Skip to content
Underhållsdata för hissar, rulltrappor och automatiska dörrar överförs automatiskt till Granlund Manager

Underhållsdata för hissar, rulltrappor och automatiska dörrar överförs automatiskt till Granlund Manager

29.2.2024 – Genom programvaruintegrationen mellan KONE och Granlund överförs underhållsdata för utrustning som servas av KONE automatiskt till Granlund Manager. Dialogen mellan systemen underlättar övervakningen och rapporteringen av underhållet.

Themes
Granlund Manager
Share

KONE servar cirka 1,4 miljoner hissar, rulltrappor och automatiska dörrar över hela världen.

”Därför har vi också ett ansvar för att utveckla branschen och dess metoder. Vårt utvecklingsprojekt med Granlund fick sin början på grund av ett behov hos vår gemensamma kund, HUS”, säger Anna Tiri, chef för KONE:s underhållsverksamhet.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) använder redan Granlund Manager för att övervaka och hantera underhållet av alla sina fastigheter. Programvaruintegrationen mellan Granlund Manager och KONE:s API-gränssnitt för underhållsdata samlar underhållsdata för hissar, rulltrappor och automatiska dörrar på samma ställe som fastighetens övriga underhållsdata.

Vår integration är ett skolboksexempel på hur olika system borde kommunicera med varandra idag.

Matti Unelius, utvecklingschef, KONE

”Tack vare integrationen överförs underhållsinformationen automatiskt till Granlund Manager, och underhållet av all utrustning kan hanteras genom samma system”, säger Markus Valjakka, Chief Solution Officer för Granlunds programvaruintegrationer.

Samarbetet bygger också på en gemensam önskan mellan KONE och Granlund om att främja informationsflödet inom fastighets- och byggbranschen. Programvaruintegrationen som nu är färdig gör dataöverföringen mer effektiv i alla typer av fastigheter. Nu kan kunderna få underhållsinformation minst en gång per dag, jämfört med tidigare då rapporteringsintervallet var en gång i månaden eller kvartalsvis.

”Vår integration är ett skolboksexempel på hur olika system borde kommunicera med varandra idag”, säger Matti Unelius, utvecklingschef på KONE.

Kunden får en tydlig helhetsbild av utrustningens skick, och all underhållsrelaterad rapportering kan göras med ett verktyg.

Markus Valjakka, Chief Solution Officer, Granlund

Dialogen mellan systemen minskar behovet av manuell databehandling

KONE:s system för uppföljning- och övervakning av underhåll överför information till Granlund Manager om till exempel hissarnas fel, reparationsbesök, förebyggande underhållsbesök och myndighetskontroller. På detta sätt utvecklas en uppdaterad driftjournal i Granlund Manager. I driftjournalen kan kunden enkelt se anledningen till underhållet av en viss hiss, installatörens kommentarer och om hissen är i bruk eller inte.

”Kunden får en tydlig helhetsbild av utrustningens skick, och all underhållsrelaterad rapportering kan göras med ett verktyg som är bekant för kunden, dvs. med Granlund Manager”, säger Valjakka.

Underhållshistoriken för all utrustning i HUS fastigheter som servats av KONE fram till 2019 har lagts till i Granlund Manager.

”Bara detta visar hur stor mängd manuell hantering mellan olika system som försvinner tack vare integrationen.”

Enhetliga företagskulturer underlättade programvaruintegrationen

En positiv överraskning för båda parter var att integrationen av programvaran gick så enkelt.

”Vi kom snabbt igång eftersom båda företagen redan hade gjort ett grundläggande arbete med att utveckla sina operativa metoder. Vi vill till exempel förbättra den service våra kunder får genom nya partnerskapsmodeller”, säger Tiri.

Förutom viljan att utvecklas möttes företagskulturerna på andra sätt. Matti Unelius anser att en av anledningarna till att samarbetet fungerade så smidigt är de båda företagens vilja att vara öppna och transparenta när det gäller data.

Programvaruintegrationer innebär att informationssystem som hittills varit interna måste öppnas upp för samarbetspartnern.

