Skip to content
Smarta och kundorienterade sjukhus – IHDA-alliansen tar ut finsk sjukhusprojektering i Europa

Smarta och kundorienterade sjukhus – IHDA-alliansen tar ut finsk sjukhusprojektering i Europa

29.8.2022 – IHDA-projektet (Integrated Hospital Design Alliance) involverar de ledande sjukhusprojekteringsföretagen.

Themes
Productivity
Share

Banbrytande finsk expertis inom sjukhusprojektering exporteras till Europa i en allians som för samman hälso- och sjukvårdsexperter med tjänste- och huvudprojektörer, arkitekter, VVS-projektörer, konstruktionsprojektörer och projektledningsexperter.

IHDA-projektet (Integrated Hospital Design Alliance) involverar de ledande sjukhusprojekteringsföretagen Granlund, AINS Group, Nordic Healthcare Group, AW2 Architects och Integrated Healthcare Design. Vison och K2S Architects blev i augusti 2022 en del av projektet som nya företag. Alla företag har omfattande erfarenhet sjukhusprojekt i Finland under 2000-talet.

Målet med IHDA-projektet är att skapa medvetenhet och intresse för den tekniska och funktionella expertisen inom finsk sjukhusprojektering, som utvecklades till en hög nivå under den finska sjukhusreformen på 2010-talet. Målet är också att erbjuda finsk expertis vid sjukhusbyggnation och hälsovårdsreformer i Europa.

Alliansföretagens sammantagna expertis fungerar till stöd för detaljerad planering och konstruktion av smarta, kundorienterade och funktionellt effektiva sjukhus från projektets första steg till driftsättning och underhåll av sjukhusinrättningarna.

Funktionalitet, hälsa och samarbete viktiga exportfördelar

I Östeuropa finns exempelvis betydande sjukhusprojekt på horisonten, på grund av ett stort behov att reformera social- och hälsovårdssektorerna.

”Finska sjukhusprojekt har aktivt löst problem relaterade till byggnader, teknik och vårdbehov. De nya modellerna, metoderna och tekniklösningarna som utvecklats av oss är användbara i många europeiska länder som nu måste hantera samma utmaningar”, säger Jukka Vasara, Executive Vice President på Granlund.

Den finska vårdens nyckeltal och fantastiska resultat värderas högt utomlands och dessutom respekteras finsk designexpertis och arbetsmoral – denna ekvation kan förvandlas till en attraktiv exportprodukt om den förpackas väl”, säger Matti Anttila, divisionschef och chefsdesigner på AW2 Architects.

En av de största styrkorna hos finsk sjukhusprojektering är fokuset på funktionella behov.

Metoderna för användarorienterad projektering och de digitala 3D- och VR-verktyg som stöttar den är en del av vardagen vid finska sjukvårdsprojekt, och de gör det möjligt att utforma och dimensionera lokalerna efter vårdpersonalens och patienternas behov. Flexibla lösningar är också justerbara för att tillgodose framtidens föränderliga behov.

”En god teknisk och operativ planering kan säkerställa både en smidig byggnationsprocess inom given budget och en ekonomisk samt kund- och användarorienterad verksamhet”, säger Antti Alho, direktör på Nordic Healthcare Group.

I Finland har man förstått vikten av samarbete mellan inte bara användare och projektörer, utan också beställare, olika projekteringsdiscipliner och byggare. För närvarande utvecklas de flesta viktiga sjukhusprojekt i Finland i allianser där alla projekterings- och byggparter arbetar mot gemensamma mål i en gemensam organisation.

”Ett öppet och effektivt lagarbete tillsammans med beställare och användarorganisation, och med projekterings- och byggkedjan, är avgörande för framgångarna i stora projekt. Vår erfarenhet av samarbete vid sjukhusbyggnation är unik och en stor tillgång för export till hela världen”, säger Jyrki Keinänen, VD för AINS Group.

Anläggningarnas funktion med avseende på hälsa och säkerhet är också världsledande på moderna finska sjukhus. Säkerheten beaktas i allt arbete, från projektering av brandsläckningslösningar till val av giftfria inredningsmaterial. Den senaste forskningen kring inomhusklimat och byggnadsfysik tillämpas vid projektering av konstruktions- och ventilationslösningar. På grund av coronapandemin har betydelsen av ventilation av hög kvalitet också betonats på sjukhus.

