Skip to content
Telias datacenter i Helsingfors – drömmen för en ingenjör

Telias datacenter i Helsingfors – drömmen för en ingenjör

26.8.2022 – Telia Helsinki Data Center är Nordens största co-location datacenter.. Granlund utförde detaljprojekteringen och driftsättningen av det nya datacentret.

Branscher
Datacenter
Tjänster
VVS-projektering, Elprojektering, Styr- och reglerprojektering, Tele- och säkerhetsprojektering
Platser
Huvudkontor
Bild: Telia Finland Oyj

Telias datacenter i Helsingfors är beläget på en unik plats på Helsingfors steniga jord. Det är det största öppna datacentret i Norden, och förutom Telia, använder även Telias kunder och partner det. Telias datacenter erbjuder ett brett tjänsteutbud med allt från konsumenttjänster till telekom- och IT-tjänster för olika företag.

”Det finns en enorm efterfrågan på den här typen av datacenter redan nu, och den kommer att växa i framtiden. Datacentret i Helsingfors säkerställer IT-produktionsförmågan och effektivitet samt uppfyller framtida krav, såsom de behov som 5G kommer med”, berättar Juha Ekman från Telia Finland, projektledare för byggprojektet HDC.

Datacenter använder enorma mängder energi. Vad gäller Telias datacenter har därför miljöeffekterna stått i fokus, vilket även verifieras av externa certifieringar som till exempel CEEDA. Datacentret i Helsingfors har dessutom ett högeffektivt värmeåtervinningssystem.

”Anläggningens konstruktion möjliggör återanvändning av all värme från IKT-produktion. När kapaciteten ökar kan värme fångas upp och återvinnas till fjärrvärmenätet runt Helsingfors. Eftersom Telia i teorin köper kolneutral el fungerar datacentret som en kolsänka genom energiåteranvändning”, säger Granlunds projektledare Jari Innanen.

Det öppna hybriddatacentret – ett resultat av lagarbete

Granlund var med i projektet från början, både i projekteringen och i datacentrets driftsättning. Projektering omfattade alla tekniska system från projektering av VVS, el och styr- och reglerteknik till säkerhetssystem och informationsnätverk. Projekteringen utfördes tillsammans med det holländska ingenjörsföretaget Royal Haskoning DHV.

”Projektets driftsättningsfas var en dröm för en ingenjör. Vi fick möjlighet att driftsätta en storskalig anläggning och bygga något som inte gjorts tidigare. Datacentret använder den senaste tekniken. Arbetet med att samordna alla aspekter från olika deltagare var dessutom verkligen utmanande och intressant för vårt driftsättningsteam”, berättar Jari Innanen.

Telias mål att skapa ett hybriddatacenter för flera ändamål satte ribban högt för alla deltagare i projektet. Vid vissa tillfällen behövde hjulet uppfinnas på nytt, eftersom exakt rätt hjul inte fanns ännu. Ingen hade den färdiga lösningen, och det påverkade hela projektet. Samtliga involverade behövde arbeta mer som ett team och tänka på helheten, inte bara stirra sig blinda på sin egen roll.

Alla behövde arbeta mer som ett team och tänka på helheten, inte bara stirra sig blinda på sin egen roll.

”Vi skapade en lösningsmekanism under projektet för att hålla bordet rent från problem. När ett problem uppstod satte vi samman ett team som vi visste skulle ha lösningen. Det krävde ett starkt engagemang från alla, men det var också nyckeln till ett lyckat resultat”, säger Juha Ekman.

Efterlängtat tillskott på den finska marknaden

I enlighet med tidtabellen färdigställdes Telias datacenter i Helsingfors våren 2018 och överträffade till och med kvalitetskraven. För att de digitala tjänsterna ska ha funktionalitet och kontinuitet krävs att produktionen är pålitlig och säker. Telias datacenter fokuserar på säkerhet, både fysiskt och vad gäller IT-hot. När det gäller miljöansvaret demonstreras säkerheten genom certifikat – de är indikatorer som säkerställer att HDC uppfyller de höga standarderna.

”Datacenterdriften har börjat som planerat. Vi har både vår egen och kundernas produktion igång. Feedbacken har varit entydig: den här typen av datacenter är ett mycket välkommet tillskott på den finska marknaden”, säger Juha Ekman.

Granlunds Jari Innanen är mycket glad över att ha fått vara med i projektet. ”Vi fick lära oss i ett omfattande projekt och där vi fick vara med och skapa processen. Vi hade en engagerad kund och ett engagerat team, så resultatet blev riktigt bra.”

Telia ville investera i projektets driftsättningsfas och Granlunds insats får beröm av Juha Ekman. ”Hela Granlunds team lägger själ och hjärta i arbetet utan att titta på klockan.”

Flexibel design

Under de första verksamhetsåren har Granlunds roll som huvuddesigner av datacentret bara stärkts. Ansvaret har varit planering och koordinering av alla utbyggnadsprojekt. Varje designfas föregås av en omvärdering av konceptet, så att datacentrets modularitet och system kan utvecklas vid behov.

“En särskilt viktig uppgift är koordineringen av olika designområden, eftersom det finns mycket teknik i datacenter. Det måste koordineras på rätt sätt, förutom högkvalitativ design”, betonar Innanen.

Vill du veta mer?

Jari Innanen

Affärschef, datacentral
Granlund Oy

Telias datacenter i Helsingfors

– Nordens största datacenter öppet för alla

  • 15 000 m² datahall
  • 24 MW IT-effekt
  • Erbjuder kapacitet, samlokalisering och molntjänster
  • Tier III nivå tillförlitlighet och tillförlitlighet
  • 24/7/365 bevakning och övervakning
  • Använder endast koldioxidneutral förnybar energi
  • Certifierat ISO 14001 miljöledningssystem och energieffektivitetssystem (ETJ+) och tilldelat LEED Data Center v. 4.0 och CEEDA Design-Operate guldcertifikat

Fler referenser

Kuopio

LUMI är världens mest energieffektiva och ekologiska superdator

Service

Datacenterprojektering

Industry

Datacenter

Förhållandena i norra Finland skapar den perfekta miljön för ett energieffektivt och driftsäkert datacenter som är hållbart ur ett livscykelperspektiv.…
Reference
Helsinki

Nytt Ember-datacenter använder endast förnybar energi

Service

Telias datacenter i Helsingfors – drömmen för en ingenjör

Industry

Datacenter

Centret uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna, drivs endast med förnybar energi och erbjuder ett unikt övervakningssystem utformat för att kapa kostnader…
Reference

Telias datacenter i Helsingfors – drömmen för en ingenjör

Service

VVS-projektering, Elprojektering, Styr- och reglerprojektering, Tele- och säkerhetsprojektering

Industry

Datacenter

Telia Helsinki Data Center är Nordens största co-location datacenter.. Granlund utförde detaljprojekteringen och driftsättningen av det nya datacentret.
Reference

Miljövänlig kylning av en superdator

Service

Datacenterprojektering

Industry

Datacenter

Granlund har projekterat datacentret för den europeiska superdator som ska placeras i Kajana. Datacenterverksamheten är koldioxidneutral – miljöbelastningen kan till…
Reference

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av nyheter från Granlund och byggsektorn.

Sök