Skip to content
Karlskrona kommuns tydliga energibesparningar och ett strukturerat arbetsätt

Karlskrona kommuns tydliga energibesparningar och ett strukturerat arbetsätt

16.8.2023 – Karlskrona kommun i Blekinge har åstadkommit tydliga samlade besparingar med fastighetsförvaltningslösningen Granlund Manager – femtio miljoner kronor under de senaste fem åren. Nu har drift- och energienheten full synlighet över hela energiförbrukningen. De har dessutom en lista med åtgärder som behövs för ytterligare energibesparingar samt en förståelse av dessa åtgärders effekter.

Branscher
Kommuner och städer
Tjänster
Granlund Manager

Karlskrona kommuns drift- och energienhet förvaltar de kommunala fastigheterna med en byggnadsarea på över 400 000 m². Det webbaserade fastighetssystemet Granlund Manager används för att hantera och övervaka de tekniska verksamheterna. Lösningen används brett av lednings- och driftpersonal.

Få ner energianvändningen till nästa nivå

Karlskrona kommun har arbetat för energioptimering med Granlund Manager sedan 2005. Initiativet är sprunget ur kommunens idé om att följa upp energiförbrukningen för att få en konkret uppfattning om utfallet för deras energioptimeringsprojekt.

Projektet har gett dem synlighet och kontroll. Energiförbrukningen för uppvärmning är cirka 95 kWh/m² för fastigheterna överlag. Genom att använda de rapporter som är tillgängliga i Granlund Manager vet drift- och energienheten vilka åtgärder och investeringar som behövs för att kunna få ner energianvändningen till nästa nivå.

Projektet har även resulterat i tydliga samlade besparingar – femtio miljoner kronor under de senaste fem åren.

Vi har lyckats uppnå tydliga besparingar samtidigt som vi har fått full synlighet över hela energiförbrukningen. Vi har dessutom en lista med åtgärder som behövs för ytterligare energibesparingar samt en förståelse för dessa åtgärders effekter.

Tomas Franzen, Projektledare, Karlskrona kommun

Flera nya moduler i bruk

I början av 2015 började Karlskrona kommun använda Granlund Managers funktioner för förebyggande underhåll. Detta har resulterat i ett mer strukturerat arbetssätt och nu har kommunens drift- och serviceförvaltning en helhetsbild av fastighetsförvaltningen.

2016 utökade kommunen användningen av Granlund Manager med fler moduler. Idag använder de även mobilfunktionaliteten som underlättar arbetet ute på fältet. En annan modul som har börjat användas är modulen för långsiktig planering.

Ett strukturerat arbetssätt och tydliga energibesparingar

“Tidigare hade vi anteckningsböcker i byggnaderna och teknikerna arbetade på sina egna sätt. Nu finns det ett gemensamt och strukturerat arbetssätt, så att alla vet vad som ska göras. De kan även ta hand om varandras uppgifter vid sjukfrånvaro”, säger projektledare Tomas Franzén i Karlskrona kommun.

Något som är mycket viktigt för kommunen är att den har lyckats åstadkomma tydliga energibesparingar med Granlund Manager.

“Vi har lyckats uppnå tydliga besparingar samtidigt som vi har fått full synlighet över hela energiförbrukningen. Vi har dessutom en lista med åtgärder som behövs för ytterligare energibesparingar samt en förståelse av dessa åtgärders effekter”, fortsätter Franzén.

Tidigare hade vi anteckningsböcker i byggnaderna och teknikerna arbetade på sina egna sätt. Nu finns det ett gemensamt och strukturerat arbetssätt, så att alla vet vad som ska göras.

Tomas Franzen, Projektledare, Karlskrona kommun

Granlund är specialiserat på programvarutjänster, rådgivning och projektering. Vi har ett starkt fokus på innovation och utveckling och vårt mål är att skapa välbefinnande i den byggda miljön. Granlund grundades 1960. Idag har vi kunder i över 30 länder och sysselsätter hundratals experter i Finland, Skandinavien, Kina och Storbritannien.

Vill du veta mer?

Otto Åkerberg

Solution Sales Manager, Nordics & Baltics
Granlund Oy

Främsta kundfördelarna med Granlund Manager

  • Ger synlighet över och ägande av objektsdata
  • Lättare att planera och övervaka underhållsåtgärder
  • Rapportering och optimering av energiförbrukningen
  • Bidrar till att spara kostnader och energi

Karlskrona kommun

Karlskrona kommun ligger på Sveriges sydkust, vid Östersjön i Blekinge län. Kommunen har cirka 65 000 invånare och är utspridd över 30 öar. Karlskrona är känt som en sjöfartsstad och Kustbevakningen har sitt huvudkontor här. UNESCO har upptagit staden på världsarvslistan.

