Skip to content

Granlund Designer API – Informationspaket för enhetstillverkare

Med Granlund Designers gränssnitt kan information överföras från olika enhetstillverkares dimensioneringsprogramvaror direkt till fastighetens enhetshantering och därmed till planernas apparatlista som exempelenheter.

Vad sägs om dataöverföring från dimensioneringsprogramvara till apparatlista?

Granlund Designer är en programvara för enhetshantering som är utformad för fastighetstekniska konstruktörer för att hantera information om fastighetens enheter och material under hela dess livscykel. Den används till exempel för att skapa fastighetens apparatlistor.

Dessutom omfattar programvaran en del för godkännande av enheter vilken kan användas för att samla in as built-information för drift och underhåll. Inget mer manuellt inmatande av uppgifter i driftsprogramvaran – informationen strömmar genom gränssnittet!

Med Granlund Designers gränssnitt kan information överföras från olika enhetstillverkares
dimensioneringsprogramvaror direkt till fastighetens enhetshantering och därmed till planernas apparatlista som exempelenheter.

Om dimensioneringsprogramvaran har molnkompabilitet går det att ansluta dataöverföringen till Granlund Designer, vilket ger alla konstruktörer och konstruktörsbyråer som använder Granlund Designer möjlighet att effektivisera sitt arbete.

Granlund Designer är en saluförd produkt, vilket innebär att användningen inte är begränsad till intern användning inom Granlund. Apparatlistor ska upprättas för bland annat Finlands universitetsfastigheters alla objekt med hjälp av Granlund Designer.

Låter det bra? Anslutningen sker enligt följande:

 1. Dimensioneringsprogrammets molnkompatibilitet kontrolleras.
  • Om dimensioneringsprogrammet saknar molnkompabilitet ska du kontakta oss så kartlägger vi anslutningsalternativen!
 2. Detta informationspaket levereras till dimensioneringsprogrammets programmerare som internt kartlägger möjligheterna och nödvändiga åtgärder och ger en grov uppskattning av arbetsinsatsen utifrån instruktionerna.
  • Produktchefen för Granlund Designer kan hjälpa till att precisera uppskattningen av arbetsinsatsen.
 3. Ledningen ska ge tillstånd att gå vidare utifrån programmerarens rapport.
 4. Möten med produktchefen för Granlund Designer, programmeraren för dimensioneringsprogrammet och de båda parternas VVS-tekniska representanter.
  • Det tekniska genomförandet för bland annat den information som ska överföras och de relaterade generiska värdena definieras mer detaljerat.
 5. Genomförandet görs genom pilotprojekt.
 6. Information om samarbetet ges tillsammans med Granlund och andra medverkande tillverkare.

Varför är det värt att gå med?

 1. Tidsbesparing, effektivitet, kundnöjdhet och konkurrenskraft: Automatiseringen av importen av enhetsdata besparar konstruktören mycket tid vid sammanställning av apparatlistan, vilket gör programvaran till ett attraktivt alternativ. Samtidigt förbättras kundnöjdheten.
 2. Högkvalitativ exakt och korrekt information: Automatisk dokumentation av väsentlig information i planer minskar risken för skrivfel i både planer och upphandlingar och förbättrar därmed hela processens kvalitet.
 3. Kompatibilitet: Datakompatibilitet mellan olika system tack vare datastrukturen som definieras enligt en nationell standard möjliggör enklare informationsutbyte mellan olika system.
 4. Framtida informationskrav: Flexibla uppdateringar av informationen och tillägg möjliggörs under fastighetens livscykel, även enligt framtida datakrav.
 5. Datasäkerhet: Datakryptering och säker dataöverföring säkerställs.

Inget mer manuellt inmatande av uppgifter i driftsprogramvaran – informationen strömmar genom gränssnittet!

Samarbetet mellan Recair och Granlund

Samarbetet inleddes när ETS NORD föreslog ett utvecklingsprojekt för Granlund gällande Recairs luftbehandlingsenheter som syftar till att effektivisera hanteringen av informationen från enheterna. Tack vare smarta gränssnitt överförs de tekniska uppgifterna till Granlunds program för hantering av enhetsinformation (Granlund Designer) i rätt format och utan att en enda komponent glöms bort.

Samarbetet som inleddes i rask takt har medfört fördelar för båda parter. Dataöverföringen har varit effektiv sedan början av byggprojektet.

”Konstruktörens roll i kedjan är mycket viktig. Vårt mål är att förenkla tillgången till produktinformationen så mycket som möjligt för konstruktörerna, så att man blir bekant med produkterna och att processen för att välja produkter vid projekteringen blir snabbare, säger Aleksi Kähärä, utvecklingschef för Recairs luftbehandlingsenheter.

Granlund Designer API – Informationspaket för programmerare

Granlund Designer API (GD API) är ett verktyg för att komma åt olika data och funktioner i Granlund Designer-programmet. GD API använder säker teknik (HTTPS-protokoll) och dataöverföringen tillämpar REST-teknik enligt OpenAPI-specifikation. Dokumentationen för GD API grundas på Swagger och förklarar vilka funktioner GD API omfattar och hur man använder dem.

Autentisering och användarrättigheter

Användning av GD API kräver autentisering enligt OAuth2-standarderna.
Granlund gör först autentiseringsdefinitionerna, i vilka tillverkarens eget program (client) definieras i Granlunds Identity Provider-tjänst (IdP) samt användarna i Granlund Portal-tjänsten. Det finns två sätt att identifiera sig: enligt authorization code-metoden eller enligt resource owner password authentication-metoden. Användarens användarrättigheter till relevant fastighet definieras i programvaran Granlund Portal av administratören.

Definitioner

För att tillverkarens datamodell ska kunna länkas till Granlund Designers datamodell krävs samarbetemellan Granlund och tillverkaren. Nyckelvärden (”Usage”) används för att länka datamodellen. Länkarna konfigureras av Granlunds tekniska administratör.

Implementering av programmet

Programmet ska ha ett sätt att logga in i GD API-gränssnittet. Efter inloggning hämtas användarens datalager från API-gränssnittet. Varje vidare åtgärd i gränssnittet kräver att användaren har en bearer-token för headerfilen.

En bearer-token är som en hemlig biljett som ger dig tillstånd att använda en viss tjänst eller få information om en plats. Tänk på det som ett slags ”lösenord” som du behöver visa för att få tillgång till platsen.

När du använder en viss app eller tjänst måste du visa denna hemliga biljett varje gång du vill använda den. Denna biljett gör att tjänsten eller appen kan identifiera dig och ge dig åtkomst till dess innehåll eller funktionalitet.

Mer information

Joni Oksman

Produktchef för Granlund Designer
Granlund Oy

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bli bland de första att ta del av de senaste nyheterna och trenderna kring Granlund och fastighets- och byggsektorn

Sök