Skip to content
Granlund blir ett företag i Finland – förbereder sig inför internationalisering

Granlund blir ett företag i Finland – förbereder sig inför internationalisering

12.6.2023 – Granlund förnyar sin organisation i Finland och koncernens 12 dotterbolag fusioneras med moderbolaget den 31 oktober 2023. I framtiden kommer Granlund Oy att verka i Finland som ett enskilt bolag i stället för som en koncern. Syftet är att effektivisera företagsstrukturen och förbereda den inför en internationalisering.

I framtiden kommer Granlunds regionala företag att fungera som lokala affärsenheter i Finland. ”Även om bolagets struktur förändras kommer dess starka regionala närvaro att finnas kvar. Vi betjänar våra kunder på 27 orter runt om i Finland”, säger Granlunds koncernchef Pekka Metsi

Förändringen i företagsstrukturen utgår från Granlunds tillväxt- och internationaliseringsmål. Granlund har expanderat kraftigt under de senaste åren genom förvärv, och denna tillväxt förväntas fortsätta både i Finland och utomlands. ”Vi vill förbereda oss för större företagsomstruktureringar, men vår nuvarande koncernstruktur stöder inte tillväxten internationellt. Genom att förtydliga organisationen underlättas den internationella tillväxten”, förklarar Metsi. 

Även om bolagets struktur förändras kommer dess starka regionala närvaro att finnas kvar. Vi betjänar våra kunder på 27 orter runt om i Finland.

Pekka Metsi, koncernchef, Granlund

Börjar med Skandinavien  

Internationalisering ingår i Granlunds strategi som lanserades 2020. Coronaåren bromsade internationaliseringen under de första åren, men nu drivs planerna starkt framåt. “Marknadsförändringen och konsolideringsutvecklingen inom fastighets- och byggsektorn har varit snabb de senaste åren, stora aktörer blir starkare. Vi är involverade i denna utveckling, men med vår egen specialiserade affärsmodell”, säger Metsi. 

“Granlund är ett bolag som ägs av sina anställda, med cirka 300 aktieägare. Vi har en stark vision om att vår entreprenörsanda och vår specialisering inom specifika verksamheter också är internationella framgångsfaktorer. Vi vill hitta likasinnade partnerföretag till vårt nätverk även utanför Finland”, säger Metsi. 

Granlund är ett bolag som ägs av sina anställda, med cirka 300 aktieägare. Vi har en stark vision om att vår entreprenörsanda och vår specialisering inom specifika verksamheter också är internationella framgångsfaktorer. Vi vill hitta likasinnade partnerföretag till vårt nätverk även utanför Finland.

Pekka Metsi, koncernchef, Granlund

Vi kommer att börja expandera i Skandinavien, och sedan eventuellt även i övriga Europa. “Vi har för närvarande två filialer i Sverige: ett i Stockholm och ett i Lidköping. Vår erfarenhet av vårt grannland har varit mycket positiv och därför vill vi till att börja med expandera i Norden,” säger Metsi. 

Vårt omsättningsmål har ökats till 350 miljoner 

Granlunds nuvarande strategi syftar till en omsättning på 200 miljoner euro år 2025. Vi är på väg dit, eftersom omsättningen år 2022 var 129 M€. Enligt de nya planerna har nettoomsättningsmålet höjts till 350 miljoner euro år 2027, och den största delen av tillväxten är tänkt att komma från internationell verksamhet. För närvarande finns cirka 1 400 anställda och målet är att fördubbla antalet medarbetare. ”Vi är övertygade om att Granlunds kompetens kommer att bli allt mer värdefull i framtiden och att specialiserade aktörer som vi kommer att behövas på marknaden – både i Finland och i Europa,” säger Metsi. 

Specialisering betonas i näringslivet 

Granlunds verksamhet kommer även fortsättningsvis att fokusera på de nuvarande affärsområdena: installationsprojektering, energi, miljö- och fastighetsrådgivning, byggprojektledning och övervakning samt programvara. Riktlinjerna betonar ansvar, utnyttjande av data och digitalisering, högklassiga inomhusmiljöer och användarorientering.  

“Vi håller fast vid vår specialiseringsstrategi, som vi har upplevt som en fungerande modell för Granlund. De viktigaste tillväxtsektorerna är bl.a. energitjänster, datacenter och andra krävande teknikprojekt, såsom sjukhus och renrum, samt renoveringsprojekt. Vi kommer också att fortsätta att aktivt utveckla verksamhetsmodeller för byggnadstjänster”, säger Metsi. 

Granlunds finska dotterbolag fusioneras med Granlund Oy 31 oktober 2023. Alla nuvarande anställda kommer att fortsätta i bolaget. Förändringen gäller inte Granlund Isännöinti Oy eller internationella företag. 

Mer information

Pekka Metsi

VD
Granlund Oy

Fler Granlund-nyheter

Träffa oss på Energimässan och Tech Show i Stockholm

11.04.2024 – På Energimässan berättar vi om vårt arbete inom Energieffektivisering, Elprojektering och vår mjukvara Granlund Manager. På Techshow får du veta…

News

Utfasning av lysrör

19.03.2024 – Lysrören fasas ut – ett viktigt steg mot en mer effektiv och miljövänlig belysning i framtidens fastigheter.

News

Underhållsdata för hissar, rulltrappor och automatiska dörrar överförs automatiskt till Granlund Manager

29.02.2024 – Genom programvaruintegrationen mellan KONE och Granlund överförs underhållsdata för utrustning som servas av KONE automatiskt till Granlund Manager. Dialogen mellan…

News
Pekka Metsi, Granlund

Granlund Group gjorde ett bra resultat i ett krävande marknadsläge

13.02.2024 – Granlund Group klarade sig bra år 2023, trots att läget på fastighets- och byggmarknaden var utmanande. Starka kundrelationer och specialkompetens…

News

Granlund Stockholm – det lilla teknikprojekteringsföretaget med de stora resurserna

06.02.2024 – De ligger i framkant när det gäller omsorg för detaljerna, både för sina kunder och de anställda. Nu är de…

News

Nordiskt SCANVAC-pris till Pekka Metsi

13.11.2023 – SCANVAC belönar vartannat år privatpersoner, företag eller organisationer i de nordiska länderna som har lämnat enastående bidrag på området för…

News
Granlund yhdeksi yhtiöksi Suomessa

Granlund blir ett företag i Finland – förbereder sig inför internationalisering

12.06.2023 – Granlund förnyar sin organisation i Finland och koncernens 12 dotterbolag fusioneras med moderbolaget den 31 oktober 2023. I framtiden kommer…

News

Granlund återupptog en snabb tillväxttakt och ökade omsättningen med 18,5 procent

14.02.2023 – Granlund gjorde ett gott resultat år 2022. Tillväxten uppkom till följd av både organisk tillväxt och företagsförvärv.

News

Smarta och kundorienterade sjukhus – IHDA-alliansen tar ut finsk sjukhusprojektering i Europa

29.08.2022 – IHDA-projektet (Integrated Hospital Design Alliance) involverar de ledande sjukhusprojekteringsföretagen.

News

Sök