Skip to content
Granlund genomförde rekordmånga förvärv år 2021 – koncernen fortsätter att växa

Granlund genomförde rekordmånga förvärv år 2021 – koncernen fortsätter att växa

16.2.2022 – Fusioner och förvärv har spelat en viktig roll i Granlunds strategi under lång tid.

Themes
Granlund Group
Share

År 2021 var mycket lönsamt för bygg- och fastighetskoncernen Granlund. Koncernen ökade sin omsättning med 6 % på årsbasis till 109,0 miljoner euro (103,3 miljoner euro). Rörelsevinsten uppgick till 10,7 miljoner euro (11,7 miljoner euro). Granlund fortsätter expansionen i enlighet med företagets strategi som sträcker sig fram till 2025 och sju rekordstora förvärv genomfördes under året.

Fusioner och förvärv har spelat en viktig roll i Granlunds strategi under lång tid. ”Under 2021 och januari 2022 slutförde vi flera fusion och förvärv som är viktiga för vår framtida utveckling. De ger oss en möjlighet att skapa nya affärer och, i Sverige, att stärka utvecklingen i den internationella verksamheten”, berättar Pekka Metsi, Granlunds vd.

De förvärv som gjordes under 2021 har i synnerhet stärkt MEP-designverksamheten i hela Finland, men har också tillfört ny expertis, till exempel inom kostnadsberäkning, fastighetsutveckling och strukturplanering. I början av 2022 genomförde Granlund två förvärv. Lean 4D tillförde 4D-schemaläggningsexpertis för byggprojekt till koncernen och i Sverige stärktes koncernen genom förvärvet av ECO Konsult i Stockholm AB. Målet är att växa i grannlandet med samma principer som i Finland, det vill säga med partnermodellen.

Hela personalen omfattas av det resultatbaserade bonussystemet

Granlunds organiska tillväxt fortsatte även under 2021. Koncernen hade 1 222 medarbetare vid årets slut, en ökning med 127 från föregående år. I likhet med tidigare år omfattades hela personalen av det vinstbaserade bonussystemet, med vilket 4,3 miljoner euro betalades ut. ”Marknadens bästa vinstbaserade bonusmodell är något vi vill bevara. Granlund-koncernen är summan av våra experter, och det betyder att belöningen kommer att hamna rätt”, säger Pekka Metsi.

Omsättning på 200 miljoner euro mål för 2025

Granlunds strategi syftar till att skapa skarp tillväxt mot 2025. Dess huvudmål är att förbättra produktiviteten i fastighets- och byggsektorn, betona ansvarstagandet i både den egna och kundernas verksamhet, internationalisera och vara sektorns bästa arbetsplats. Granlund vill utöka sin roll, framför allt inom byggtjänsteprojekt, och även ha en starkare närvaro vid underhållet. Strategin siktar på en omsättning på 200 miljoner euro år 2025.

”Under de första åren med denna strategi har covid-19 och marknadsförhållandena oundvikligen påverkat koncernens tillväxt och lönsamhet. Vår tillväxttakt har legat på i genomsnitt 10 %, medan vi före pandemin växte med omkring 14 % per år. Det beror bland annat på Granlunds mycket starka marknadsposition, som gör det svårt att hitta tillväxt i Finland. Den något försämrade lönsamheten beror främst på en ny och omorganiserad verksamhetsmiljö, som redan har ett bättre intäktstillstånd än förra året”, säger Pekka Metsi.

Sammantaget gick det andra covid-19-året bra

Under det andra covid-19-året orsakade pandemin variationer över året och regionala skillnader accentuerades, men resten av året var positivt för Granlund. Lanseringen av flera stora utvecklingsprojekt sköts upp, men några projekt som hade frysts i början av pandemin mobiliserades.

Inom projektverksamheten minskade den genomsnittliga projektstorleken, men arbetsbelastningen var jämn. Utöver stora sjukhusprojekt fanns även efterfrågan på exempelvis livscykelskolor, datacenter och energibesparings- och renoveringsprojekt. Den offentliga sektorn var också aktiv.

