Skip to content
Byggnadstekniska tjänster åt Helsingforsregionens sjukvårdsdistrikt

Byggnadstekniska tjänster åt Helsingforsregionens sjukvårdsdistrikt

26.8.2022 – Vi har tillhandahållit vår expertis inom byggnadstekniska tjänster, sjukhusprojektering och energianvändning åt ett antal anläggningar tillhörande Helsingforsregionens sjukvårdsdistrikt, inklusive Mejlans Brosjukhus och Tornsjukhus.

Branscher
Sjukhus och vård
Tjänster
VVS-projektering, Elprojektering, Styr- och reglerprojektering, Granlund Manager
Platser
Huvudkontor

Byggtekniska tjänster åt det nya Brosjukhuset

Med en kostnadsuppskattning på 280 miljoner euro är Mejlans Brosjukhus det största byggprojektet som någonsin beställts av HUS-Kiinteistöt Oy , vilket är den gemensamma myndigheten för sjukhusdistriktet i Helsingforsområdet. Sjukhuset beräknas stå färdigt 2023. Granlund och Ramboll är gemensamt ansvariga för projekteringen av VVS, telekom, styr- och reglerteknik och el, samt brandbekämpning och projektering av fast medicinsk utrustning.

Viktiga projekteringsfaktorer på Brosjukhuset är en enkel och funktionell konstruktion samt flexibilitet. Miljön ska vara säker och lättillgänglig för patienterna och främja en god upplevelse samtidigt som de integrerade digitala systemen ska underlätta vårdpersonalens arbete.

Samarbetet Granlund-Ramboll kräver både teknisk specialistkunskap och samarbetsförmåga. Vi vill att en god samarbetsanda ska genomsyra hela projektet.

Mikael Lindgren, Ramboll

Mejlans tornsjukhus

Under 2014 tillhandahöll vi projektering för Mejlans Tornsjukhus inom VVS, sprinklersystem, styr- och reglerteknik, medicinsk och elektrisk utrustning samt rådgivning om energieffektivitet. Tornsjukhuset var också ett pilotprojekt inom energieffektiv renovering och vi lyckades minska energiförbrukningen avsevärt samtidigt som vi förbättrade inomhusklimatet.

Granlund Managers inneklimat- och energisimulering användes i projektet. Metoderna som användes för att förbättra energieffektiviteten var bland annat återvinning av energiströmmar, geotermiska värme- och kylsystem samt modern styr- och reglerteknik.

Energibesparingar genom husteknikrevisioner

Vi genomförde också en besiktning av installations-, styr- och reglertekniken för Helsingforsområdets sjukvårdsdistrikt. Syftet med besiktningen var att kartlägga fastigheternas energibesparingspotential samt säkerställa inomhusklimatet och funktionaliteten hos de byggnadstekniska tjänsterna.  Besiktningen utgick ifrån styr- och reglersystemen, fältbesök samt intervjuer med användare och underhållspersonal. De korrigerande åtgärderna genererade energibesparingar på cirka 500 000 euro.

Vill du veta mer?

Jukka Vasara

Vice verkställande direktör
Granlund Oy

Helsingforsområdets sjukvårdsdistrikt

No references found.

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av nyheter från Granlund och byggsektorn.

Sök