Skip to content
YIT:s Smart Building-koncept leder vägen inom smart byggteknik

YIT:s Smart Building-koncept leder vägen inom smart byggteknik

24.8.2022 – I samarbete med Granlund har YIT tagit fram projekteringsriktlinjer som effektivt ska implementera det nya Smart Building-konceptet i praktiken, från fastighetsplanering till underhåll.

Branscher
Kontor
Tjänster
Smart Building
Platser
Huvudkontor
Bild: YIT

Användningen av smart och innovativ byggteknik är ett hett ämne. Utmaningen är att skapa ett verkligt mervärde för fastighetsägare och användare från de fragmenterade data som samlats in under en byggnadsprojektering, byggnation och användning.

Konceptet Smart Building, som antagits av YIT, är en lösning på denna utmaning. Det bygger på ett standardiserat tillvägagångssätt för bearbetning och användning av data i varje skede i en fastighets livscykel.

Granlund har hjälpt YIT att utarbeta projekteringsriktlinjer för Smart Building för att möjliggöra en effektiv praktisk implementering av detta banbrytande koncept. Riktlinjerna inbegriper tekniska och funktionella specifikationer samt driftsanvisningar.

”Projekteringsriktlinjerna säkerställer att byggprojekt redan från början följer riktlinjerna för hur tekniska system ska utformas och byggas för att byggnaden ska uppfylla Smart Building-kraven”, säger Jukka Karhu, ansvarig för styr- och reglerteknik och Smart Building på Granlund.

Projekteringsriktlinjerna säkerställer att byggprojekt redan från början följer riktlinjerna för hur tekniska system ska utformas och byggas för att byggnaden ska uppfylla Smart Building-kraven.

Jukka Karhu, chef för styr- och reglerteknik och Smart Building på Granlund

Projekteringsriktlinjerna täcker hela fastighetens livscykel från projektering, leverantörsval och byggnation till användning och underhåll. Riktlinjerna gör det möjligt för YIT:s partner att genomföra sina respektive leveranser i byggprojektet i enlighet med konceptet.

”Implementeringen av livscykeltjänsterna som produceras av YIT och dess partner blir enklare när deras krav tas i beaktande redan i byggnadens projekteringsfas”, förklarar Jukka Karhu.

Betydelsen av standardiserade data

Smart Building-konceptet syftar till att förbättra en byggnads komfort, produktivitet och miljöpåverkan genom att konsolidera data från alla byggnadens tekniska system på en enda plattform.

Granlunds affärsutvecklingschef Ville Reinikainen betonar betydelsen av standardiserade data. Konceptet Smart Building gör detta till verklighet med hjälp av den globala fastighetsstandarden CORE, som implementerats på plattformen Microsoft Azure Digital Twin.

”Projekteringsriktlinjerna beskriver i detalj hur olika projektparter ska följa standarden och till exempel koda tekniska data på ett enhetligt sätt, vare sig det gäller ventilationsutrustning, rum eller styr- och reglersystem.”

“Det säkerställer ett effektivt informationsutbyte under hela byggnadens livscykel i enlighet med behoven hos olika berörda parter och tjänster”, tillägger Ville Reinikainen.

Anders Stenbäck, direktör för erbjudande och tjänster på YIT är nöjd med resultatet. Han bekräftar att Granlund har förstått Smart Building-konceptets kundorientering och framgångsrikt implementerat företagets breda specialistkunskap i utvecklingsarbetet.

”Projekteringsriktlinjerna för Smart Building ger oss möjlighet att göra enorma framsteg när det gäller flödet av BIM-modeller och öppna data genom hela värdekedjan och över fastighetens livscykel. Vi kan leverera standardiserade Smart Building-fördelar till varje fastighets slutanvändare och underhållspartner. Det sparar pengar och gör verksamheten ännu mer kundorienterad”, förklarar Anders Stenbäck.

Smarta kontor erbjuder nya tjänster

Smart Building-konceptet kommer att implementeras i YIT:s nya affärslokalsprojekt. Workery+-kontoret som nyligen öppnades i Vallgård i Helsingfors fungerar som ett pilotprojekt.

På Workery+ Vallgård samlar olika givare in data. Inte bara om energiförbrukning och fastighetens inomhusklimat utan även om människors rörelser, vilka rutter de väljer inom kontorsfastigheten och hur mötesrummen används.

Fastighetsförvaltningen av den smarta byggnaden bygger på programvaran Granlund Manager som ger en helhetsbild över fastighetens energieffektivitet och underhåll.

