Skip to content
Om Granlund GroupFöretagsansvar

Företagsansvar

Hållbarhet genomsyrar alla våra projekt och omfattar inte bara våra kundprojekt, utan även ansvaret för vår egen verksamhet och vår personal.

Granlund Groups hållbarhetsprogram: välbefinnande för människor, byggnader och miljön

Vi leder vägen i den gröna omställningen

Vi är en av de största expertorganisationerna inom fastighets- och byggsektorn samt den största aktören inom installationsteknik, och vi vill leda vägen i den gröna omställningen inom sektorn. När allt kommer omkring har vi över 60 års erfarenhet av att främja energieffektivitet och ansvar genom installationsteknik.

Välbefinnande för människor

Vi tar hand om Granlund Groups medarbetare genom att utveckla den bästa arbetsplatsen i branschen, där vi trivs tillsammans och ser alla som individer.

De som använder lokalerna mår bra i sunda och säkra fastigheter som designas och underhålls med hållbara och energieffektiva lösningar. I enlighet med våra värderingar erbjuder vi en utmärkt kundupplevelse med professionalism och flexibilitet. Vi håller våra kundlöften och är engagerade i att öka kundnöjdheten.

Välbefinnande för byggnader

Vi investerar i innovation, stödjer utbildning och forskning inom området och skapar värde för fastighetsägaren.

Energikompetens har alltid varit vår styrka. Vi löser energirelaterade utmaningar och skapar nya effektiva lösningar.

Med digitala lösningar och data främjar vi energieffektivitet, minskar material- och energislöseri, säkerställer goda förhållanden och utvecklar användningen av fastigheter.

Välbefinnande för miljön

Vi leder vägen i energieffektivitet och främjande av koldioxidneutralitet inom sektorn, både genom vår egen verksamhet och för våra kunders bästa.

Vi hjälper våra kunder att anpassa sig till inverkan av klimatförändringar och minska sin miljöbelastning under fastighetens livscykel.

Granlund Group har varit koldioxidneutralt sedan år 2021. Vi upprätthåller koldioxidneutraliteten i vår egen verksamhet genom systematiskt koldioxidneutralitetsarbete. Vi har åtagit oss att fastställa vetenskapsbaserade utsläppsmål som godkänts av initiativet Science Based Targets (SBTi).

ISO-certifierade kvalitets- och miljöledningssystem

Vi är en långsiktig partner som åtar sig att uppfylla de krav som ställs av vår verksamhetsmiljö och våra intressenter. I all vår verksamhet följer vi Granlund Groups värderingar, etiska principer och tillämpliga lagar och regler.

Vårt miljöledningssystem är ISO 14001-certifierat och vårt kvalitetsledningssystem är ISO 9001-certifierat. Kvalitetsledningssystemet ISO 9001 är ett verktyg för att utveckla enhetlig verksamhet som uppfyller kundernas krav. Med hjälp av det åtar vi oss att ständigt förbättra kvalitetshanteringen och öka kundnöjdheten.

Vi vill göra det rätta

Öppenhet, säkerhet, respekt för alla och hög etik är viktigt för oss. Vi använder oss av en WhistleB-rapporteringskanal för att rapportera affärsmissbruk anonymt. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt och oberoende.

Lika lön för installationsteknikbranschen

På Granlund Group står kvinnor för ungefär en femtedel av alla anställda. Lönejämställdheten övervakas i företaget som en del av jämställdhets- och icke-diskrimineringsplanen. Enligt den senaste undersökningen, som genomfördes 2021, är inkomstnivåerna mycket jämna mellan könen och ännu högre för kvinnor i vissa lönegrader än för män.

Koldioxidsnålt byggande på designerns bord

Installationstekniken utgör en betydande del av klimatpåverkan och utsläppen från byggandet. I vårt projekt för koldioxidsnål design arbetar hållbarhetskonsulter och designers tillsammans för att utveckla lösningar som gör koldioxidsnål design till en naturlig del av planeringen. Projektet tar fram konkreta riktlinjer för vilka system och vilken utrustning som ger de högsta och lägsta livscykelutsläppen.

Vill du veta mer om Granlund Groups företagsansvar? Kontakta oss

Jan Strömberg

VD
Granlund Stockholm AB

Tatiana Bibikova

Ljusdesigner LD
Granlund Stockholm AB

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av de senaste nyheterna och trenderna gällande Granlund och fastighets- och byggsektorn

Sök