Karlskrona kommuns energikostnader under 2010-2015 (MKr)

Läs våra senaste referenser

Karlskrona kommuns tydliga energibesparningar och ett strukturerat arbetsätt

LUMI är världens mest energieffektiva och ekologiska superdator

Service

Datacenterprojektering

Industry

Datacenter

Förhållandena i norra Finland skapar den perfekta miljön för ett energieffektivt och driftsäkert datacenter som är hållbart ur ett livscykelperspektiv.…
Referens
Lidköping

Nytt Ember-datacenter använder endast förnybar energi

Service

Karlskrona kommuns tydliga energibesparningar och ett strukturerat arbetsätt

Industry

Datacenter

Centret uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna, drivs endast med förnybar energi och erbjuder ett unikt övervakningssystem utformat för att kapa kostnader…
Referens
Huvudkontor

Scandic Grand Central Helsinki ställde höga krav på installationstekniken

Service

VVS-projektering, Styr- och reglerprojektering, Energirådgivning och -projektering

Industry

Hotell och restaurang

Granlunds erfarna VVS-projektörer fick en intressant utmaning när ett välkänt landmärke vid Helsingfors järnvägsstation renoverades till ett hotell i världsklass.…
Referens
Huvudkontor

Finlands största energiåtervinningssystem projekterat för Jumbo

Service

Energirådgivning och -projektering

Industry

Kommersiella anläggningar och detaljhandel

Energieffektivitetsinvesteringen på köpcentret JumboShopping minskar varje år energiinköpen till ett värde motsvarande användningen av cirka 300 småhus.
Referens
Karlskrona kommuns tydliga energibesparningar och ett strukturerat arbetsätt

Installationstekniken på Brosjukhuset möjliggör en flexibel verksamhet

Service

VVS-projektering, Styr- och reglerprojektering, Elprojektering, Tele- och säkerhetsprojektering, Brandsäkerhetsprojektering, Energirådgivning och -projektering

Industry

Sjukhus och vård

De projekteringsmässiga hörnstenarna i den nya HNS-sjukhusbyggnaden var enkel och effektiv konstruktion, anpassningsförmåga och energieffektivitet.
Referens
Karlskrona kommuns tydliga energibesparningar och ett strukturerat arbetsätt

Citycon förbättrar energieffektiviteten i köpcentrum med Granlund Manager

Service

Granlund Manager, Energirådgivning och -projektering

Industry

Karlskrona kommuns tydliga energibesparningar och ett strukturerat arbetsätt

Granlund Manager har haft en framstående roll när Citycons köpcentrum har lyckats att i betydande grad förbättra sin energieffektivitet och…
Referens
Karlskrona kommuns tydliga energibesparningar och ett strukturerat arbetsätt

Karlskrona kommuns tydliga energibesparningar och ett strukturerat arbetsätt

Service

Granlund Manager

Industry

Kommuner och städer

Karlskrona kommun i Blekinge har åstadkommit tydliga samlade besparingar med fastighetsförvaltningslösningen Granlund Manager – femtio miljoner kronor under de senaste…
Referens
Huvudkontor

Elteknik och digitala lösningar åt Nya Barnsjukhuset

Service

Elprojektering, Tele- och säkerhetsprojektering, Brandsäkerhetsprojektering

Industry

Sjukhus och vård

Granlund ansvarade för eltekniken på Nya Barnsjukhuset.
Referens
Huvudkontor

Byggnadstekniska tjänster åt OP:s nya huvudkontor

Service

Elprojektering, Ljusdesign, Brandsäkerhetsprojektering, Tele- och säkerhetsprojektering

Industry

Kontor

Granlund ansvarade för projekteringen av el, belysning och sprinkler samt för företags- och anläggningssäkerheten vid renoveringen av OP Groups Hiidenkivi-kontor…
Referens
Huvudkontor

Västra terminalen 2 vägleder passagerarna med funktionell belysning

Service

Elprojektering, Ljusdesign

Industry

Karlskrona kommuns tydliga energibesparningar och ett strukturerat arbetsätt

Granlund ansvarade för projekteringen av el, AV och belysning samt dagsljussimuleringen på Västra terminalen 2 i Helsingfors, som är Europas…
Referens

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av nyheter från Granlund och byggsektorn.

Sök