Lokalens användare kan utnyttja mobilapplikationen YIT Workery+ för att reservera arbetsstationer och mötesrum samt ange när de befinner sig i byggnaden. Reservationsdata används till exempel för att optimera byggnadens ventilation och antalet måltider som tillagas av byggnadens restaurangoperatör.

Vill du veta mer?

Ville Reinikainen

Affärsutvecklingsdirektör
Granlund Oy

Läs mer om våra referenser

YIT:s Smart Building-koncept leder vägen inom smart byggteknik

LUMI är världens mest energieffektiva och ekologiska superdator

Service

Datacenterprojektering

Industry

Datacenter

Förhållandena i norra Finland skapar den perfekta miljön för ett energieffektivt och driftsäkert datacenter som är hållbart ur ett livscykelperspektiv.…
Referens
Lidköping

Nytt Ember-datacenter använder endast förnybar energi

Service

YIT:s Smart Building-koncept leder vägen inom smart byggteknik

Industry

Datacenter

Centret uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna, drivs endast med förnybar energi och erbjuder ett unikt övervakningssystem utformat för att kapa kostnader…
Referens
Huvudkontor

Scandic Grand Central Helsinki ställde höga krav på installationstekniken

Service

VVS-projektering, Styr- och reglerprojektering, Energirådgivning och -projektering

Industry

Hotell och restaurang

Granlunds erfarna VVS-projektörer fick en intressant utmaning när ett välkänt landmärke vid Helsingfors järnvägsstation renoverades till ett hotell i världsklass.…
Referens
Huvudkontor

Finlands största energiåtervinningssystem projekterat för Jumbo

Service

Energirådgivning och -projektering

Industry

Kommersiella anläggningar och detaljhandel

Energieffektivitetsinvesteringen på köpcentret JumboShopping minskar varje år energiinköpen till ett värde motsvarande användningen av cirka 300 småhus.
Referens
YIT:s Smart Building-koncept leder vägen inom smart byggteknik

Installationstekniken på Brosjukhuset möjliggör en flexibel verksamhet

Service

VVS-projektering, Styr- och reglerprojektering, Elprojektering, Tele- och säkerhetsprojektering, Brandsäkerhetsprojektering, Energirådgivning och -projektering

Industry

Sjukhus och vård

De projekteringsmässiga hörnstenarna i den nya HNS-sjukhusbyggnaden var enkel och effektiv konstruktion, anpassningsförmåga och energieffektivitet.
Referens
YIT:s Smart Building-koncept leder vägen inom smart byggteknik

Citycon förbättrar energieffektiviteten i köpcentrum med Granlund Manager

Service

Granlund Manager, Energirådgivning och -projektering

Industry

YIT:s Smart Building-koncept leder vägen inom smart byggteknik

Granlund Manager har haft en framstående roll när Citycons köpcentrum har lyckats att i betydande grad förbättra sin energieffektivitet och…
Referens
YIT:s Smart Building-koncept leder vägen inom smart byggteknik

Karlskrona kommuns tydliga energibesparningar och ett strukturerat arbetsätt

Service

Granlund Manager

Industry

Kommuner och städer

Karlskrona kommun i Blekinge har åstadkommit tydliga samlade besparingar med fastighetsförvaltningslösningen Granlund Manager – femtio miljoner kronor under de senaste…
Referens
Huvudkontor

Elteknik och digitala lösningar åt Nya Barnsjukhuset

Service

Elprojektering, Tele- och säkerhetsprojektering, Brandsäkerhetsprojektering

Industry

Sjukhus och vård

Granlund ansvarade för eltekniken på Nya Barnsjukhuset.
Referens
Huvudkontor

Byggnadstekniska tjänster åt OP:s nya huvudkontor

Service

Elprojektering, Ljusdesign, Brandsäkerhetsprojektering, Tele- och säkerhetsprojektering

Industry

Kontor

Granlund ansvarade för projekteringen av el, belysning och sprinkler samt för företags- och anläggningssäkerheten vid renoveringen av OP Groups Hiidenkivi-kontor…
Referens
Huvudkontor

Västra terminalen 2 vägleder passagerarna med funktionell belysning

Service

Elprojektering, Ljusdesign

Industry

YIT:s Smart Building-koncept leder vägen inom smart byggteknik

Granlund ansvarade för projekteringen av el, AV och belysning samt dagsljussimuleringen på Västra terminalen 2 i Helsingfors, som är Europas…
Referens

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av nyheter från Granlund och byggsektorn.

Sök