Skip to content
Granlund blir ett företag i Finland – förbereder sig inför internationalisering

Granlund blir ett företag i Finland – förbereder sig inför internationalisering

12.6.2023 – Granlund förnyar sin organisation i Finland och koncernens 12 dotterbolag fusioneras med moderbolaget den 31 oktober 2023. I framtiden kommer Granlund Oy att verka i Finland som ett enskilt bolag i stället för som en koncern. Syftet är att effektivisera företagsstrukturen och förbereda den inför en internationalisering.

Themes
Granlund Group
Share

I framtiden kommer Granlunds regionala företag att fungera som lokala affärsenheter i Finland. ”Även om bolagets struktur förändras kommer dess starka regionala närvaro att finnas kvar. Vi betjänar våra kunder på 27 orter runt om i Finland”, säger Granlunds koncernchef Pekka Metsi

Förändringen i företagsstrukturen utgår från Granlunds tillväxt- och internationaliseringsmål. Granlund har expanderat kraftigt under de senaste åren genom förvärv, och denna tillväxt förväntas fortsätta både i Finland och utomlands. ”Vi vill förbereda oss för större företagsomstruktureringar, men vår nuvarande koncernstruktur stöder inte tillväxten internationellt. Genom att förtydliga organisationen underlättas den internationella tillväxten”, förklarar Metsi. 

Även om bolagets struktur förändras kommer dess starka regionala närvaro att finnas kvar. Vi betjänar våra kunder på 27 orter runt om i Finland.

Pekka Metsi, koncernchef, Granlund

Börjar med Skandinavien  

Internationalisering ingår i Granlunds strategi som lanserades 2020. Coronaåren bromsade internationaliseringen under de första åren, men nu drivs planerna starkt framåt. “Marknadsförändringen och konsolideringsutvecklingen inom fastighets- och byggsektorn har varit snabb de senaste åren, stora aktörer blir starkare. Vi är involverade i denna utveckling, men med vår egen specialiserade affärsmodell”, säger Metsi. 

“Granlund är ett bolag som ägs av sina anställda, med cirka 300 aktieägare. Vi har en stark vision om att vår entreprenörsanda och vår specialisering inom specifika verksamheter också är internationella framgångsfaktorer. Vi vill hitta likasinnade partnerföretag till vårt nätverk även utanför Finland”, säger Metsi. 

Granlund är ett bolag som ägs av sina anställda, med cirka 300 aktieägare. Vi har en stark vision om att vår entreprenörsanda och vår specialisering inom specifika verksamheter också är internationella framgångsfaktorer. Vi vill hitta likasinnade partnerföretag till vårt nätverk även utanför Finland.

Pekka Metsi, koncernchef, Granlund

Vi kommer att börja expandera i Skandinavien, och sedan eventuellt även i övriga Europa. “Vi har för närvarande två filialer i Sverige: ett i Stockholm och ett i Lidköping. Vår erfarenhet av vårt grannland har varit mycket positiv och därför vill vi till att börja med expandera i Norden,” säger Metsi. 

Vårt omsättningsmål har ökats till 350 miljoner 

Granlunds nuvarande strategi syftar till en omsättning på 200 miljoner euro år 2025. Vi är på väg dit, eftersom omsättningen år 2022 var 129 M€. Enligt de nya planerna har nettoomsättningsmålet höjts till 350 miljoner euro år 2027, och den största delen av tillväxten är tänkt att komma från internationell verksamhet. För närvarande finns cirka 1 400 anställda och målet är att fördubbla antalet medarbetare. ”Vi är övertygade om att Granlunds kompetens kommer att bli allt mer värdefull i framtiden och att specialiserade aktörer som vi kommer att behövas på marknaden – både i Finland och i Europa,” säger Metsi. 

Specialisering betonas i näringslivet 

Granlunds verksamhet kommer även fortsättningsvis att fokusera på de nuvarande affärsområdena: installationsprojektering, energi, miljö- och fastighetsrådgivning, byggprojektledning och övervakning samt programvara. Riktlinjerna betonar ansvar, utnyttjande av data och digitalisering, högklassiga inomhusmiljöer och användarorientering.  

“Vi håller fast vid vår specialiseringsstrategi, som vi har upplevt som en fungerande modell för Granlund. De viktigaste tillväxtsektorerna är bl.a. energitjänster, datacenter och andra krävande teknikprojekt, såsom sjukhus och renrum, samt renoveringsprojekt. Vi kommer också att fortsätta att aktivt utveckla verksamhetsmodeller för byggnadstjänster”, säger Metsi. 

Granlunds finska dotterbolag fusioneras med Granlund Oy 31 oktober 2023. Alla nuvarande anställda kommer att fortsätta i bolaget. Förändringen gäller inte Granlund Isännöinti Oy eller internationella företag. 

Mer information

Pekka Metsi

VD
Granlund Oy

Fler Granlund-nyheter

Grundare av K-Lab: Paul Compensato, Karl Lambert och Graham Edge

Granlund förvärvar strategisk majoritet i K-Lab Projektering AB

27.06.2024 – Granlund, ledande inom datacenterprojektering och konsultationsexpertis i Norden, kommer att utöka sin datacenterverksamhet i Sverige genom ett strategiskt majoritetsförvärv i…

News

Granlund stärker tillväxtplanerna genom samarbete med ICG som ny investerare

19.06.2024 – Granlund Group tillkännagav idag ett nytt partnerskap med den globala alternativa kapitalförvaltaren ICG. Enligt villkoren i partnerskapet kommer ICG gå…

News

Finland och Sverige är de bästa länderna för datacenter

11.06.2024 – Av alla världens länder lönar det sig att välja Finland eller Sverige som placeringsort för ett datacenter. Vi har många…

News
Pekka Metsi, CEO of Granlund

Granlund fortsätter starkt

30.05.2024 – Koncernens omsättning ökade med cirka 12 % jämfört med samma period föregående år. Arbetsbelastningen är bra inom alla affärsområden.

News

Telia ökar datacentereffekten – artificiell intelligens ökar datacentrens behov av kapacitet

20.05.2024 – Spridningen av AI-tjänster ökar datacentrens behov av kapacitet med cirka 30 procent varje år i Norden. I Telia Helsinki Data…

News

De flesta fastighetssytemen är föråldrade

13.05.2024 – Fastighetssystemen är ofta föråldrade och överensstämmer inte med dagens krav. Föråldrade system orsakar problem för alla som behöver aktuell och…

News

Strikt kostnadskontroll över underhållsprojekt

06.05.2024 – Data från projekt- och driftsfasen för byggnader har förts närmare varandra. De viktigaste fördelarna med integrationen mellan Granlund Manager och…

News

Träffa oss på Energimässan och Tech Show i Stockholm

11.04.2024 – På Energimässan berättar vi om vårt arbete inom Energieffektivisering, Elprojektering och vår mjukvara Granlund Manager. På Techshow får du veta…

News

Utfasning av lysrör

19.03.2024 – Lysrören fasas ut – ett viktigt steg mot en mer effektiv och miljövänlig belysning i framtidens fastigheter.

News

Sök