Skip to content
Om Granlund GroupInnovation

Innovation

Utvecklings- och innovationsverksamheten har alltid spelat en viktig roll för det vi gör på Granlund Group. Vi är involverade i flera utvecklings- och pilotprojekt och hjälper till med avhandlingar. Ett av de viktigaste målen med vår innovationsstrategi är att hitta bästa möjliga lösningar för slutanvändarna.

Vår innovationsstrategi stöttar slutanvändaren

Varje år investerar Granlund Group cirka 6–8 procent av koncernens omsättning i utveckling och innovation. Utöver framtida innovation är den långsiktiga produktutvecklingen av programvara och tjänster viktig för oss. Vår innovationsstrategi fokuserar på fastighetens slutanvändare. Ett av de viktigaste målen är att betrakta vår verksamhet ur slutanvändarnas perspektiv. Information från fastigheterna ska underlätta lokalanvändningen. Dessutom samlar vi in information om användarnöjdheten och utvecklar nya digitala metoder för att ta emot feedback från användare.

Flera pågående innovationsprojekt

Granlund Group deltar i flera internationella och nationella utvecklingsprojekt med olika forskningsinstitut och andra företag. Läs mer om de projekt som vi deltar i just nu.

Artificiell intelligens öppnar vägen mot rapporterings-, inlärnings- och tankeegenskaper

Visionen i vår innovationsstrategi är framtidens fastighet, en smart byggnad. Vårt mål är att skapa mer förutsägbara, rapporterande och självlärande egenskaper som kan tillgodose användarnas behov med hjälp av artificiell intelligens. AI kan användas i byggsystemstyrning och i programvaror och tjänster. Artificiell intelligens skapar också nya möjligheter för optimering av energianvändning och flexibel efterfrågan. AI kan utan tvekan bidra till betydande besparingar i fastigheter, i energibolagens verksamhet och i samhället som helhet.

Virtuell teknik skapar nya fastighetstjänster

Virtual reality (VR) ökar interaktionen i bygg- och fastighetssektorn. Ny virtuell teknik ger fantastiska visualiseringsmöjligheter som förbättrar kundupplevelsen och kommunikationen. I framtiden kommer delning av virtuell verklighet mellan flera användare också att bli ett vardagsfenomen. Den virtuella verklighetens olika nivåer kan användas i många arbetsuppgifter. Förstärkt verklighet (Augmented Reality, AR) kompletterar den verkliga världen med information om till exempel byggnadssystem. Lokaler kan även observeras i den virtuella verkligheten, vilket exempelvis möjliggör virtuell utvärdering av projekteringslösningar redan innan fastigheten byggs.

Examensarbeten och doktorsavhandlingar säkerställer kunskapsutvecklingen

Avhandlingar spelar en avgörande roll för vårt innovationsarbete. Vi hjälper till med handledning i avhandlingar om ämnen som ligger i linje med målen för vår innovationsstrategi. Dessa avhandlingar implementerar innovation i praktiska situationer och bygger upp vår specialistkunskap inom olika affärsområden. Avhandlingar skrivs på alla våra avdelningar och huvuddelen av ämnena ger tvärvetenskapligt stöd för hela vår verksamhet. Vi uppmuntrar människor att skriva avhandlingar, särskilt inom områden som ger ny innovation, och belönar de bästa avhandlingarna varje år. Varje år genomförs dussintals studier, allt från magisterexamensarbeten till doktorsavhandlingar, och de har bland annat redan lagt grunden för utvecklingen av artificiell intelligens som en del av våra tjänster.

Samarbete med startups och andra företag

Vi vill utvecklas tillsammans med andra. Våra nätverk, samarbete med företag och utvecklingsprojekt med forskningsinstitut utgör en betydande del av vår innovations- och utvecklingsverksamhet. Vi deltar aktivt i EU- och Business Finland-projekt och KIRA-digis gemensamma projekt. Vi är också aktivt involverade i många internationella branschorganisationer, som ASHRAE, REHVA, buildingSMART och Innovation platform.  Dessutom investerar vi i pilotprojekt med uppstartsföretag. Detta ger också uppstartsföretag möjlighet att visa upp sina produkter och tjänster för vår ledning. Delad ledning främjar partnerskap och låter oss testa nya lösningar som mätmetoder för utrymmesutnyttjande och förstärkt verklighet.

Vill du hära mer om Granlunds innovationsarbete? Kontakta oss

Heikki Ihasalo

Innovationschef
Granlund Oy

Aktuellt hos Granlund

Grundare av K-Lab: Paul Compensato, Karl Lambert och Graham Edge

Granlund förvärvar strategisk majoritet i K-Lab Projektering AB

27.06.2024 – Granlund, ledande inom datacenterprojektering och konsultationsexpertis i Norden, kommer att utöka sin datacenterverksamhet i Sverige genom ett strategiskt majoritetsförvärv i…

News

Granlund stärker tillväxtplanerna genom samarbete med ICG som ny investerare

19.06.2024 – Granlund Group tillkännagav idag ett nytt partnerskap med den globala alternativa kapitalförvaltaren ICG. Enligt villkoren i partnerskapet kommer ICG gå…

News

Finland och Sverige är de bästa länderna för datacenter

11.06.2024 – Av alla världens länder lönar det sig att välja Finland eller Sverige som placeringsort för ett datacenter. Vi har många…

News
Pekka Metsi, CEO of Granlund

Granlund fortsätter starkt

30.05.2024 – Koncernens omsättning ökade med cirka 12 % jämfört med samma period föregående år. Arbetsbelastningen är bra inom alla affärsområden.

News

Telia ökar datacentereffekten – artificiell intelligens ökar datacentrens behov av kapacitet

20.05.2024 – Spridningen av AI-tjänster ökar datacentrens behov av kapacitet med cirka 30 procent varje år i Norden. I Telia Helsinki Data…

News

De flesta fastighetssytemen är föråldrade

13.05.2024 – Fastighetssystemen är ofta föråldrade och överensstämmer inte med dagens krav. Föråldrade system orsakar problem för alla som behöver aktuell och…

News

Strikt kostnadskontroll över underhållsprojekt

06.05.2024 – Data från projekt- och driftsfasen för byggnader har förts närmare varandra. De viktigaste fördelarna med integrationen mellan Granlund Manager och…

News

Träffa oss på Energimässan och Tech Show i Stockholm

11.04.2024 – På Energimässan berättar vi om vårt arbete inom Energieffektivisering, Elprojektering och vår mjukvara Granlund Manager. På Techshow får du veta…

News

Utfasning av lysrör

19.03.2024 – Lysrören fasas ut – ett viktigt steg mot en mer effektiv och miljövänlig belysning i framtidens fastigheter.

News

Underhållsdata för hissar, rulltrappor och automatiska dörrar överförs automatiskt till Granlund Manager

29.02.2024 – Genom programvaruintegrationen mellan KONE och Granlund överförs underhållsdata för utrustning som servas av KONE automatiskt till Granlund Manager. Dialogen mellan…

News

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av de senaste nyheterna och trenderna gällande Granlund och fastighets- och byggsektorn

Sök