Skip to content
Utfasning av lysrör

Utfasning av lysrör

19.3.2024 – Lysrören fasas ut – ett viktigt steg mot en mer effektiv och miljövänlig belysning i framtidens fastigheter.

Themes
Granlund Stockholm
Share

Vi på Granlund hänger med i utvecklingen och hjälper våra kunder med innovativa övergång till LED-alternativ.

Sedan 2023 har EU förbud mot olika ljuskällor, bland annat lysrörlampor som finns installerade i ca. 20 miljoner armaturer runtom i Sverige. Förbudet är både för att driva innovation och öka energieffektiviteten inom tekniska produkter inom unionen, men också för att fasa ut elektronik med det miljöfarliga ämnet kvicksilver.

För dig som fastighetsägare är uppgradering till LED-belysning inte alltid lätt då det finns många tillvägagångssätt. Därför är det viktigt att anpassa ersättningsalternativen specifikt för din anläggning. Våra ljusdesigners och el-konstruktörer har både den estetiska och den tekniska kompetensen för att vägleda dig genom belysningsuppgraderingen i din fastighet. Detta hjälper dig att minska energiförbrukningen och därmed även dina kostnader.

Omkring år 2030, när utfasningen av ljuskällor med kvicksilver är helt genomförd, uppskattas den totala energibesparingen i Sverige till cirka 2,5 TWh per år.

Peter Bennich, senior rådgivare på Energimyndigheten

Vi börjar med inventering av den befintliga fastigheten och kartlägger de olika armaturtyperna som behöver uppgraderas. Därefter tar vi fram förslag och presentera detta för kunden, vare sig om armaturerna behöver uppgraderas eller bytas ut helt till nya LED-alternativ. Vi tar även fram livscykelkostnader och analyser för att kunna visa kunden fördelarna med uppgraderingen, både energimässigt och ekonomiskt.

Det är inte endast ekonomiska fördelar som utfasningen bidrar till utan även ekologiska. Genom denna övergång hjälps vi åt med att tillsammans minska vår klimatpåverkan och tar ett steg i rätt riktning för en grönare framtid.

Kontakta oss för att få en konsultation om hur ni bäst kan gå till väga.

Tatiana Bibikova

Belysningsprojektering
Granlund Stockholm AB

Fler nyheter

Träffa oss på Energimässan och Tech Show i Stockholm

11.04.2024 – På Energimässan berättar vi om vårt arbete inom Energieffektivisering, Elprojektering och vår mjukvara Granlund Manager. På Techshow får du veta…

News

Utfasning av lysrör

19.03.2024 – Lysrören fasas ut – ett viktigt steg mot en mer effektiv och miljövänlig belysning i framtidens fastigheter.

News

Underhållsdata för hissar, rulltrappor och automatiska dörrar överförs automatiskt till Granlund Manager

29.02.2024 – Genom programvaruintegrationen mellan KONE och Granlund överförs underhållsdata för utrustning som servas av KONE automatiskt till Granlund Manager. Dialogen mellan…

News
Pekka Metsi, Granlund

Granlund Group gjorde ett bra resultat i ett krävande marknadsläge

13.02.2024 – Granlund Group klarade sig bra år 2023, trots att läget på fastighets- och byggmarknaden var utmanande. Starka kundrelationer och specialkompetens…

News

Granlund Stockholm – det lilla teknikprojekteringsföretaget med de stora resurserna

06.02.2024 – De ligger i framkant när det gäller omsorg för detaljerna, både för sina kunder och de anställda. Nu är de…

News

Nordiskt SCANVAC-pris till Pekka Metsi

13.11.2023 – SCANVAC belönar vartannat år privatpersoner, företag eller organisationer i de nordiska länderna som har lämnat enastående bidrag på området för…

News
Granlund yhdeksi yhtiöksi Suomessa

Granlund blir ett företag i Finland – förbereder sig inför internationalisering

12.06.2023 – Granlund förnyar sin organisation i Finland och koncernens 12 dotterbolag fusioneras med moderbolaget den 31 oktober 2023. I framtiden kommer…

News

Granlund återupptog en snabb tillväxttakt och ökade omsättningen med 18,5 procent

14.02.2023 – Granlund gjorde ett gott resultat år 2022. Tillväxten uppkom till följd av både organisk tillväxt och företagsförvärv.

News

Smarta och kundorienterade sjukhus – IHDA-alliansen tar ut finsk sjukhusprojektering i Europa

29.08.2022 – IHDA-projektet (Integrated Hospital Design Alliance) involverar de ledande sjukhusprojekteringsföretagen.

News

Sök