Skip to content
Granlund fortsätter starkt

Granlund fortsätter starkt

30.5.2024 – Koncernens omsättning ökade med cirka 12 % jämfört med samma period föregående år. Arbetsbelastningen är bra inom alla affärsområden.

Themes
Granlund, Granlund Group
Share

Granlund Groups affärsverksamhet har utvecklats starkt under början av året. Bolaget gjorde ett bra resultat i fjol trots det utmanande marknadsläget och samma utveckling har fortsatt även 2024. I januari-april ökade omsättningen med cirka 12 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 49,1 M€ (43,7 M€). De senaste 12 månadernas rörelseresultat uppgick till 14,8 procent jämfört med 13,0 procent 2023. 

I den svaga konjunktursituationen inom bygg- och fastighetsbranschen har specialisering hjälpt Granlund att klara sig relativt bra.

Pekka Metsi, VD, Granlund Group

Flera nya rekryteringar

Granlunds år har börjat bra inom flera affärsområden. Företagets starkaste sektorer är datacenter, sjukhusprojekt, ombyggnationer och energirenoveringar, vilka också har gått bra under början av året.

“I den utmanande konjunktursituationen inom bygg- och fastighetsbranschen har specialisering hjälpt Granlund att klara sig relativt bra. Just nu finns det gott om jobb inom alla våra affärsområden och vi har också börjat öppna flera nya rekryteringar”, säger Pekka Metsi, VD på Granlund.

Marknadsledare inom installationsprojektering

Granlund har behållit sin marknadsledande ställning inom installationsprojektering i Finland och branschen växer. Installationsteknikens betydelse i byggprojekt ökar ständigt och det pågår flera livscykelprojekt, datacenter, lokalprojekt och renoveringsprojekt. “Byggnader blir alltmer tekniska helheter och det märks i installationsprojekteringen. Vår orderstock är betydligt starkare än för ett år sedan”, berättar Metsi.

Vi har också fått goda erfarenheter av projektledningsmodeller för implementering av installationsteknik och verksamheten växer stadigt. Kunderna är intresserade av ledning med data, exakt kostnadsuppföljning baserad på kvantiteter, tidsplanering som bygger på 4D, uppföljning av miljöbelastning samt driftsäkerhet som sträcker sig över garantiperioden.

Byggnader blir alltmer tekniska helheter och det märks i installationsprojekteringen.

Pekka Metsi, VD, Granlund Group

Stabil tillväxt inom bygglprojektledning och övervakning

Inom byggprojektledning och övervakning har Granlund vuxit stadigt och under 2023 omsatte affärsområdet drygt 17 M€. Den positiva affärsutvecklingen har fortsatt även under början av året. ”Vi håller på att förnya strategin för byggprojektledning och inkluderar mer ledning med data och hållbarhetsaspekter i alla projektfaser”, berättar Metsi.

Vi har också goda förutsättningar att utöka verksamheten till nya områden. Granlund har inlett omfattande rekryteringar inom konstruktionsprojektering och siktar på att bli en av de fem största konstruktionsprojekteringsbyråerna i Finland. Även när det gäller arkitektonisk design har utvecklingen varit positiv. 

Energi och hållbarhet intresserar kunder

När det gäller konsultation har utvecklingen fortsatt att vara stabil. Det finns en efterfrågan på energi- och hållbarhetstjänster, och exempelvis hållbarhetstjänster inom industrin, såsom miljövarudeklarationer, har ökat kraftigt. Inom fastighetskonsultationen stannade due diligence-verksamheten upp i början av året, men har ökat avsevärt under våren.

Granlund Manager har behållit sin position som marknadsledare i Finland inom fastighetsförvaltningsprogramvara. Kunderna är intresserade av datadriven styrning av energi- och hållbarhetsmål, vilket syns i ökade programvaruintegrationer och efterfrågan på smarta datahanterings- och rapporteringslösningar. I början av året togs även en AI-baserad modul för energiförvaltning i användning.

Mot tillväxtmålen

Metsi tror att den goda affärsutvecklingen kommer att fortsätta, vilket också bekräftas av de första försiktigt positiva prognoserna för konjunkturvändningen. Granlund gör framsteg i sina tillväxtmål enligt sin strategi, som siktar på en kraftig internationell expansion, särskilt i Skandinavien. ”Målet är att ännu slutföra några företagsomstruktureringar i hemlandet och utomlands under 2024”, säger Metsi angående planerna.

Mer information

Pekka Metsi

VD
Granlund Oy

Fler nyheter

Finland och Sverige är de bästa länderna för datacenter

11.06.2024 – Av alla världens länder lönar det sig att välja Finland eller Sverige som placeringsort för ett datacenter. Vi har många…

News
Pekka Metsi, CEO of Granlund

Granlund fortsätter starkt

30.05.2024 – Koncernens omsättning ökade med cirka 12 % jämfört med samma period föregående år. Arbetsbelastningen är bra inom alla affärsområden.

News

Telia ökar datacentereffekten – artificiell intelligens ökar datacentrens behov av kapacitet

20.05.2024 – Spridningen av AI-tjänster ökar datacentrens behov av kapacitet med cirka 30 procent varje år i Norden. I Telia Helsinki Data…

News

De flesta fastighetssytemen är föråldrade

13.05.2024 – Fastighetssystemen är ofta föråldrade och överensstämmer inte med dagens krav. Föråldrade system orsakar problem för alla som behöver aktuell och…

News

Strikt kostnadskontroll över underhållsprojekt

06.05.2024 – Data från projekt- och driftsfasen för byggnader har förts närmare varandra. De viktigaste fördelarna med integrationen mellan Granlund Manager och…

News

Träffa oss på Energimässan och Tech Show i Stockholm

11.04.2024 – På Energimässan berättar vi om vårt arbete inom Energieffektivisering, Elprojektering och vår mjukvara Granlund Manager. På Techshow får du veta…

News

Utfasning av lysrör

19.03.2024 – Lysrören fasas ut – ett viktigt steg mot en mer effektiv och miljövänlig belysning i framtidens fastigheter.

News

Underhållsdata för hissar, rulltrappor och automatiska dörrar överförs automatiskt till Granlund Manager

29.02.2024 – Genom programvaruintegrationen mellan KONE och Granlund överförs underhållsdata för utrustning som servas av KONE automatiskt till Granlund Manager. Dialogen mellan…

News
Pekka Metsi, Granlund

Granlund Group gjorde ett bra resultat i ett krävande marknadsläge

13.02.2024 – Granlund Group klarade sig bra år 2023, trots att läget på fastighets- och byggmarknaden var utmanande. Starka kundrelationer och specialkompetens…

News

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av de senaste nyheterna och trenderna kring Granlund och fastighets- och byggsektorn

Sök