Skip to content
Granlund återupptog en snabb tillväxttakt och ökade omsättningen med 18,5 procent

Granlund återupptog en snabb tillväxttakt och ökade omsättningen med 18,5 procent

14.2.2023 – Granlund gjorde ett gott resultat år 2022. Tillväxten uppkom till följd av både organisk tillväxt och företagsförvärv.

Granlund gjorde ett gott resultat år 2022. Koncernen visade åter en snabb tillväxttakt, eftersom omsättningen ökade med 18,5 procent från ifjol och uppgick nu till 129,2 M€ (109,0 M€). Rörelsevinsten var 11,9 M€ (10,7 M€). Tillväxten uppkom till följd av både organisk tillväxt och företagsförvärv. Under året genomförde vi fem sådana. ”Företagsförvärven spelar en märkbar roll i våra tillväxtsiffror. De företagsförvärv vi har genomfört under de två senaste åren har ökat omsättningen med över 11 M€”, säger Pekka Metsi, koncernchef för Granlund.

Drivkraften för den organiska tillväxten har varit bland annat datacenter- och energitjänster, renoveringsprojekt och fortsatta kundrelationer. ”Vi har också utvecklat nya tjänstemodeller för att genomföra drift och underhåll, fastighetsförvaltning och installationsteknik. Dessa kommer att synas ännu mer i vår affärsverksamhet under de kommande åren”, tillägger Metsi.

Granlund har alltid satsat på långvariga kundrelationer och detta har utgjort en grundpelare inom alla affärsområden. ”87 procent av våra projekt genomförs tillsammans med våra stamkunder. För oss är det viktigt att skapa långvariga kundrelationer för att vi på ett långsiktigt sätt ska kunna utveckla kundens verksamhet”, säger Metsi.

4,4 M€ i resultatbonus till personalen

I slutet av år 2022 hade Granlund 1 358 anställda och antalet utökades från året innan med 136 experter. Precis som tidigare år omfattas hela personalen av ett resultatbonussystem och sammanlagt 4,4 M€ utbetalas som bonus. ”Experterna gör Granlund. Vi vill absolut tacka vår personal för ett väl utfört arbete i form av en årlig resultatbonus”, säger Metsi.

Blicken riktad mot Norden

Granlunds nuvarande strategi siktar mot år 2025 och en omsättning på 200 M€. Efter de lugnare åren med corona återupptog vi år 2022 en bra tillväxttakt och vi avser att fortsätta på samma sätt även under de kommande åren. ”Vårt mål är att hitta tillväxt, bland annat genom internationalisering. Vi har filialer i Sverige och projekt även i de övriga nordiska länderna och i Baltikum. Vi kommer även i framtiden att satsa på dessa områden”, berättar Metsi om planerna.

År 2022 öppnade Granlund sin andra svenska filial i Stockholm och antalet experter uppgår nu till sammanlagt 40. Vi söker tillväxt i Sverige inom särskilt energi, sjukhus och datacenter.

6 procent av omsättningen till innovationer

Vi satsar fortfarande starkt på innovationer och utveckling. År 2022 investerade vi 7,2 M€, det vill säga cirka sex procent av hela koncernens omsättning, i innovationer och utvecklingsverksamhet. Viktiga områden inom forskning och utveckling var sjukhusprojektering, energieffektiva lösningar och utnyttjandet av artificiell intelligens. Granlund deltog också aktivt i införandet av programmet Installationsteknik 2030, som gynnar hela branschen. För projektet samlade man en årlig finansiering på nästan 300 000 € för de kommande fem åren.

En översikt av affärsverksamheten

År 2022 förblev sysselsättningen hos Granlund på en god nivå under hela året. Inom projektering var både den offentliga och den privata sektorn aktiva. Projekt inom energieffektivitet, livscykelskolor och renovering genomfördes i rask takt. Vi genomförde också stora sjukhusprojekt, datacenterprojekten hade vind i seglen och handelssektorn var aktiv.

Inom konsultationer utvecklades alla tjänster i anslutning till energi på ett positivt sätt. Bland ESG- och ansvarstjänster ökade efterfrågan märkbart, både inom projektering och fastighetsförvaltning. År 2022 var rekordlivligt även inom fastighetsköpens Due Diligence-funktion, både i Finland, Norden och Baltikum. Tjänsterna inom ledning genom information och även planeringen av fastighetsunderhåll samt underhållets optimering intresserade kunderna allt mer.

På programvarusidan visade integrationsaffärsverksamheten rekordstor tillväxt, eftersom behovet av filöverföringar ökar hela tiden. Försäljningen var positiv och marknadsandelen för programvaran Granlund Manager för fastighetsförvaltning ökade. Inom den internationella verksamheten flyttades fokus mer till närliggande områden, Norden och Baltikum.

Byggande och övervakning utvecklades fortsättningsvis positivt. Den offentliga sektorn förblev den största kundgruppen, men även det övriga stamkundsnätet utvidgades. Byggtjänsterna producerar projektledning som en egen tjänst och som en helhetstjänst för renoveringsprojekt.

Ytterligare information

Pekka Metsi

VD
Granlund Oy

Fler Granlund-nyheter

Nordiskt SCANVAC-pris till Pekka Metsi

13.11.2023 – SCANVAC belönar vartannat år privatpersoner, företag eller organisationer i de nordiska länderna som har lämnat enastående bidrag på området för…

News
Granlund yhdeksi yhtiöksi Suomessa

Granlund blir ett företag i Finland – förbereder sig inför internationalisering

12.06.2023 – Granlund förnyar sin organisation i Finland och koncernens 12 dotterbolag fusioneras med moderbolaget den 31 oktober 2023. I framtiden kommer…

News

Granlund återupptog en snabb tillväxttakt och ökade omsättningen med 18,5 procent

14.02.2023 – Granlund gjorde ett gott resultat år 2022. Tillväxten uppkom till följd av både organisk tillväxt och företagsförvärv.

News

Smarta och kundorienterade sjukhus – IHDA-alliansen tar ut finsk sjukhusprojektering i Europa

29.08.2022 – IHDA-projektet (Integrated Hospital Design Alliance) involverar de ledande sjukhusprojekteringsföretagen.

News

Granlund Sweden spelar en viktig roll i datacenterbranschen

11.04.2022 – Ett team på tio ingenjörer formar framtiden inom datacenterdesign. Nu planerar Granlund Sweden att utöka verksamheten.

News
Pekka Metsi, Granlund

Granlund genomförde rekordmånga förvärv år 2021 – koncernen fortsätter att växa

16.02.2022 – Fusioner och förvärv har spelat en viktig roll i Granlunds strategi under lång tid.

News

Sök