Skip to content
Husteknikprojektering och driftsättning åt Västmetron

Husteknikprojektering och driftsättning åt Västmetron

26.8.2022 – Vi deltog i båda faserna av Västmetron (1 och 2) som expert på VVS, byggnadsautomation och elprojektering samt brandbekämpning.

I den första fasen ansvarade vi för VVS-projektering på de första åtta tunnelbanestationerna längs den 14 kilometer långa sträckan från Gräsviken till Mattby. Efter den första fasen hjälpte vi även  till med driftsättningen.

I den andra fasen utarbetade vi VVS-, el- och automationsplaner för fem stationer från Mattby till Stensvik, för den underjordiska depån i Mossberget och för tunnlarna. Västmetron innehåller totalt 21 kilometer tunnlar.

Personsäkerheten är det huvudsakliga målet med de byggnadstekniska tjänsterna

Tunnelbanelinjen som byggs under Finlands största infrastrukturprojekt någonsin kommer att betjäna över 170 000 passagerare dagligen. Byggtekniska tjänster säkerställer ett bra inomhusklimat, energieffektivitet och säkerhet även under exceptionella förhållanden, till exempel vid brand.

”Ur ett elsystemperspektiv är Västmetron ett utmanande projekt med flera el- och säkerhetssystem och extremt stränga personsäkerhetskrav”, berättar Matti Urjo, chef för Granlunds elsäkerhetsavdelning.

VVS- och elingenjörerna använde exceptionellt långa ventilationskanaler, frekvensomriktarstyrd rökutsugning och ersättningsluftsystem och trycksättningsfläktar i Västmetron. Energieffektiviteten säkerställdes genom värmeåtervinning och lämplig ventilation.

”Utöver ventilation, värme och kyla är de viktigaste delarna rökutsug, tryck- och utsugssystem samt brandbekämpnings- och torksystem”, berättar projektledaren Anssi Leppäaho .

Västmetron är utrustad med världens mest avancerade teknik- och säkerhetssystem.

Matti Kokkinen, COR på Länsimetro Oy

BIM-modell för Västmetrons underhåll

Under hela projektet var ingenjörerna förberedda på förändringar eftersom entreprenadkostnadsberäkningarna skulle slutföras först efter implementeringen av de byggnadstekniska tjänsterna. Dessutom pågick markanvändningsplanering ovan jord under bygget.

Projektörerna använde redan från början 3D-modellering . En BIM-modell som senare kan användas vid underhållet av Västmetron skapades också under projektet.

Vill du veta mer?

Paavo Tikkanen

Director, HVAC
Granlund Oy

Västmetron

No references found.

Be om mer information eller begär en offert

Berätta om ditt projekt eller vilken typ av tjänst du söker. Vi tar kontakt med dig inom kort.

Hitta din närmsta kontaktperson

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av nyheter från Granlund och byggsektorn.

Sök