Skip to content
De flesta fastighetssytemen är föråldrade

De flesta fastighetssytemen är föråldrade

13.5.2024 – Fastighetssystemen är ofta föråldrade och överensstämmer inte med dagens krav. Föråldrade system orsakar problem för alla som behöver aktuell och pålitlig information om fastigheter.

Themes
Blogg
Share

Systemens brister har en betydande inverkan på fastigheternas värde och produktivitet, eftersom det till exempel blir svårt att följa upp fastigheternas skick, energiförbrukning och utnyttjande av utrymmet på grund av bristfällig information.

Jag har sammanställt de fem viktigaste bristerna relaterade till datasystem, som ingen borde behöva lida av längre, men tyvärr är dagliga bekanta för alltför många yrkesverksamma.

1. Användbarhet

Användargränssnitten är invecklade och föråldrade. Mobilapplikationer saknas helt eller är bristfälliga. Detta försvårar särskilt arbetet ute på fältet, eftersom det inte är enkelt att få ut information om genomförda arbetsuppgifter ur systemet.

2. Rapportering

Det är svårt, eller till och med omöjligt, att hantera helheter om synligheten av informationsinnehållet är bristfällig eller obefintlig. Alltför ofta är möjligheterna att anpassa rapporter mycket begränsade. Moderna BI-liknande verktyg används ännu inte eller anslutningen till dem är svår. Vissa databaser är konstruerade på ett sätt som förhindrar sammanfogning av data eller skapande av KPI-rapporter.

3. Integrering

När dataöverföringsgränssnitten inte finns, är föråldrade eller saknas helt, överförs ingen information. Nu för tiden är det viktigt att säkerställa att nödvändig data automatiskt överförs på rätt sätt mellan system. På så sätt skulle manuella dataöverföringar minska och resurserna kunna fokuseras på att göra rätt saker.

4. Säkerhet

Kraven på datasäkerhet har ökat avsevärt sedan början av 2000-talet. I alla system har inte moderna behov och krav beaktats. Ibland är inte ens datasäkerheten dokumenterad och beskriven på en tillräcklig nivå. Äldre system är fortfarande mer sårbara för dataintrång, virus och missbruk av information.

5. Förmåga att hantera nya teknologier

Föråldrade datasystem stöder inte effektivt implementeringen av analytik eller artificiell intelligens för att utveckla och förbättra informationshantering och analys, eftersom de använda teknologierna har blivit föråldrade.

Det blir svårt att följa upp fastigheternas skick, energiförbrukning och utnyttjande av utrymmet på grund av bristfällig information.

Mika Virkki, Solutions Sales Manager, Granlund

Om dessa fem punkter känns bekanta kan jag trösta dig med att det finns moderna system inom branschen som uppfyller dagens krav och som betydligt stöder fastighetsförvaltning. Granlund Oy har under åren utvecklat ett fastighetsförvaltningssystem som kallas Granlund Manager.

Granlund Manager är en modern och användarvänlig fastighetsförvaltningssystem för att effektivisera teknisk fastighetsförvaltning, det vill säga för att leda underhålls- och energihanteringsprocesser samt stödja praktiska åtgärder.

Granlund Manager tar också hand om säkerheten och integrationerna för att säkert och effektivt dela och kombinera fastighetsdata mellan olika system.

Vill du veta mer?

Mika Virkki

Solutions Sales Manager, Nordics & Baltics
Granlund Oy

Fler av våra nyheter

Finland och Sverige är de bästa länderna för datacenter

11.06.2024 – Av alla världens länder lönar det sig att välja Finland eller Sverige som placeringsort för ett datacenter. Vi har många…

News
Pekka Metsi, CEO of Granlund

Granlund fortsätter starkt

30.05.2024 – Koncernens omsättning ökade med cirka 12 % jämfört med samma period föregående år. Arbetsbelastningen är bra inom alla affärsområden.

News

Telia ökar datacentereffekten – artificiell intelligens ökar datacentrens behov av kapacitet

20.05.2024 – Spridningen av AI-tjänster ökar datacentrens behov av kapacitet med cirka 30 procent varje år i Norden. I Telia Helsinki Data…

News

De flesta fastighetssytemen är föråldrade

13.05.2024 – Fastighetssystemen är ofta föråldrade och överensstämmer inte med dagens krav. Föråldrade system orsakar problem för alla som behöver aktuell och…

News

Strikt kostnadskontroll över underhållsprojekt

06.05.2024 – Data från projekt- och driftsfasen för byggnader har förts närmare varandra. De viktigaste fördelarna med integrationen mellan Granlund Manager och…

News

Träffa oss på Energimässan och Tech Show i Stockholm

11.04.2024 – På Energimässan berättar vi om vårt arbete inom Energieffektivisering, Elprojektering och vår mjukvara Granlund Manager. På Techshow får du veta…

News

Utfasning av lysrör

19.03.2024 – Lysrören fasas ut – ett viktigt steg mot en mer effektiv och miljövänlig belysning i framtidens fastigheter.

News

Underhållsdata för hissar, rulltrappor och automatiska dörrar överförs automatiskt till Granlund Manager

29.02.2024 – Genom programvaruintegrationen mellan KONE och Granlund överförs underhållsdata för utrustning som servas av KONE automatiskt till Granlund Manager. Dialogen mellan…

News
Pekka Metsi, Granlund

Granlund Group gjorde ett bra resultat i ett krävande marknadsläge

13.02.2024 – Granlund Group klarade sig bra år 2023, trots att läget på fastighets- och byggmarknaden var utmanande. Starka kundrelationer och specialkompetens…

News

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av de senaste nyheterna och trenderna kring Granlund och fastighets- och byggsektorn

Sök