor är effekten hög. Men i det svala klimatet i Norden behöver superdatorn inga kylkompressorer, utan kyls genom frikyla direkt från utomhusluften.

”Det sparar upp till 20 procent elenergi jämfört med sydeuropeiska länder och minskar därför driftskostnaderna avsevärt”, säger Ilari Kauppi, ledande VVS-specialist på Granlunds datacenter.

Cirka 80 procent av spillvärmen kan överföras till fjärrvärmenätet i regionen, vilket i sig är en stor fördel för datacenter som är placerade i Finland.

Ilari Kauppi, ledande VVS-specialist på Granlunds datacenter

Enligt Kauppi representerar LUMI den absoluta toppen i världen inom design av datacenter. Särskilt inom högpresterande databehandling (HPC) är direkt vätskekylning och återvinning av spillvärme i datacenter verkliga megatrender.

”Cirka 80 procent av spillvärmen kan överföras till fjärrvärmenätet i regionen, vilket i sig är en stor fördel för datacenter som är placerade i Finland.”

En bidragande orsak till att LUMI är ekologiskt är den finländska lagstiftningen om datacenter. I lagen fastställs kriterier för både energieffektiviteten i datacenter och återvinningen av spillvärme (ERE-tal). Enligt Kauppi är LUMI det enda datacentret i Finland som uppfyller båda kriterierna i den strikta lagstiftningen.

Ett driftsäkert datacenter som är hållbart ur ett livscykelperspektiv

LUMI är ett extremt tillförlitligt och koldioxidsnålt datacenter, eftersom själva byggnaden och den omgivande infrastrukturen redan från början utformades för industriell verksamhet. Vattenkraftverket i det gamla pappersbruket säkerställer strömförsörjningen även i exceptionella situationer. All ny installationsteknik granskades noggrant under den två månader långa driftsättningsprocessen.

”Vi gick igenom olika scenarier för varje automatiskt fungerande komponent”, säger Nuottimäki.

Det finns dubbelt så många kritiska givare, pumpar och ventiler, vilket ökar feltoleransen. Hållbarheten under livscykeln är också hög. Livslängden för en superdator är bara cirka fem år, men tekniken som omger den håller från en maskingeneration till nästa.

”Infrastrukturen i datacentret är inte för engångsbruk, utan kan skalas upp och återanvändas som grund för framtida generationer av superdatorer”, säger Kauppi.

Trots ambitiösa mål och extra arbete landade projektet något under den ursprungliga budgeten.

Jaakko Nuottimäki, senior datacenterkonsult, Granlund

AV-teknik skapar en nordlig atmosfär i datacentret

Synopsis Architects designade LUMI:s prisbelönta formspråk som fick liv i händerna på Granlunds ljusdesigner och AV-designer. Belysning och videoprojektorer för in den nordliga naturen i datacentret.

”En av effekterna är en varg som springer på superdatorns ytor, vilket ger en imponerande upplevelse för internationella besökare”, säger Nuottimäki.

Inget mindre kan heller förväntas av Europas första datacenter som skapats med gemensamma krafter. Konsortiet bestående av 10 länder som ansvarar för driften av LUMI tog också hand om kostnaderna för projektet.

”Trots ambitiösa mål och extra arbete landade projektet något under den ursprungliga budgeten”, säger Nuottimäki nöjt.

Vill du veta mer?

Ilari Kauppi

Group Manager, Data Centers
Granlund Oy

Jaakko Nuottimäki

Senior Consultant, Data Centers
Granlund Oy

LUMI-superdator och datacenter

  • Ägare Europeiska unionen EuroHPC JU
  • Finns i Tieteen tietotekniikan keskus Oy – IT Center for Science (CSC) datacenter i Kajana
  • Europas kraftfullaste och världens femte snabbaste superdator
  • LUMI-konsortiet (Large Unified Modern Infrastructure) ansvarar för den operativa verksamheten. I konsortiet ingår Finland, Island, Belgien, Norge, Polen, Sverige, Schweiz, Danmark, Tjeckien och Estland
  • Användningsområdena ligger inom högpresterande databehandling (HPC), bl.a. medicin, klimatvetenskap och artificiell intelligens
  • Slutlig databehandlingskapacitet 375 petaflops (375 gånger 1 000 biljoner flyttalsoperationer per sekund)
  • 20 procent av databehandlingskapaciteten är reserverad för företag
  • Ytan är nästan 300 m²
  • Väger nästan 150 000 kg

Utmärkelser mottagna av LUMI

* 2021: bästa innovationen inom hållbar utveckling inom HPC

* 2021: innovationspris för projektering av datacenter

* 2022: bästa innovationen inom hållbar utveckling inom HPC

* 2022: Vinnare av kategorin Årets innovativa projekt i Electrical Review and Data Centre Review Excellence Awards

* 2023: HPCwire-tidskriftens Superlative Awards-pris för design av datacenter


Granlunds tjänster

Läs våra andra datacenterreferenser

Kuopio

LUMI är världens mest energieffektiva och ekologiska superdator

Service

Datacenterprojektering

Industry

Datacenter

Förhållandena i norra Finland skapar den perfekta miljön för ett energieffektivt och driftsäkert datacenter som är hållbart ur ett livscykelperspektiv.…
Reference
Helsinki

Nytt Ember-datacenter använder endast förnybar energi

Service

LUMI är världens mest energieffektiva och ekologiska superdator

Industry

Datacenter

Centret uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna, drivs endast med förnybar energi och erbjuder ett unikt övervakningssystem utformat för att kapa kostnader…
Reference

Telias datacenter i Helsingfors – drömmen för en ingenjör

Service

VVS-projektering, Elprojektering, Styr- och reglerprojektering, Tele- och säkerhetsprojektering

Industry

Datacenter

Telias datacenter i Helsingfors är det största öppna datacenter som någonsin byggts i Finland och har en IT-kapacitet på maximalt…
Reference

Miljövänlig kylning av en superdator

Service

Datacenterprojektering

Industry

Datacenter

Granlund har projekterat datacentret för den europeiska superdator som ska placeras i Kajana. Datacenterverksamheten är koldioxidneutral – miljöbelastningen kan till…
Reference

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Var bland de första att få höra om nyheter och de senaste trenderna inom Granlund och fastighets- och byggbranschen.

Sök