”Det var fantastiskt att se hur våra kodare omedelbart talade samma språk, inom några månader hade vi en funktionell och färdig integration som kunde tillämpas på en mängd olika fastighetshelheter”, säger Unelius.

Kundernas behov kommer att styra utvecklingen även framöver. Planen är att överföra alltmer realtidsdata och berikad data mellan systemen.

Från och med nu räcker det att kunden, KONE och Granlund kommer överens sinsemellan om vilken information de vill föra över gränssnittet för att kunna kombinera underhållsdata för den utrustning som underhålls av KONE med Granlund Manager. Enligt Tiri är fördelarna mer uttalade i stora fastighetsbestånd där det är högsta prioritet att säkerställa mobilitet och förutsägbarhet i verksamheten.

”För närvarande är det aktörer inom hälso- och sjukvård, hotell och detaljhandel, t.ex. köpcentrum, som leder utvecklingen.”

Kundernas behov kommer att styra utvecklingen även framöver. Planen är att överföra alltmer realtidsdata och berikad data mellan systemen.

”Vårt nästa steg är att överföra uppgifter om underhållsplanen för utrustning, eftersom det skulle göra det lättare att budgetera för långsiktigt underhåll”, säger Tiri.

Vill du veta mer?

Otto Åkerberg

Solution Sales Manager, Nordics & Baltics
Granlund Oy

KONE

KONE är ett av världens ledande företag i hiss- och rulltrappsbranschen.

KONEs uppdrag är att göra det enkelt att förflytta sig i en urban miljö.

Fler nyheter

Träffa oss på Energimässan och Tech Show i Stockholm

11.04.2024 – På Energimässan berättar vi om vårt arbete inom Energieffektivisering, Elprojektering och vår mjukvara Granlund Manager. På Techshow får du veta…

News

Utfasning av lysrör

19.03.2024 – Lysrören fasas ut – ett viktigt steg mot en mer effektiv och miljövänlig belysning i framtidens fastigheter.

News

Underhållsdata för hissar, rulltrappor och automatiska dörrar överförs automatiskt till Granlund Manager

29.02.2024 – Genom programvaruintegrationen mellan KONE och Granlund överförs underhållsdata för utrustning som servas av KONE automatiskt till Granlund Manager. Dialogen mellan…

News
Pekka Metsi, Granlund

Granlund Group gjorde ett bra resultat i ett krävande marknadsläge

13.02.2024 – Granlund Group klarade sig bra år 2023, trots att läget på fastighets- och byggmarknaden var utmanande. Starka kundrelationer och specialkompetens…

News

Granlund Stockholm – det lilla teknikprojekteringsföretaget med de stora resurserna

06.02.2024 – De ligger i framkant när det gäller omsorg för detaljerna, både för sina kunder och de anställda. Nu är de…

News

Nordiskt SCANVAC-pris till Pekka Metsi

13.11.2023 – SCANVAC belönar vartannat år privatpersoner, företag eller organisationer i de nordiska länderna som har lämnat enastående bidrag på området för…

News
Granlund yhdeksi yhtiöksi Suomessa

Granlund blir ett företag i Finland – förbereder sig inför internationalisering

12.06.2023 – Granlund förnyar sin organisation i Finland och koncernens 12 dotterbolag fusioneras med moderbolaget den 31 oktober 2023. I framtiden kommer…

News

Granlund återupptog en snabb tillväxttakt och ökade omsättningen med 18,5 procent

14.02.2023 – Granlund gjorde ett gott resultat år 2022. Tillväxten uppkom till följd av både organisk tillväxt och företagsförvärv.

News

Smarta och kundorienterade sjukhus – IHDA-alliansen tar ut finsk sjukhusprojektering i Europa

29.08.2022 – IHDA-projektet (Integrated Hospital Design Alliance) involverar de ledande sjukhusprojekteringsföretagen.

News

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av de senaste nyheterna och trenderna kring Granlund och fastighets- och byggsektorn

Sök