Skip to content
Granlund återupptog en snabb tillväxttakt och ökade omsättningen med 18,5 procent

Granlund återupptog en snabb tillväxttakt och ökade omsättningen med 18,5 procent

14.2.2023 – Granlund gjorde ett gott resultat år 2022. Tillväxten uppkom till följd av både organisk tillväxt och företagsförvärv.

Themes
Granlund Group
Share

Granlund gjorde ett gott resultat år 2022. Koncernen visade åter en snabb tillväxttakt, eftersom omsättningen ökade med 18,5 procent från ifjol och uppgick nu till 129,2 M€ (109,0 M€). Rörelsevinsten var 11,9 M€ (10,7 M€). Tillväxten uppkom till följd av både organisk tillväxt och företagsförvärv. Under året genomförde vi fem sådana. ”Företagsförvärven spelar en märkbar roll i våra tillväxtsiffror. De företagsförvärv vi har genomfört under de två senaste åren har ökat omsättningen med över 11 M€”, säger Pekka Metsi, koncernchef för Granlund.

Drivkraften för den organiska tillväxten har varit bland annat datacenter- och energitjänster, renoveringsprojekt och fortsatta kundrelationer. ”Vi har också utvecklat nya tjänstemodeller för att genomföra drift och underhåll, fastighetsförvaltning och installationsteknik. Dessa kommer att synas ännu mer i vår affärsverksamhet under de kommande åren”, tillägger Metsi.

Granlund har alltid satsat på långvariga kundrelationer och detta har utgjort en grundpelare inom alla affärsområden. ”87 procent av våra projekt genomförs tillsammans med våra stamkunder. För oss är det viktigt att skapa långvariga kundrelationer för att vi på ett långsiktigt sätt ska kunna utveckla kundens verksamhet”, säger Metsi.

4,4 M€ i resultatbonus till personalen

I slutet av år 2022 hade Granlund 1 358 anställda och antalet utökades från året innan med 136 experter. Precis som tidigare år omfattas hela personalen av ett resultatbonussystem och sammanlagt 4,4 M€ utbetalas som bonus. ”Experterna gör Granlund. Vi vill absolut tacka vår personal för ett väl utfört arbete i form av en årlig resultatbonus”, säger Metsi.

Blicken riktad mot Norden

Granlunds nuvarande strategi siktar mot år 2025 och en omsättning på 200 M€. Efter de lugnare åren med corona återupptog vi år 2022 en bra tillväxttakt och vi avser att fortsätta på samma sätt även under de kommande åren. ”Vårt mål är att hitta tillväxt, bland annat genom internationalisering. Vi har filialer i Sverige och projekt även i de övriga nordiska länderna och i Baltikum. Vi kommer även i framtiden att satsa på dessa områden”, berättar Metsi om planerna.

År 2022 öppnade Granlund sin andra svenska filial i Stockholm och antalet experter uppgår nu till sammanlagt 40. Vi söker tillväxt i Sverige inom särskilt energi, sjukhus och datacenter.

6 procent av omsättningen till innovationer

Vi satsar fortfarande starkt på innovationer och utveckling. År 2022 investerade vi 7,2 M€, det vill säga cirka sex procent av hela koncernens omsättning, i innovationer och utvecklingsverksamhet. Viktiga områden inom forskning och utveckling var sjukhusprojektering, energieffektiva lösningar och utnyttjandet av artificiell intelligens. Granlund deltog också aktivt i införandet av programmet Installationsteknik 2030, som gynnar hela branschen. För projektet samlade man en årlig finansiering på nästan 300 000 € för de kommande fem åren.

En översikt av affärsverksamheten

År 2022 förblev sysselsättningen hos Granlund på en god nivå under hela året. Inom projektering var både den offentliga och den privata sektorn aktiva. Projekt inom energieffektivitet, livscykelskolor och renovering genomfördes i rask takt. Vi genomförde också stora sjukhusprojekt, datacenterprojekten hade vind i seglen och handelssektorn var aktiv.

Inom konsultationer utvecklades alla tjänster i anslutning till energi på ett positivt sätt. Bland ESG- och ansvarstjänster ökade efterfrågan märkbart, både inom projektering och fastighetsförvaltning. År 2022 var rekordlivligt även inom fastighetsköpens Due Diligence-funktion, både i Finland, Norden och Baltikum. Tjänsterna inom ledning genom information och även planeringen av fastighetsunderhåll samt underhållets optimering intresserade kunderna allt mer.

På programvarusidan visade integrationsaffärsverksamheten rekordstor tillväxt, eftersom behovet av filöverföringar ökar hela tiden. Försäljningen var positiv och marknadsandelen för programvaran Granlund Manager för fastighetsförvaltning ökade. Inom den internationella verksamheten flyttades fokus mer till närliggande områden, Norden och Baltikum.

Byggande och övervakning utvecklades fortsättningsvis positivt. Den offentliga sektorn förblev den största kundgruppen, men även det övriga stamkundsnätet utvidgades. Byggtjänsterna producerar projektledning som en egen tjänst och som en helhetstjänst för renoveringsprojekt.

Ytterligare information

Pekka Metsi

VD
Granlund Oy

Fler Granlund-nyheter

Telia ökar datacentereffekten – artificiell intelligens ökar datacentrens behov av kapacitet

20.05.2024 – Sökmotorer och andra onlinetjänster använder sig i allt högre grad av artificiell intelligens. Spridningen av AI-tjänster ökar datacentrens behov av…

News

De flesta fastighetssytemen är föråldrade

13.05.2024 – Fastighetssystemen är ofta föråldrade och överensstämmer inte med dagens krav. Föråldrade system orsakar problem för alla som behöver aktuell och…

News

Strikt kostnadskontroll över underhållsprojekt

06.05.2024 – Data från projekt- och driftsfasen för byggnader har förts närmare varandra. De viktigaste fördelarna med integrationen mellan Granlund Manager och…

News

Träffa oss på Energimässan och Tech Show i Stockholm

11.04.2024 – På Energimässan berättar vi om vårt arbete inom Energieffektivisering, Elprojektering och vår mjukvara Granlund Manager. På Techshow får du veta…

News

Utfasning av lysrör

19.03.2024 – Lysrören fasas ut – ett viktigt steg mot en mer effektiv och miljövänlig belysning i framtidens fastigheter.

News

Underhållsdata för hissar, rulltrappor och automatiska dörrar överförs automatiskt till Granlund Manager

29.02.2024 – Genom programvaruintegrationen mellan KONE och Granlund överförs underhållsdata för utrustning som servas av KONE automatiskt till Granlund Manager. Dialogen mellan…

News
Pekka Metsi, Granlund

Granlund Group gjorde ett bra resultat i ett krävande marknadsläge

13.02.2024 – Granlund Group klarade sig bra år 2023, trots att läget på fastighets- och byggmarknaden var utmanande. Starka kundrelationer och specialkompetens…

News

Granlund Stockholm – det lilla teknikprojekteringsföretaget med de stora resurserna

06.02.2024 – De ligger i framkant när det gäller omsorg för detaljerna, både för sina kunder och de anställda. Nu är de…

News

Nordiskt SCANVAC-pris till Pekka Metsi

13.11.2023 – SCANVAC belönar vartannat år privatpersoner, företag eller organisationer i de nordiska länderna som har lämnat enastående bidrag på området för…

News

Sök