Skip to content
Om Granlund GroupFöretagsansvar

Företagsansvar

På Granlund vill vi vara med och bygga en bättre morgondag tillsammans med våra kunder och intressenter. Vi tar ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar för vårt arbete.

Miljöansvaret återspeglas i allt vi gör

Granlund vill vara en del av klimatutmaningens lösning, både hos kunden och i den egna verksamheten. Vi är starkt engagerade i att bygga ett hållbart samhälle. Energieffektiva lösningar har varit kärnan i vår verksamhet från början, och vi minskar miljöpåverkan från vår egen och våra kunders verksamheter genom att bygga säkra utrymmen med hög kvalitet och erbjuda mångsidiga konsulttjänster kopplade till miljöansvar. Med hjälp av våra skickligaste medarbetare kan vi skapa hållbar global förändring och bekämpa klimatförändringen och dess effekter. Vi ökar miljömedvetenheten och kommunicerar våra miljömål och resultat både internt och externt.

Socialt ansvar är en förutsättning för välbefinnande

I enlighet med våra värderingar tillhandahåller vi enastående kundupplevelser på ett professionellt och flexibelt sätt. Vi håller våra kundlöften och har förbundit oss att öka kundnöjdheten. Detta ska vi uppnå med hjälp av skicklig, entusiastisk och motiverad personal som engagerar sig i sin egen utveckling, våra tjänster och vårt sätt att arbeta. Vi ger våra medarbetare chansen att växa och utvecklas genom en mängd olika mentorskaps- och utbildningsmöjligheter. Vårt mål är att vara branschens bästa arbetsplats. Vi utvecklar vår verksamhet kontinuerligt för att förbättra vårt arbete i kvalitets-, miljö- och säkerhetsfrågor. På så vis kan vi kan ta vårt ansvar i samhället, i våra projekt och i vår arbetsplatsgemenskap.

Våra kvalitetssystem ISO 9001 och ISO 14001

Vi är en långsiktig partner och har förbundit oss att uppfylla de krav som ställs av vår verksamhetsmiljö och våra intressenter. Vi följer Granlunds värderingar och etiska principer samt gällande lagar och förordningar i allt vi gör. Granlund Group är certifierat för miljöledningssystemet ISO 14001 (på engelska) och kvalitetsledningssystemet ISO 9001 (på engelska). Vårt kvalitetsledningssystem ISO 9001 är ett verktyg för att utveckla en enhetlig verksamhet som tillgodoser kundernas krav. Genom certifieringen förbinder vi oss att ständigt förbättra kvalitetsledningen och öka kundnöjdheten.

Nya hållbara lösningar genom innovation

Vi skapar nya hållbara lösningar för att optimera livscykler och miljöer, energinätverkens flexibilitet, förnybara energilösningar och miljöberäkningstjänster. Digitaliseringen möjliggör nya typer av datamodeller och kostnadsredovisningslösningar som tar hänsyn till och synliggör miljöpåverkan från en byggnads hela livscykel. Vi utvecklar nya tjänster i ett allt tätare samarbete med våra kunder och partner.

Vi vill göra det som är rätt

Transparens, säkerhet, respekt för alla och en stark etik är viktigt för oss. Vi har implementerat WhistleB-rapporteringskanalen genom vilken det går att anonymt rapportera missförhållanden relaterade till vår affärsverksamhet. Alla rapporter kommer att hanteras på ett konfidentiellt och oberoende sätt. 

Koldioxidneutralt 2021

År 2020 satte vi upp ett mål om att vara koldioxidneutrala år 2021. Arbetet mot koldioxidneutralitet började med en beräkning av vårt koldioxidavtryck baserat på GHG-protokollet. Koldioxidneutralitetsmålet kan bli verklighet genom effektivare energianvändning, egenalstrad solenergi, inköp av enbart grön energi, hållbar mobilitet och genom att kompensera för återstående utsläpp. Förra året blev vi också en del av Net Zero Carbon Buildings Commitment.

Vi kan nå vårt koldioxidneutralitetsmål i ett inledningsskede genom kompensation, men Granlund har upprättat en färdplan för att årligen minska de egna utsläppen och därmed minska andelen kompensation.

Våra utsläpp är indelade i tre omfattningar i enlighet med GHG-protokollet. Vår redovisning omfattar omfattningarna 1 och 2 och de indirekta utsläppen från omfattning 3 som är relevanta för oss.

Omfattning 1

Våra egna direkta utsläpp, som leasingbilar och delade bilar.

Omfattning 2

Indirekta utsläpp relaterade till köpt energi, som el och värme.

Omfattning 3

De mest relevanta indirekta utsläppen för Granlund, som personalens pendling, tjänsteresor, avfall från egna fastigheter och vattenförbrukning.

Vill du läsa mer om Granlunds företagsansvar? Kontakta oss

Maila Herva

Kvalitets- och hållbarhetschef
Granlund Oy

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av de senaste nyheterna och trenderna gällande Granlund och fastighets- och byggsektorn

Sök