Digitaliseringen gör sjukhuslivet smidigare och mer energieffektivt

Building Information Modeling (BIM), en metod för att digitalt beskriva konstruktioner och tekniska byggnadslösningar, förbättrar sjukhusprojekteringens kontroll och konstruktion och sjukhusfastighetens underhåll och energieffektivitet. Som BIM-experter är IHDA-företagens projektörer världsledande.

Digitala lösningar fungerar även till stöd för vårdpersonalen och patienterna för att göra vardagen enklare och behandlingsprocesserna mer effektiva.

Energianvändningen är den viktigaste faktorn för sjukhusets miljöbelastning. För att minska energianvändningen har alliansen utvecklat innovativa lösningar som utnyttjar energiåtervinning och förnybara energikällor som solenergi och geotermisk energi. Ett sjukhus som projekteras och underhålls på ett smart sätt sparar energi och får en mindre miljöbelastning.

IHDA-projektet finansieras delvis av Business Finland.

Ytterligare information

Jukka Vasara

Vice verkställande direktör
Granlund Oy

Medlemmar i Integrated Hospital Design Alliance (IHDA):

  • Granlund – Finlands ledande byggnadstjänsteprojektör med 60 års erfarenhet av sjukhusprojektering och konsulttjänster i alla finska sjukvårdsdistrikt.
  • AINS Group – ett bygg- och projekteringstjänsteföretag och en alliansexpert som ingår som projektör och konsult i de flesta sjukhusprojekt i Finland.
  • Nordic Healthcare Group – Nordens ledande expertföretag inom sociala och hälsovårdsrelaterade tjänster, med djupgående branschkunskap och stark analys- och dataexpertis för projektering av allt mer funktionella hälsotjänster.
  • AW2 Architects – arkitekt och huvudprojektör med specialisering inom sociala och hälsovårdsrelaterade projekt, en del av AINS Group.
  • Integrated Healthcare Design – expert på integrerad sjukhusprojektering och utvecklare av medicintekniska lösningar, en del av AINS Group.
  • Vison – finsk ledande expert inom integrerad projektleverans och byggnation i enlighet med leanprinciperna. Vison är konsult vid Finlands mest komplicerade byggprojekt.
  • K2S Architects Ltd – vår prisbelönta arkitektur avtäcker nya sätt för människor att drömma, arbeta och leva på.

Ta del av fler nyheter

Nordiskt SCANVAC-pris till Pekka Metsi

13.11.2023 – SCANVAC belönar vartannat år privatpersoner, företag eller organisationer i de nordiska länderna som har lämnat enastående bidrag på området för…

News
Granlund yhdeksi yhtiöksi Suomessa

Granlund blir ett företag i Finland – förbereder sig inför internationalisering

12.06.2023 – Granlund förnyar sin organisation i Finland och koncernens 12 dotterbolag fusioneras med moderbolaget den 31 oktober 2023. I framtiden kommer…

News

Granlund återupptog en snabb tillväxttakt och ökade omsättningen med 18,5 procent

14.02.2023 – Granlund gjorde ett gott resultat år 2022. Tillväxten uppkom till följd av både organisk tillväxt och företagsförvärv.

News

Smarta och kundorienterade sjukhus – IHDA-alliansen tar ut finsk sjukhusprojektering i Europa

29.08.2022 – IHDA-projektet (Integrated Hospital Design Alliance) involverar de ledande sjukhusprojekteringsföretagen.

News

Granlund Sweden spelar en viktig roll i datacenterbranschen

11.04.2022 – Ett team på tio ingenjörer formar framtiden inom datacenterdesign. Nu planerar Granlund Sweden att utöka verksamheten.

News
Pekka Metsi, Granlund

Granlund genomförde rekordmånga förvärv år 2021 – koncernen fortsätter att växa

16.02.2022 – Fusioner och förvärv har spelat en viktig roll i Granlunds strategi under lång tid.

News

Sök