Skip to content
Granlund Group gjorde ett bra resultat i ett krävande marknadsläge

Granlund Group gjorde ett bra resultat i ett krävande marknadsläge

13.2.2024 – Granlund Group klarade sig bra år 2023, trots att läget på fastighets- och byggmarknaden var utmanande. Starka kundrelationer och specialkompetens bar även i svåra tider.

Themes
Granlund Group
Share

Granlund Group gav ett positivt resultat på en krävande marknad. Granlunds omsättning ökade med 8 % från ifjol och uppgick nu till 139,3 M€ (129,1 M€). Rörelsevinsten var 12,7 M€ (11,9 M€). Vi nådde inte helt upp till tillväxtmålen, men som helhet var resultatet mycket bra.

“Vår specialisering och satsning på projekt med fokus på husteknik, såsom energireparationer, datacenter och sjukhus, bar frukt även på en mer krävande marknad. Det fanns också en stark efterfrågan på fastighetsförvaltningstjänster och hållbarhets- och energirådgivning ”, säger Pekka Metsi, verkställande direktör för Granlund.

Granlund har också fortsatt sina betydande satsningar på digitala lösningar, vilket kan ses bland annat som en rekordartad tillväxt inom programvaruaffärerna. “För ett år sedan etablerade vi en egen dataenhet för att utveckla koncernens och affärsverksamheternas dataorientering. Digitala lösningar kan ge ett betydande bidrag till att förbättra produktiviteten i branschen “, tillägger Metsi.

I slutet av år 2023 hade Granlund 1 423 anställda och antalet utökades från året innan med 65 experter. “Vi lyckades hålla vår arbetssituation relativt bra under hela året. Naturligtvis fanns det variationer mellan affärsfunktionerna och särskilt mellan regionerna “, säger Metsi. ”Vi uppnådde ett bra resultat med hårt arbete och aktivitet, vilket vi vill tacka alla våra experter för”, tillägger han.

Omsättning 2021-2023
Rörelsevinsten 2021-2023

Vår specialisering och satsning på projekt med fokus på husteknik, såsom energireparationer, datacenter och sjukhus, bar frukt även på en mer krävande marknad. Det fanns också en stark efterfrågan på fastighetsförvaltningstjänster och hållbarhets- och energirådgivning.

Pekka Metsi, VD, Granlund Group

Företagsförvärver i slutet av året

Inom företagsförvärv blev Granlund aktivt i slutet av året. Projektivisio Oy i Tammerfors, som är specialiserat på sjukhusprojektering, och Arkkitehtitoimisto ON Oy i Kuopio fusionerades med bolaget. I början av 2024 bekräftades företagsförvärvet av Rakennuttajatoimisto Rantatupa Oy i Lahtis.

Organisationen genomgick en större förnyelse när Granlunds 12 regionala bolag fusionerades med moderbolaget i oktober. I och med fusionen förbereder man sig på en starkare tillväxt både i Finland och internationellt. Granlunds strategiska mål är att mer än fördubbla sin omsättning och personal fram till år 2027. Syftet är att expandera främst till Skandinavien och selektivt till övriga Europa.

Anställda i slutet av året 2021-2023

“I Finland har vi, utöver en organisk tillväxt, expanderat avsevärt genom företagsförvärv. Nu vill vi öka takten även internationellt, och vi siktar också på större arrangemang där ”, kommenterar Metsi tillväxtplanerna.

Granlunds strategiska styrkor utgör en ledstjärna för tillväxten. “Vi kommer att fortsätta att hålla fast vid specialisering och erbjuda tjänster till våra kunder under fastighetens hela livscykel. En bra atmosfär och en attityd med företagaranda är också tydliga styrkor. I dessa vill vi vara nummer ett på europeisk nivå “, säger Metsi.

En översikt av affärsverksamheten och utveckling

En stark satsning på innovation och utveckling fortsatte.Förra året investerade vi 8,3 M€, det vill säga cirka sex procent av hela koncernens omsättning, i detta. Innovationsverksamheten fokuserade på Granlunds strategiska tillväxtområden, det vill säga energi, hållbarhet, data och digitalisering. Dessa teman kommer också att främjas under år 2024.

