Skip to content
Yousef Tavakoli, Ljusdesigner

Yousef Tavakoli, Ljusdesigner

Samarbete, kreativitet och förmågan att skapa gestaltning som lyfter fram och främjar arkitekturen. Det är viktiga egenskaper när man arbetar med ljusdesign.

När man arbetar med ljusdesign är begreppet uppdelat inom två områden, exteriör och interiör belysning. Yousef Tavakoli har främst arbetat med exteriör belysning tidigare, det kan exempelvis vara parker, torg, gator och bostadsområden.

När det gäller interiör belysning har han inte arbetat med det lika mycket som sina kollegor på Granlund Stockholm, vilket han ser som ett perfekt tillfälle för kompetensutbyte, eftersom många här har jobbat främst med interiör belysning. 

“På Granlund generellt sett och inom min arbetsgrupp är det mycket lärande av varandra, vilket skapar en otroligt bred kompetens inom företaget som jag anser är en stor styrka och tillgång. Vi jobbar väldigt nära varandra i mindre grupper vilket resulterar i snabb och bra kommunikation, vi har varandra nära till hands”, säger Yousef. 

Som i alla branscher finns även utmaningar. En del är att just yrket i sig, ljusdesigner, inte är lika etablerat som andra yrkesroller och kompetenser är, om man jämför med till exempelvis arkitekter eller elkonsulter.  
 
“Utmaningen ligger ofta i förmågan att övertyga kunder eller andra kompetenser inom projektet kring just vikten av ljusdesign, hur viktigt det är med rätt belysning och gestaltning som lyfter fram och främjar arkitekturen.” 

Man väger också in aspekter som komfort och ergonomi när man planerar och designar belysning på till exempel arbetsplatser, men även gällande trygghet och säkerhet för exempelvis lekplatser. 

Vi är vassa på det vi gör, så man inspireras av varandra och kompetensen är hög.

Yousef Tavakoli, Ljusdesigner, Granlund Stockholm

Viktigt med förståelsen kring vikten av samarbete

“Några viktiga egenskaper och förutsättningar för att lyckas är just kommunikationen och samarbetsförmågan”, säger Yousef.  

Som ljusdesigner måste man vara uppmärksam under hela processen av designarbetet. Lyhördhet inför klientens önskemål och vision. Likaså förmågan att vara flexibel i planeringsarbetet är viktig för att vara så träffsäker som möjligt. 

“Det är också något som speglas i hela företagskulturen, alla hjälps åt att driva organisationen framåt. Vi är vassa på det vi gör, så man inspireras av varandra och kompetensen är hög. Eftersom man arbetar med många olika projekt och kreativa människor, är det viktigt med förståelsen kring vikten av samarbete.” 

Läs fler karriärberättelser

Var och en av oss har vår egen karriärberättelse. Hur har vi valt vårt område och arbetsplats? Vad har hänt sedan dess? Låt Granlundsborna berätta själva.

Vi jobbar väldigt nära varandra i mindre grupper vilket resulterar i snabb och bra kommunikation, vi har varandra nära till hands.

Yousef Tavakoli, Ljusdesigner, Granlund Stockholm

Bli en del av vårt karriärnätverk!

Känns vi som rätt företag för dig kan du gå med i vårt karriärnätverk för att vara först med att höra om lediga tjänster på Granlund Stockholm.

Det allra roligaste med arbetet är själva utförandet och problemlösningen, den konstnärliga och kreativa delen kombinerat med det tekniska.

Yousef Tavakoli, Ljusdesigner, Granlund Stockholm

Yousef beskriver Granlund som en organisation där har lika värde oavsett roll eller kompetens, vilket är otroligt uppskattat och skapar en bra atmosfär på arbetsplatsen.

“Man bryr sig om varandra och varandras arbete, man får visa upp sina projekt och blir sedd.” “Det allra roligaste med arbetet är själva utförandet och problemlösningen, den konstnärliga och kreativa delen kombinerat med det tekniska”. 

Yousef är en glad och kreativ person med passion för resor och fotografering.  Han har arbetat som ljusdesigner i ca 8 år och har nu arbetat på Granlund Stockholm i 1 år. Han har en bakgrund med studier inom produktdesign och valde sedan att studera på KTH där han har en masterutbildning i ljusdesign. 

Belysningsprojektering

Våra belysningsprojektörer lyfter fram den byggda miljöns bästa sidor. Med belysningsprojektering kan ni göra lokalerna inbjudande, förbättra byggnadens funktionalitet och öka lokalanvändarnas välbefinnande.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av de senaste nyheterna och trenderna kring Granlund och fastighets- och byggsektorn

Sök