Skip to content
Integritetspolicy

Integritetspolicy

Allmän information
Omsorgsfull behandling av dina personuppgifter är av yttersta vikt för Granlund-koncernen. Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla lagstadgade eller andra avtalsenliga skyldigheter och för att uppfylla våra skyldigheter som arbetsgivare och partner. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, de grundläggande principer som definieras i EU:s allmänna dataskyddsförordning samt bästa praxis för hantering och behandling data, i syfte att säkerställa att din integritet inte äventyras, vilket krävs av EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), finska personuppgiftslagen (523/1999) och finska lagen om integritetsskydd vid elektronisk kommunikation (515/2004).

Vi har avtal i kraft med våra partner som uppfyller kraven i den allmänna dataskyddsförordningen. I linje med dessa avtal har vi fått tillräckliga garantier från aktuella personuppgiftsbiträden att den behandling av personuppgifter som utförs av dem uppfyller kraven i den EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde
Granlund Oy fungerar som personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde.
Granlund Oy, Malminkaari 21, PO Box 59, FI-00701 Helsingfors, Finland

Bakgrund till behandling av personuppgifter
Bakgrunden till att personuppgifter samlas in och behandlas kan vara att uppfylla lagstadgade skyldigheter eller avtal, eller arbetet med kundrelationer. Den rättsliga grunden till behandlingen kan också vara den registrerade personens samtycke, kommunikation, marknadsföring, rekrytering eller annat motsvarande juridiskt skäl.

Den registrerade personens rättigheter
Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Vid behov kan vi begära in ytterligare information från dig för att bekräfta din identitet.

Om du skickar en begäran med avseende på denna rättighet elektroniskt kommer vi att leverera uppgifterna i ett vanligt förekommande elektroniskt format. I första hand hanterar vi alla förfrågningar kostnadsfritt, men under vissa omständigheter kan vi debitera de administrativa kostnader som ackumulerats i arbetet med att hantera din begäran, eller vägra att utföra den begärda åtgärden.

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig på grund av din aktuella situation. Denna rättighet gäller inte offentliga register som förs på det sätt som föreskrivs i lagstiftningen.

Du har rätt att slippa omfattas av beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inklusive profilering, som ger rättsverkningar för dig eller på motsvarande sätt påverkar dig väsentligen.

Vi lagrar bara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt under gällande lagstiftning, varefter dina personuppgifter kommer att raderas.

Kontaktförfrågningar relaterade till personuppgiftsskydd och den registrerade personen kan skickas in till dataprotection(a)granlund.fi

Överföring av personuppgifter
Vi behandlar i första hand alla personuppgifter inom EU och EES. Vi följer alla skyldigheter som fastställs av EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) och annan tillämplig dataskyddslagstiftning vid överföring av data inom och även utanför EU/EES.

Hur samlar vi in personuppgifter?
Vi samlar in personuppgifter från de registrerade personerna själva, till exempel via fysiska besök eller e-postmeddelanden, besök på vår webbplats, samtal, aktiviteter på sociala medier eller i samband med inloggning i våra digitala tjänster.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in och behandlar bland annat följande personuppgifter: kontaktuppgifter till företag och privatpersoner (som namn, telefonnummer, e-postadress och adress), information relaterad till kundserviceärenden eller kontakter, användningsdata från vår webbplats och våra onlinetjänster samt data relaterade till marknadsföringsregistrering eller försäljning.

Syftet med behandlingen av personuppgifter
Vi behandlar endast personuppgifter för de ändamål till vilka personuppgifterna ursprungligen samlades in, såvida inte den registrerade personen har gett sitt samtycke till användning av personuppgifterna för andra specificerade ändamål.

Vi samlar in personuppgifter bland annat i följande syften: för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, när vi skapar uppdrag, i arbetet med att upprätta och underhålla kund-, partner- och samarbetsrelationer, i arbetet att erbjuda SaaS-tjänster och säkerställa identiteten på den person som loggar in, för rekryteringsändamål, vid utbildning, kommunikation samt marknadsföring och för att säkerställa dataskyddet på vår webbplats.

Cookieanvändning:
Vi använder cookies (små textfiler som lagras på den aktuella enheten) för att kunna erbjuda och utveckla våra tjänster. Vi använder också cookies för att individualisera innehållet och rikta annonseringen. Med cookies kan vi erbjuda mer aktuella och individuella tjänster, bland annat genom att visa innehåll baserat på användarens intressen. Cookies möjliggör också till exempel inloggning och verifiering, lagring av personliga inställningar och definitioner och analys av aktiviteterna på vår webbplats, och låter oss förhindra bedrägerier. När du använder våra onlinetjänster samlas bland annat följande information in: din IP-adress, länkarna du använder, annonserna och annat innehåll du tittar på, från vilken webbplats du kommer och vilka sidor du besöker, tidpunkten för ditt besök, din webbläsare eller webbläsartyp och andra liknande data. Vår webbplats och våra tjänster kan innehålla cookies från tredje part.

Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies. Sessionscookies existerar bara under sessionen, eller under den tid du tillbringar på vår webbplats, och de raderas automatiskt när webbläsaren stängs. Permanenta cookies existerar under en viss tidsperiod, och de lagras på din dator även efter att sessionen har avslutats om du inte raderar dem innan dess.

Cookies skadar inte din enhet eller dina filer.

Du kan justera användningen av cookies i dina webbläsarinställningar. Du kan hitta ytterligare information i den aktuella webbläsarens dataskyddsdokumentation eller användarhandbok.

Kontaktförfrågningar relaterade till personuppgiftsskydd och den registrerade personen kan skickas in till dataprotection(a)granlund.fi

Sök