Granlunds projekteringsverksamhet hade, med tanke på den krävande marknaden, ett bra år. Orderstocken förblev på en god nivå, och liksom föregående år fortsatte den offentliga sektorn och handelssektorn att vara aktiva. Både livscykelprojekt, datacenter och energieffektiviseringsprojekt genomfördes aktivt. Sjukhusprojektens volym ökade mot slutet av året.

Granlundin panostus innovaatiotoimintaan 2021-2023

Inom rådgivning utvecklades verksamheten positivt. Marknaden för fastighetsförvaltning växte, även om färre fastighetsaffärer gjordes än vanligt. Det fanns en stor efterfrågan på energi- och hållbarhetstjänster. Detta påverkades bland annat av betoningen på kriterierna för ansvarsfullt placerande, behovet av energieffektiviseringsåtgärder och kraven på ansvarsrapportering som ökar på grund av EU-lagstiftningen. Mer omfattande ansvarsstyrning behövdes också för olika byggprojekt.

Inom programvaror stärktes Granlund Managers ställning märkbart som det mest använda fastighetsförvaltningssystemet i Finland. Rekordresultat gjordes i försäljnings- och affärsverksamheten, och den kontinuerliga årliga faktureringen ökade med 27 procent. Även omsättningen inom mjukvaruintegration och rapporteringslösningar ökade med nästan en tredjedel. Ytterligare tillväxt förväntas från integrationer och livscykeldatahantering när branschen förbereder sig för den förnyade bygglagen.

Orderstocken för byggprojektledning fortsatte att öka. Grunden för affärsverksamheten skapades av offentligt byggande, datacenter och industriprojekt samt leverans av olika servicepaket. Inom renoveringsbyggande var den genomsnittliga storleken på projekten mindre, men det konstanta flödet av reparationsprojekt bland lojala kunder fortsatte i en stadig takt.

I huvudstadsregionen utvecklades fastighetsförvaltningstjänsterna positivt både vad gäller tillväxt och lönsamhet. Långvariga kundrelationer väger också tungt inom denna sektor.

Mer information

Pekka Metsi

VD
Granlund Oy

Fler nyheter

Finland och Sverige är de bästa länderna för datacenter

11.06.2024 – Av alla världens länder lönar det sig att välja Finland eller Sverige som placeringsort för ett datacenter. Vi har många…

News
Pekka Metsi, CEO of Granlund

Granlund fortsätter starkt

30.05.2024 – Koncernens omsättning ökade med cirka 12 % jämfört med samma period föregående år. Arbetsbelastningen är bra inom alla affärsområden.

News

Telia ökar datacentereffekten – artificiell intelligens ökar datacentrens behov av kapacitet

20.05.2024 – Spridningen av AI-tjänster ökar datacentrens behov av kapacitet med cirka 30 procent varje år i Norden. I Telia Helsinki Data…

News

De flesta fastighetssytemen är föråldrade

13.05.2024 – Fastighetssystemen är ofta föråldrade och överensstämmer inte med dagens krav. Föråldrade system orsakar problem för alla som behöver aktuell och…

News

Strikt kostnadskontroll över underhållsprojekt

06.05.2024 – Data från projekt- och driftsfasen för byggnader har förts närmare varandra. De viktigaste fördelarna med integrationen mellan Granlund Manager och…

News

Träffa oss på Energimässan och Tech Show i Stockholm

11.04.2024 – På Energimässan berättar vi om vårt arbete inom Energieffektivisering, Elprojektering och vår mjukvara Granlund Manager. På Techshow får du veta…

News

Utfasning av lysrör

19.03.2024 – Lysrören fasas ut – ett viktigt steg mot en mer effektiv och miljövänlig belysning i framtidens fastigheter.

News

Underhållsdata för hissar, rulltrappor och automatiska dörrar överförs automatiskt till Granlund Manager

29.02.2024 – Genom programvaruintegrationen mellan KONE och Granlund överförs underhållsdata för utrustning som servas av KONE automatiskt till Granlund Manager. Dialogen mellan…

News
Pekka Metsi, Granlund

Granlund Group gjorde ett bra resultat i ett krävande marknadsläge

13.02.2024 – Granlund Group klarade sig bra år 2023, trots att läget på fastighets- och byggmarknaden var utmanande. Starka kundrelationer och specialkompetens…

News

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av de senaste nyheterna och trenderna kring Granlund och fastighets- och byggsektorn

Sök