Skip to content
Wärtsilä Smart Technology Hub banbrytande inom miljöeffektivitet

Wärtsilä Smart Technology Hub banbrytande inom miljöeffektivitet

26.8.2022 – Wärtsilä Smart Technology Hub utvecklar miljövänlig teknik på miljövänliga anläggningar. Granlunds projektörer hjälper Wärtsilä nå de ambitiösa miljöeffektivitetsmålen för projektet.

Bild: Wärtsilä

Wärtsilä bygger den nya forsknings-, produktutvecklings- och produktionsanläggningen Smart Technology Hub i Vasklot i Vasa, Finland. Detta unika center fokuserar på agil och effektiv testning och produktutveckling av intelligenta maritima lösningar, olje- och gasindustrilösningar samt nya energisystem.

I Smart Technology Hubs totala investering på 230 miljoner euro ingår kontors- och fabriksbyggnader, logistik och infrastruktur. Enbart centrets toppmoderna test- och produktionsteknik innebär en investering på 83 miljoner euro för Wärtsilä.

När centret färdigställts kommer det att inhysa all verksamhet och alla medarbetare från Wärtsiläs nuvarande anläggningar i Vasa centrum, samt verksamheten för logistik och underhållsverkstad från Runsor.

Enligt Tommy Grannas, fastighetschef på Wärtsilä Finland Oy, speglar lösningarna som används på Smart Technology Hub företagets miljövärderingar.

”Vi kommer också att föregå med gott exempel för våra kunder när det gäller att bygga och använda fastigheter så miljöeffektivt som möjligt.”

Omfattande hållbarhet

Företaget ansöker om BREEAM-certifiering på nivån ”Mycket bra” för Smart Technology Hub. BREEAM är ett internationellt klassificeringssystem för utformning, konstruktion och användning av fastigheter. Det undersöker på ett omfattande sätt byggnadens energi- och vattenförbrukning, material, markanvändning och trafiklösningar.

”Bara platsvalet för Smart Technology Hub är enastående. Vasklot erbjuder nödvändig infrastruktur med fjärrvärmeanslutningar och kraftledningar från vindkraftverken på västkusten. Transportförbindelserna är utmärkta och den närliggande hamnen binder oss samman med resten av världen”, säger Tommy Grannas.

Taket på Smart Technology Hub kommer att ha solpaneler som producerar ren, förnybar el. Dessutom kommer energin som produceras av de marinmotorer som testas på anläggningen noggrant återvinnas och användas i fastigheten.

BREEAM-klassningen introducerar olika krav som styr vår projektering.

Wärtsiläs nya forsknings-, produktutvecklings- och produktionscenter kommer att stå klart 2021.

Granlund håller ångan uppe

Granlund fungerar som projektdesigner för Smart Technology Hub. Företaget ansvarar också för de byggnadstekniska tjänsterna och arbetet med BREEAM-klassningen.

”BREEAM-klassningen introducerar olika krav som styr vår projektering”, säger Pekka Pajuniemi, vd för Granlund Pohjanmaa Oy.

Enligt Pekka Pajuniemi kommer kontors- och fabrikslokalerna ha en stor mängd intelligenta system och automationslösningar.

Renlighetskraven på forsknings- och produktionsanläggningarna kommer att vara extremt höga.

”Dessa uppnås delvis genom våra tekniska byggnadstjänster, vilket innebär luftfiltreringssystem samt lämpliga tryckkvoter och luftvolymer.”

Granlund fungerar också som Big Room-samordnare i projektet.

Planerna från alla parter, såsom arkitekt, byggnadsingenjör, processingenjör och byggnadstekniska tjänster, samordnas noggrant för att fungera synkront.

Pekka Pajuniemi, VD, Granlund Pohjanmaa

”Vi använder datamodellering och 3D-modeller i vårt projekteringsarbete. Planerna från alla parter, såsom arkitekt, byggnadsingenjör, processingenjör och byggnadstekniska tjänster, samordnas noggrant för att fungera synkront”, säger Pekka Pajuniemi.

Illustration av kontorsbyggnaden. Bild: Wärtsilä

Enkelt samarbete

Wärtsilä och Granlund har redan samarbetat i hundratals projekt.

”Vår långa historia tillsammans är en klar tillgång. Vi behöver inte ständigt förklara våra arbetssätt eller nå resultat genom försök och misstag. Granlund vet redan vad vi vill ha. Det gör verksamheten snabb och effektiv”, säger Tommy Grannas.

Bygget av Smart Technology Hub pågår fortfarande samtidigt som planerna förfinas och finjusteras.

Wärtsiläs nya forsknings-, produktutvecklings- och produktionscenter kommer att stå klart 2021.

Vill du veta mer?

Pekka Pajuniemi

VD, Granlund Pohjanmaa
Granlund Pohjanmaa Oy

Wärstilä Smart Technology Hub

Smart Technology Hub är ett nytt integrerat centrum för forskning, produktutveckling och produktion som byggs av Wärtsilä i Vasklot, Vasa. Wärtsilä investerar 83 miljoner euro i modern test- och produktionsteknik för  anläggningen. Läs mer.

Vad är miljöeffektivitet?

Miljöeffektivitet är produktion som belastar miljön mindre. Fler produkter eller tjänster produceras med mindre föroreningar och utsläpp. Miljöeffektivitet är: 

  • Minskade materialbehov 
  • Minskad energianvändning 
  • Minskad användning av farliga eller giftiga material 
  • Förbättrad återvinningsbarhet 
  • Maximerad användning av förnybara material 
  • Produkter som håller längre

No references found.

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av nyheter från Granlund och byggsektorn.

Sök