Skip to content
Finland och Sverige är de bästa länderna för datacenter

Finland och Sverige är de bästa länderna för datacenter

11.6.2024 – Av alla världens länder lönar det sig att välja Finland eller Sverige som placeringsort för ett datacenter. Vi har många konkurrensfördelar som vi kan använda för att besegra konkurrenter i till exempel Centraleuropa.

Themes
Blogg
Share

Fram till för några år sedan lyckades Sverige få flerfaldigt mer datacenterinvesteringar än Finland. Nu grundas datacenter i rekordtakt också i Finland. Utöver de globala teknikjättarna görs investeringar också av andra företag som bygger datacenter för eget bruk eller hyr ut datorhallar till andra. Den kraftiga ökningen av aktiviteten syns tydligt också i Granlunds datacenterverksamhet.

Finland och Sverige kan lägga många trumfkort på bordet som gör oss till de bästa länderna i världen för att etablera ett datacenter.

Billigaste elen i Europa

Enligt statistik från Finsk Energiindustri rf hade Finland och Sverige 2023 den billigaste elen i Europa. I Finland var partipriset på el i genomsnitt 56,47 euro per megawattimme och i Stockholmsregionen 51,70 euro.

Prisskillnaden till Centraleuropa är betydande. I Tyskland kostade elen 95,18 euro och i Irland, som lockat många datacenter, så mycket som 131,62 euro.

Datacenterkundernas krav på utsläppsfri energi har ökat stadigt.

Elpriset i Finland är nu ännu mer konkurrenskraftigt för datacenter, eftersom elskatten för två år sedan sänktes till EU:s miniminivå även för mindre datacenter. En förutsättning är att deras spillvärme kan utnyttjas i tillräcklig utsträckning eller att datacentret i övrigt är mycket energieffektiv. Skattesänkningen är betydande för företagen, eftersom datacentrets elräkning kan vara tio miljoner euro eller mer per år.

Det finns tillräckligt med utsläppsfri el

Datacenterkundernas krav på utsläppsfri energi har ökat stadigt. Sådan finns i Finland och Sverige. Under 2022 i Finland var andelen förnybara energikällor 42 procent av den totala energiförbrukningen. Elen produceras koldioxidfritt med vatten-, vind-, sol- och kärnkraft.

Även elförsörjningstryggheten är av världsklass. Enligt Fingrid var elöverföringssäkerheten i Finland 99,99993 % år 2022. I Centraleuropa är elöverföringsnäten överbelastade. I Finland förbättras försörjningsberedskapen för el ytterligare av de pågående investeringarna i miljardklass i överföringskapacitet.

Spillvärme återvinns effektivt

I teorin kan all värme som genereras i datorhallarna återvinnas. Finland har världens mest utvecklade fjärrvärmenät, till vilket spillvärme från datorhallar kan överföras på ett kostnadseffektivt sätt. Tidigare släppte många datorhallar ut sin spillenergi i luften eller i havet. Nu tas spillvärme från allt fler datacenter till vara och styrs till fjärrvärmenätet. Med spillvärme från Europas största superdator LUMI produceras 20 procent av Kajanas årliga behov av fjärrvärme. Microsoft planerar datacenter i huvudstadsregionen vars spillvärme kommer att täcka cirka 40 procent av Esboregionens behov av fjärrvärme.

Nu tas spillvärme från allt fler datacenter till vara och styrs till fjärrvärmenätet.

Stabil och säker omvärld

Ett stort datacenter är en investering som sträcker sig över flera decennier. Därför uppskattar företagen en stabil och trygg omvärld där det politiska beslutsfattandet kan förutses långt in i framtiden.

Det är glädjande att staten och kommunerna i Finland välkomnar nya datacenter. Detta syns till exempel i planläggningen och tillståndsprocesserna, som framskrider smidigt jämfört med många andra konkurrentländer.

Datacenterprojekt har också positiva sysselsättningseffekter. Projekten skapar jobb och tillväxt omkring dem samt ett ekosystem som ger skatteintäkter. Dessutom genereras fjärrvärme från återvunnen koldioxidfri energi.

Ekosystemet som byggs upp genom Microsofts nya projekt under de närmaste åren kan skapa över 11 000 arbetstillfällen för IT-experter i Finland.

I en stabil omvärld ingår också en väl fungerande infrastruktur. Finland och Sverige har goda telekommunikationsförbindelser inom landet och till andra länder. Här är förbindelserna till Europas viktigaste telekommunikationskluster utmärkta.

Även i seismologiskt hänseende är Finland och Sverige stabila. Jordbävningar hotar inte de känsliga systemen i datacenter.

Tillgång till utbildad arbetskraft

Datacentren kan lita på att det finns utbildad och tillförlitlig arbetskraft i Finland och Sverige. Vi har traditionellt hög IT-kompetens. Tillgången på kompetent arbetskraft förbättras ytterligare av att yrkeshögskolorna har etablerat studiemoduler med fokus på datacenteryrken.

Ju fler datacenter som inrättas, desto större blir kompetensklustret inom branschen. Analyshuset IDC uppskattar att det ekosystem som byggs upp genom Microsofts nya projekt under de närmaste åren kan skapa över 11 000 arbetstillfällen för IT-experter i Finland.

Jari Innanen leder Granlunds datacenterverksamhet, som är den största organisationen i Norden som specialiserat sig på projektering och konsultering av datacenter. Tjänsterna omfattar alla faser av projektet, från valet av plats för datacentren till idrifttagning av dem. Granlunds datorhallsprojekt sysselsätter mer än 80 toppexperter.

Vill du veta mer?

Jari Innanen

Affärschef, datacentral
Granlund Oy

Se våra referenser för datacenter

Kuopio

LUMI är världens mest energieffektiva och ekologiska superdator

Service

Datacenterprojektering

Industry

Datacenter

Förhållandena i norra Finland skapar den perfekta miljön för ett energieffektivt och driftsäkert datacenter som är hållbart ur ett livscykelperspektiv.…
Reference
Helsinki

Nytt Ember-datacenter använder endast förnybar energi

Service

Finland och Sverige är de bästa länderna för datacenter

Industry

Datacenter

Centret uppfyller de högsta säkerhetsstandarderna, drivs endast med förnybar energi och erbjuder ett unikt övervakningssystem utformat för att kapa kostnader…
Reference

Telias datacenter i Helsingfors – drömmen för en ingenjör

Service

VVS-projektering, Elprojektering, Styr- och reglerprojektering, Tele- och säkerhetsprojektering

Industry

Datacenter

Telia Helsinki Data Center är Nordens största co-location datacenter.. Granlund utförde detaljprojekteringen och driftsättningen av det nya datacentret.
Reference

Miljövänlig kylning av en superdator

Service

Datacenterprojektering

Industry

Datacenter

Granlund har projekterat datacentret för den europeiska superdator som ska placeras i Kajana. Datacenterverksamheten är koldioxidneutral – miljöbelastningen kan till…
Reference

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av de senaste nyheterna och trenderna kring Granlund och fastighets- och byggsektorn

Sök