Skip to content
Granlund-koncernens register över arbetssökande

Granlund-koncernens register över arbetssökande

Säkerhetspolicy för personuppgifter
Granlund-koncernens register över arbetssökande

DATASKYDDSMEDDELANDE

1. Registeransvarig

Granlund Oy (moderbolag)

Malmbågen 21, PB 59, 00701 Helsingfors

2. Person som ansvarar för registret

Minna Lappalainen, personalchef, Granlund Oy

telefon (växel) 010 7592 000 eller 050 429 2493 (mobil)

minna.lappalainen@granlund.fi

3. Registrets namn

Granlund-koncernens register över arbetssökande

4. Ändamål och grund för användning av personuppgifter

Syftet med registret är att ge dig som arbetssökande möjlighet att göra Granlund-koncernen uppmärksam på ditt CV, din utbildning, din arbetslivserfarenhet och dina intressen med tanke på jobbsökning.

5. Registrets datainnehåll

Registret innehåller den information som du själv har fyllt i på vår ansökningsblankett. De grundläggande uppgifterna i registret är bl.a. namn, födelsedatum, postnummer, gatuadress, postkontor, e-post, telefonnummer samt övriga frivilliga uppgifter såsom CV, ansökan eller LinkedIn-profil.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifterna i registret samlas in från de arbetssökande själva.

7. Regelmässig överlåtelse av information

All information som registreras är endast till för Granlunds personal och de som ansvarar för rekryteringen. Informationen lämnas inte ut utanför Granlund-koncernens bolag.

8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

9. Principer för registerskydd

Endast personer som är anställda av Granlund och som behöver information för sina arbetsuppgifter har tillgång till registret över arbetssökande. De har tillgång till personliga användarnamn och lösenord. Utskrivna personuppgifter sparas i Granlunds informationssystem. Material som tas från registret för manuell användning förstörs i enlighet med datasäker sortering.

10. Rätt till insyn

Den registrerade kan personligen eller skriftligen lämna in en begäran om rätt till insyn till den som ansvarar för registret.

11. Rätt att begära rättelse av uppgifter

Den registrerade kan personligen eller skriftligen lämna in en begäran om rättelse av uppgifter till den som ansvarar för registret.

Sök