I konsultverksamheten fortsatte vår energiexpertis sin fina utveckling och efterfrågan var fortsatt stark. ESG- och ansvarstjänster utvecklades positivt. Miljöbelastningen är framträdande i alla beslutsprocesser nu och i framtiden. Företagsbesiktningsaktiviteter i samband med fastighetstransaktioner ökade markant jämfört med föregående år.

Inom fastighets- och energiförvaltningen utvecklades tjänstevolymen positivt. Kundernas ansvarsmål betonades också inom denna sektor. Som en ny tjänst lanserades AI-energiundersökningen i syfte att stärka energiförvaltningsverksamheten. Andra AI-baserade verktyg utvecklas också.

I programvaruverksamheten utvecklades Granlund Managers marknadsandel positivt. Dynamisk rapportering och stora investeringar i vår digitala tvilling och dataintegrering lockade kunder. I vår internationella verksamhet lämnade vi den kinesiska marknaden, men verksamheten fortsätter i Norden, Baltikum och Mellanöstern.

Byggprojektledning är ett växande affärsområde. I östra Finland är Granlund ett av marknadens starkaste byggföretag. I finska huvudstadsregionen är efterfrågan på omfattande renoveringstjänster särskilt stark. Som en ny verksamhetsmodell lanserades en projektledningstjänst. Med denna tjänst ansvarar Granlund för hela projektet, upphandlingar och funktionerna i användningsfasen.

6 % av koncernens nettoomsättning till innovations- och utvecklingsaktiviteter

I innovations- och utvecklingsverksamheten genomförde Granlund betydande investeringar – 6,3 miljoner euro eller omkring 6 % av koncernens omsättning. Business Finland och EU:s forskningsfinansiering var viktiga externa finansieringskällor. År 2021 definierades en ny innovationsstrategi för Granlund med ökat fokus på dataflöde, förbättrade inomhusmiljöer och byggda miljöer samt utveckling av smarta fastigheter åt användarna.

Ytterligare information

Pekka Metsi

VD
Granlund Oy

Granlund-året 2021 i siffror

Fler Granlund-nyheter

Grundare av K-Lab: Paul Compensato, Karl Lambert och Graham Edge

Granlund förvärvar strategisk majoritet i K-Lab Projektering AB

27.06.2024 – Granlund, ledande inom datacenterprojektering och konsultationsexpertis i Norden, kommer att utöka sin datacenterverksamhet i Sverige genom ett strategiskt majoritetsförvärv i…

News

Granlund stärker tillväxtplanerna genom samarbete med ICG som ny investerare

19.06.2024 – Granlund Group tillkännagav idag ett nytt partnerskap med den globala alternativa kapitalförvaltaren ICG. Enligt villkoren i partnerskapet kommer ICG gå…

News

Finland och Sverige är de bästa länderna för datacenter

11.06.2024 – Av alla världens länder lönar det sig att välja Finland eller Sverige som placeringsort för ett datacenter. Vi har många…

News
Pekka Metsi, CEO of Granlund

Granlund fortsätter starkt

30.05.2024 – Koncernens omsättning ökade med cirka 12 % jämfört med samma period föregående år. Arbetsbelastningen är bra inom alla affärsområden.

News

Telia ökar datacentereffekten – artificiell intelligens ökar datacentrens behov av kapacitet

20.05.2024 – Spridningen av AI-tjänster ökar datacentrens behov av kapacitet med cirka 30 procent varje år i Norden. I Telia Helsinki Data…

News

De flesta fastighetssytemen är föråldrade

13.05.2024 – Fastighetssystemen är ofta föråldrade och överensstämmer inte med dagens krav. Föråldrade system orsakar problem för alla som behöver aktuell och…

News

Strikt kostnadskontroll över underhållsprojekt

06.05.2024 – Data från projekt- och driftsfasen för byggnader har förts närmare varandra. De viktigaste fördelarna med integrationen mellan Granlund Manager och…

News

Träffa oss på Energimässan och Tech Show i Stockholm

11.04.2024 – På Energimässan berättar vi om vårt arbete inom Energieffektivisering, Elprojektering och vår mjukvara Granlund Manager. På Techshow får du veta…

News

Utfasning av lysrör

19.03.2024 – Lysrören fasas ut – ett viktigt steg mot en mer effektiv och miljövänlig belysning i framtidens fastigheter.

News

Sök